FOR ENGLISH CLIC ON teachers ............................................. FUER DEUTSCH KLICKEN SIE AUF lehrer ..

POUR FRANCAIS CLICQUEZ SUR .. prof ............................... PARA ESPANOL HAZ CLIC ON profesor .

===========================================================================================================================================

IK, Bertus, BEVEEL GEEN ENKELE LERA(A)R(ES) AAN NOCH PROMOOT DIE.

IK GEEF U ALLEEN FEITELIJKE INFORMATIE. WAT U DAARMEE DOET, IS STRIKT UW ZAAK.

Joel onderwijst ons om te bidden om geleid te worden naar onze juiste leer en leraar. Zie hieronder en klik op leiding voor meer info.

====================================================================================================================================================

UIT 806TXT CITEER IK JOEL:

-----------------------------------BEGIN CITAAT ------------------------------------------------

Ik beveel altijd in onze boeken en in ons klaswerk aan dat de studenten bidden en binnenin zichzelf hard bidden om geleid te worden naar hun leraar of hun leer en indien zij daar werkelijk serieus in zijn en niet alleen maar trachten de leer te volgen die hun buurman/vrouw volgt of de leer die een familielid volgt, maar als zij werkelijk binnenin zichzelf gaan en door de Geest geleid worden naar hun eigen leraar of hun eigen leer, dan zullen zij een gevoel van volledigheid op aarde vinden die hun verbeelding te boven gaat maar te trachten een populair onderricht te volgen of te trachten iemand te volgen omdat u die aardig en leuk vindt of omdat uw verwanten of vrienden die aardig en leuk vinden, werkt op dit speciale terrein niet altijd.

         Als de student gereed is, dan verschijnt de leraar maar hoe geraakt een student gereed? Niet door leraren of leerstellingen na te jagen maar door binnenin jezelf te gaan en geleid te worden. De geweldige, mysterieuze manieren waarop mensen geleid worden is iets dat fantastisch is. Het is het vreemdste in de gehele wereld hoe sommige mensen hun leraar en leer vinden. Soms kunt u geloven dat zulke toevalligheden werkelijk zouden kunnen plaatsvinden als die in dit verband plaatsvinden.

         Dus: welk onderricht iemand volgt, de regel is nog steeds van toepassing: leer dat onderricht, die letter en breng die dan in praktijk totdat het bewustzijn ontwikkeld is en dat past zich zeker hierop toe. Er moet die consistentie zijn. Indien u werkt vanuit het standpunt van "ik heb derhalve moet ik uitschenken" blijf daar dan bij en blijf daar bij totdat het het overneemt en de harmonie komt. Laten wij nu even stoppen voor meditatie.

----------------------------------EINDE CITAAT ----------------------------------------               

....................................................LERAREN.........................................................

OM TE BEGINNEN ENKELE PIONIERS:

LORRAINE SINKLER

Wie was - wijlen - Lorraine? Voor een korte beschrijving: klik op lorraine

Wijlen LORRAINE SINKLER heeft jaren lang bij Joel gestudeerd en is vanaf 1957 tot en met 1981 de redactrice van de Maandbrieven en van meer dan 25 van Joel's boeken geweest. Zelve was zij een hoog Geestelijk begiftigd lerares en practitioner die op uitstekende wijze de boodschap in de wereld heeft uitgedragen..Wij zijn deze pionierster alsook

haar (overleden) zuster Valborg

heel veel dank verschuldigd voor het vele, goede werk dat beiden verzet hebben en waarvan wij de vruchten plukken.
Zelve heeft zij enkele boeken geschreven en ook zijn de door haar gegeven klassen op de band opgenomen. Enkele boeken en bandopnamen zijn door mij - met Lorraine's toestemming - vertaald. Meer Info bij mij.

------------------------

Tot 1982 was Lorraine de redactrice van Joels Maandbrief en vele van zijn boeken. Haar carriŤre eindigde toen zij een boek van zichzelf wilde publiceren met correspondentie tussen haar en Joel. Echter, ik begrijp dat Emma van mening was dat Joels brieven niet juist werden weergegeven en zij weigerde toestemming tot pubicatie van dat boek hetgeen resulteerde in een proces wat Lorraine verloor.

Met uitzondering van Lorraine - zij het erg beperkt - had niemand ooit het fatsoen om mij, Bertus, volledige info te geven over wat er werkelijk aan de hand was. Godezijdank heb ik nooit partij gekozen en bleef onpartijdig en zal  dat ook blijven. Ik ben altijd trouw en loyaal aan Joel en zijn prachtig onderricht geweest en dat heb ik - in Nederlandse vertaling - met de studenten hier gedeeld.

-------------------------------

De Valor Foundation is de beheerster van de nalatenschap van Lorraine. Op deze Website treft u behalve verdere informatie (engels) over Lorraine ook nog informatie (engels) over Joel aan. Website: http://www.infinite-way.com

===================================================================================

VIRGINIA STEPHENSON

is - net als Lorraine Sinkler - een lerares die door Joel persoonlijk is benoemd. Deze lerares heeft zich thans teruggetrokken en haar zoon John en haar dochter Sandra zetten het werk voort. Gelieve zich voor inlichtingen te wenden tot hun website: www.alohamystics.com

John email: jstephenson@hawaii.rr.com

' en

========================================================================================================

Uit hun website - waarin u leraren e.d. zult aantreffen - citeer ik :

Selected Links

Joel Goldsmith

Source for Goldsmith recordings

Acropolis Books

Source for Goldsmith books and other related books & pamphlets

Goldsmith Global

A world wide on-line tape group that meets every Saturday.

Valor Foundation

Source for Lorraine Sinkler's work, Joel Goldsmith's editor and one of the five original teachers

Lorene McClintock

Source for an Infinite Way study course and a piano course; one of the five original teachers

Mystics of the World

Source for books & pamphlets on mysticism

Infinite Way Coach

Sandra Stephenson's site for spiritual and creative coaching 

Infinite Way New Zealand

Study material & classes in New Zealand

Infinite Way Truth

John's blog on Infinite Way principles and how they apply to the current world situation

La Voie Infini

Infinite Way in France; translated classes, French language study material

Infinite Way Holland

Multi language site with mp3 downloads and transcripts of Joel's work in Holland

Chicago Goldsmith Group

Study material from many teachers and area classes

Orange County Study Center

Southern California tape group; host classes

IW Student Contact Center

A site where IW students can communicate and find activities

=====================================================================

Een LIJST (engels) VAN ALLEN DIE ZICH WAAR OOK TER WERELD MET DE ONEINDIGE WEG BEZIGHOUDEN kunt u verkrijgen bij:

www.iwstudentcontactcenter.com

Ter bescherming van de privacy van de studenten, staat – zonder toestemming van de individuele student - informatie over namen en adressen u NIET ter beschikking

=============================================================================

INTERNATIONALE KLAS

Het doel van de Maandbrieven is: om allen in de wereld te onderwijzen over een bepaald onderwerp  en  allen tezamen “gelijktijdig”( er is tijdsverschil helaas)  onder te laten dompelen in de Geest Gods

De huidige technische mogelijkheden – als Internet – bieden ons nog meer mogelijkheden.

Er is nu een INTERNATIONALE KLAS  die een ieder ter wereld via Internet kan bijwonen – alleen in het Engels.

BEZOEKT U http://www.goldsmithglobal.org/goldsmith.html

======================================================================================

Andere websites (alleen Engels):

 


http://www.infinite-invisible.net/AudioFilesPage.html

http://www.infinite-invisible.net/currentstudyguide.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/JoŽl_S._Goldsmith

http://www.freewebs.com/iwstudents/index.htm

http://www.goldsmithstudents.com/

http://theunofficialinfiniteway.com/index.shtml

http://theunofficialinfiniteway.com/tapes.html

http://theunofficialinfiniteway.com/infiniteway/iw_00.html

http://theunofficialinfiniteway.com/sios/sios_00.html

http://circleofchristhood.webs.com/hawaiihoteltalk61663.htm