- home - project informatie - kunstwerken - nieuws -

Let's talk
De "Orpheus bij zinnen" nieuwspagina

Wie wij zijn ?

Antonie den Ridder, beeldend kunstenaar en Danielle de Vreeze, galeriehouder.
Samen organiseerden we in de afgelopen tien jaar een aantal aktiviteiten op het gebied van de beeldende kunst en wanneer we dat niet gezamelijk deden, participeerden we in elkaars aktiviteiten.
We hebben al doende gemerkt, dat we vooral geinteresseerd zijn in fundamentele vragen met betrekking tot de rol, die kunst speelt of kan spelen in de huidige samenleving. Wanneer je de beeldende kunst voorstelt als een gebouw met vele etages, zijn wij net iets meer geinteresseerd in de fundamenten, dan in dat decoratieve koepeltje op het dak. Als gevolg van deze benadering kregen we al vroegtijdig te horen van het Mondriaan Fonds, dat wij toch wat "te basic" bezigwaren. In 1999, nu het Mondriaan Fonds zelf bij voortduring struikelt over basisvragen, die opgeroepen worden door de samenleving, hebben we van deze betiteling een geuzennaam gemaakt voor het kunstburootje, waarin we onze aktiviteiten hebben ondergebracht. We zijn dus  2Basic.  Aangenaam kennis te maken!

Wat is er nu basic aan het Orpheus-projekt ?

Allereerst hebben gekozen voor een groep kunstenaars, die de zintuiglijke ervaring in hun werk voorop stellen. Horen, zien, voelen en ruiken; het zijn allemaal manieren om toegang te krijgen tot het werk. En daar heb je op zich geen theoretische handleiding bij nodig en ook geen uitgebreide kennis van kunsttheoretische aard. Ook al komt die kennis af en toe nog best wel van pas, maar dat terzijde.
Ten tweede stellen we ons middels dit projekt een simpele, maar moeilijk te beantwoorden vraag;
Vormt de openbare ruimte in 1999 nog een plaats om kennis te maken met kunstuitingen.? Of anders gezegd :Hebben vandalisme enerzijds en onverschilligheid in de maatschappij anderzijds niet een klimaat geschapen, waarin kunst weer verbannen gaat worden naar stoffige musea ? En zo ja, wat gaan we daar dan tegen doen ?

Oplossing: het kogelvrijglas- scenario ?

De tentoonstelling "Orpheus bij zinnen" vindt plaats op het openbare terrein van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Leidschendam. Maar van de patiënten, hoe moeilijk hun situatie ook is, hebben we betrekkelijk weinig te duchten. Integendeel; ze lijken de tentoongestelde werken op een uiterst persoonlijke wijze te omarmen. Het gevaar dreigt vanuit de "normale wereld".In de korte tijd, dat de tentoonstelling tot op heden te bezichtigen viel, tellen we al zeven vandalistische aanslagen op de werken. Een tweetal werken zijn al onherroepelijk vernield. 2Basic, de deelnemende kunstenaars en de Robert-Fleury Stichting proberen gezamelijk pal te staan tegen deze golf van vandalisme en niet die makkelijke stap te zetten de tentoonstelling af te blazen en de openbare ruimte prijs te geven aan de terreur van de vandalen. Tot op heden staan we nog overeind. Een van de aangevallen installaties is nu uitgevoerd in kogelvrij glas. Is dat het toekomstige scenario: kunst in de openbare ruimte onder een stolp van gewapend glas ? Kunst in de isoleercel en vandalistische gekken vrij rondlopend in de openbare ruimte?

Een paar 2Basic vragen:

- Hoeveel onveiligheid kunnen we ons permitteren in de openbare ruimte, voordat we moeten konstateren, dat die ruimte inmiddels in bezit genomen is door de barbaren. Democratie kan enkel ontstaan in een situatie, waarbij de openbare ruimte veiliggesteld is en fascistische terreur ontstaat in bijna alle gevallen op straat. Of omzeilen we die zwaarbeladen begrippen liever en zijn we met zijn allen softies geworden, die de basisregels voor een zo optimaal mogelijke vrijheid voor zo veel mogelijk mensen binnen onze samenleving niet kunnen handhaven?

- Of moeten we konstateren, dat een cultuur, waarin ongelimiteerd geld verdienen alle andere waarden van het bestaan heeft verdrongen, verwordt tot een jungle, waarin slechts Rambo-types tot hun recht komen. Waarin we het streven naar kwaliteit eenvoudigweg opgeven, de openbare ruimte opgeven en wegvluchten in onze virtual reality dromen.
Wanneer dit scenario acceptabel gevonden zou worden, moeten wij onze strategie gaan veranderen.
Welkom in de jungle en koop vooral Uw artistiek vormgegeven kogelvrij vesten bij 2Basic.

We zitten te springen om reakties op bovenstaande vragen en we hopen, dat er nu eens een echte discussie ontstaat over een kwestie, die van belang is voor ieder van ons. We streven ernaar om je reaktie op te nemen op onze nieuwspagina, zodat een vrij gedachtenwisseling mogelijk is. Stuur een mailtje naar  2Basic .