Veel gestelde vragen

V: Is het niet gevaarlijk?
A: Net als elke andere activiteit brengt vliegen risico's met zich mee. Echter, elke privé-piloot heeft, net als zijn professionele evenknie, een degelijke opleiding achter de rug, die hem of haar in staat stelt om op verantwoorde wijze met deze risico's om te gaan. Statistisch gezien is vliegen met een sportvliegtuig ongeveer even gevaarlijk als motorrijden. Wat de statistiek ons ook leert is dat het risico sterk afhangt van de instelling van de piloot: voorzichtige vliegers hebben aanmerkelijk minder kans op een ongeluk dan "cowboys". Uiteindelijk blijft het natuurlijk uw eigen keuze of u meegaat of niet.

Net alsof je in de auto zit...

V: Is het niet eng?
A: Nee, vrijwel niemand vindt het eng. In feite is het net of u in de auto zit, maar dan met een schitterend uitzicht rondom.

V: Hoe hard ga je in zo'n vliegtuig?
A: Afhankelijk van de wind en het toestel tussen de 150 en 240 kilometer per uur. Dat lijkt misschien niet eens zo hard, maar u zult merken dat het, vergeleken bij de auto, aanmerkelijk sneller opschiet.

V: Hoe lang duurt zo'n vlucht?
A: De meeste vluchten duren ongeveer een uur. Hoe lang uw vlucht duurt kunt u van tevoren afspreken met de piloot. 

V: Hoe hoog vlieg je?
A: Als regel tussen de 500 en 1000 meter. In de gemotoriseerde luchtvaart werken we overigens met voeten als hoogtemaat. Eén voet komt overeen met iets meer dan 30 cm, zodat je normale vlieghoogte ongeveer 1500 tot 3000 voet bedraagt.

V: Word ik niet misselijk?
A: Meestal valt het erg mee. Sommige passagiers zijn na afloop een beetje draaierig. U kunt de kans op misselijkheid sterk verkleinen door niet teveel door de zoeker van uw camera te kijken, maar vooral gewoon zelf van het uitzicht te genieten.

V: Hoeveel mensen kunnen er mee?
A: In het toestel is plaats voor in totaal vier personen. Afgezien van de piloot en uzelf kunnen er dus nog twee personen mee. Wel is het zo dat er een grens is aan wat alle personen bij elkaar mogen wegen. Vier grote zware kerels in één toestel is wat veel van het goede. Uw piloot kan u hierover meer vertellen.

V: Moeten we een vast parcours volgen?
A: Nee. We vliegen zoals dat heet op zicht, of in de Engelse terminologie, onder Visual Flight Rules (VFR). De piloot is daarbij in hoge mate vrij in het kiezen van zijn route.

V: Mag ik vanuit het vliegtuig mobiel bellen?
A: In tegenstelling tot een groot lijnvliegtuig bevindt zich in een sportvliegtuig doorgaans geen gevoelige elektronica die door de elektromagnetische golven van een mobiele telefoon ontregeld kan raken. U kunt dus gerust de achterblijvers op de grond bellen om te melden dat u eraan komt. Als u uw telefoon niet gebruikt, zet hem dan s.v.p. uit; hij stoort namelijk wél op de radio.

V: Zijn er parachutes aan boord?
A: Nee. Op de hoogte waarop we normaal vliegen hebben parachutes niet zoveel zin, helemaal niet als je geen ervaring hebt met parachutespringen. Zie verder de vraag hieronder.

V: Wat gebeurt er als de motor uitvalt?
A: Een vliegtuigmotor wordt elke 50 uur nagekeken. Bovendien is het onderhoud aan vliegtuimotoren preventief van aard, dat wil zeggen dat elk onderdeel na een voorgeschreven aantal uren wordt vervangen, ook al mankeert er op dat moment niets aan. De kans op een motorstoring is dus erg klein, maar nooit helemaal uit te sluiten. Gelukkig valt het vliegtuig bij een motorstoring niet als een baksteen uit de lucht, maar zweeft het dan in glijvlucht naar de grond. De piloot is erop getraind om in een weiland een noodlanding te kunnen maken.

V: Kunnen we een rondje boven mijn huis maken?
A: Ja, dat kan. Maar houd er wel rekening mee dat we de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk willen beperken. Klachten aan het adres van de vliegclub is wel het laatste wat we willen bereiken.

V: Mag ik zelf ook sturen?
A: In principe is dat geen punt. Zodra de juiste hoogte en snelheid zijn bereikt is het toestel betrekkelijk stabiel en kan ook een passagier zonder ervaring de besturing tijdelijk overnemen. Wel blijkt het besturen van een vliegtuig voor de meesten zo'n opgave dat ze na korte tijd toch liever weer van het uitzicht gaan genieten.