Werkgroep Archeologie Bergh

.laatste update

02-02-13   

e-mail    
Oorlogsmateriaal
Een onderdeel van een granaat uit WOII
Musketkogels en kogels uit WOII Musketkogels 16e tot 18e eeuw
Musketkogel 16e tot 17e eeuw