downloads

 

 

 

 

 

 

 

Het voordeel van het bereiken van de aow-leeftijd is dat je kunt kiezen wat je nog wel en niet wilt doen. Het nadeel is de dreiging die er uitgaat van de geraniums in de vensterbank. Dus blijf ik met alle plezier nog een tijdlang actief op het gebied van lesgeven, toerusten en schrijven. Als er iets is wat ik voor u kan betekenen, dan hoor ik het graag!

 

CV

Age Romkes is theoloog en freelance docent, toeruster en schrijver, vooral op het gebied van Nieuwe Testament, Bijbelstudievaardigheden, Gemeenteopbouw en Hermeneutiek. Ook heeft hij kerken en gemeenten geadviseerd, onder andere in landelijke en plaatselijke commissies, en heeft hij veel ervaring als mentor, studiebegeleider en coach.

 

Opleiding en werkervaring

Doctoraal theologie in Kampen (Oudestraat) en Apeldoorn. Hoofdvak Gemeenteopbouw, bijvakken Nieuwe Testament en Agologie.

Algemeen en internationaal stafwerker bij IFES-Nederland: toerusting en begeleiding van evangelische en reformatorische studentenverenigingen, vooral op het gebied van bestuur, bijbelstudie en evangelisatie.

Staflid-docent aan bijbelschool De Wittenberg: cordinator propedeuse, eenjarige opleidingen en publiciteit en fondswerving; docent, lid staf onderwijs en mentor.

Docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede: docent Nieuwe Testament, Gemeenteopbouw, Hermeneutiek en Bijbelstudievaardigheden; studieloopbaanbegeleider, vooral op het gebied van maatwerkleren; stage- en afstudeerbegeleider; lid team Beroepsspecialisatie Gemeenteopbouw.

Initiatiefnemer van Artios en docent bij Artios Bijbelschool.

Docent bij onder andere het Evangelisch College.

Diensten

  Docent aan (gemeente-) bijbelscholen

  Toerusting over ontdekkend bijbellezen, bijbelkringwerk en gemeenteopbouw

  Adviseur bij gemeente-opbouwprocessen

  Begeleiding van persoonlijke ontwikkeling

 

Vergoeding

De gevraagde vergoeding is afhankelijk van de draagkracht van de opdrachtgever maar zal over het algemeen liggen tussen 60 en 120 per dagdeel.

 

Vrijwilliger

Een langduriger verbintenis op basis van een vrijwilligersvergoeding is ook mogelijk.

 

 

Contact:

E-mail: age.romkes[at]planet.nl

Telefoon: 0318624229

 

 

 

Sitemap:

home

docent

toeruster

schrijver

coach

downloads