Geschiedenis


Eiland Cadesand
In de middeleeuwen bestond West-Zeeuws-Vlaanderen  uit verschillende eilanden. Sommigen overleefden de golven niet, anderen vonden een permanente bewoning. Omstreeks 1100 is voor het eerst sprake van het eiland Cadesand, een naam die later verandert in Cadzand. Cadesand verwijst naar de aanwezigheid van kades, in die tijd was er al sprake van scheepvaart.
Het eiland kende een grote geschiedenis in verschillende oorlogen. Zo veroverde Maurits vanuit Cadzand Zeeuws-Vlaanderen.

 

Wallen van Retranchement
Het verdedigingsbolwerk van Retranchement (Frans voor verschansing of bolwerk) stamt uit de Tachtigjarige Oorlog. Destijds is het opgeworpen op aanwijzing van prins Maurits om de Zwingeul te verdedigen tegen de Spanjaarden. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog woonden er alleen soldaten. Later groeide het complex uit tot een gewoon dorp.
Het wallencomplex Retranchement is nu een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. Dijken, weitjes, meidoornhagen, knotbomen, hoogstamfruit en drinkputten liggen verspreid over het gebied.
Niet minder waardevol is Retranchement als één van de laatste leefgebieden van de boomkikker in Zeeuws vlaanderen. Op zwoele lenteavonden in mei zijn de mannetjes te horen.
Over het gehele complex, dat het dorp omzoomd, zijn wandelpaden. Via die paden is het gebied goed te bezoeken.

Sluisse Veer
Het Sluisse Veer was de plaats van de veerverbinding tussen het eiland van Cadzand en het vasteland van Sluis. Deze veerverbinding functioneerde tot ongeveer 1750, toen de zeearm rond Cadzand werd drooggelegd. Zo ontstond de Olieslagerspolder die rondom de zomerwoning te vinden is.

De woning werd gebouwd in de 50-er jaren  door de eigenaar van een nabijgelegen  boerderij toen deze het bedrijf aan zijn zoon overdroeg. De huidige eigenaar is zijn kleindochter die de woning inrichtte als zomerwoning, een deel van het bouwland bij de woning betrok en zorgde voor een omringende beplanting.

 

TERUG NAAR INDEX