De eerste steen voor dit woonhuis werd gelegd op 15 juli 1868 door Arnoldus van Iersel, pastoor te Waspik en Udenhouter van geboorte. Hij bouwde het huis met de bedoeling om er zijn laatste levensjaren door te brengen. Hij stierf in 1881 in Waspik. Niet bekend is of hij er ooit heeft gewoond. Na zijn dood erfde Willem van Iersel, beter bekend als "Meneer Willem" het huis. Hij verkocht het huis met remise, stalling en verdere gebouwen, erf en tuin voor f. 9.000,00 aan burgemeester van Heeswijk en zijn vrouw. Na het overlijden van de burgemeester werd het pand verkocht aan zijn opvolger, burgemeester M. de Goeij. Hij overleed in 1936. Onduidelijk was waar de nieuwe burgemeester, De Klerk zou gaan wonen. Er kwam een plan om een ambtswoning te stichten. Het plan om de woning van de vorige burgemeester te kopen, ging aanvankelijk niet door vanwege de hoge koopprijs f. 12.000,00. De kosten van een eventuele nieuwe ambtswoning vooraan in de Groenstraat waren te hoog. Na nieuwe onderhandelingen werd toch de woning aan de Slimstraat gekocht van de weduwe mevrouw de Goeij voor een prijs van f. 10.500,00. De verbouwingskosten bedroegen f. 1.500,00, zodat voor de som van in totaal f. 12.000,00 de ambtswoning voor de burgemeester er kwam. De laatste burgemeester die het herenhuis heeft bewoond was burgemeester W. Verhoeven. Hij bewoonde met zijn gezin het pand tot 1965. In 1967 vestigde een deel van het ambtelijke apparaat zich in de oude ambtswoning. Na de uitbreiding van het gemeentehuis met een nieuwe vleugel kwam het pand wederom leeg en kreeg het de functie van bejaardensociėteit. In 1995 werd het pand na een grondige opknapbeurt weer als woonhuis in gebruik genomen. De woning is een Rijksmonument.

Burgemeesterswoning