De thuisbasis van Heemcentrum 't Schoor is een oud herenhuis. Het pand maar ook de locatie heeft een rijke historie. Het pand maakte vroeger deel uit van het imposante landgoed "De Strijdhoeven". In de 15e eeuw is het landgoed in tweeŽn verdeeld. Op de 'Grote of Achterste SKrijdhoeve" vinden we thans kasteel "de Strijdhoef" De "kleine of voorste Strijdhoeve" lag in het dorpscentrum rechts van de Schoorstraat. In 1826 wordt het landgoed "De kleine Strijdhoeve" verkocht. De koper was de Udenhoutse schoolonderwijzer Christiaan Kuijpers. Na diens dood kwam het landgoed in het bezit van zijn zoon Andries, gemeentesecretaris en later burgemeester van Udenhout in de periode van 1852 tot 1864. In 1865 werd Andries Kuijpers opgevolgd door Joseph van Iersel als zesde burgemeester van Udenhout en hij was een van de volgende eigenaren. Na het overlijden van burgemeester van Iersel werden de woning en de landerijen geŽrfd door zijn enigst kind, de ongehuwde Willem, in het dorp bekend als rentenier "Meneer Willem" of "Gouden Willem". Willem overlijdt in 1924. Bij testament vermaakt hij zijn woonhuis met tuinen en gronden aan het bisdom Den Bosch, onder voorwaarde dat de bisschop de gronden voor een liefdadig doel zal bestemmen. Via de bisschop komt het aanbod terecht bij de Congregatie van de Dochters van Maria en Joseph, ook wel genoemd Zusters van de Choorstraat in den Bosch. Zij stichten op de gronden van mijnheer Willem "Huize Vincentius". De BLO-school van Oud-Herlaer wordt in 1925 overgeplaatst naar het huis van Gouden Willem van Iersel. Dit was de basis voor een volledig centraal onderwijsinstituut voor ongeveer 250 verstandelijk gehandicapte meisjes. Nadat de nieuwbouw van Huize Vincentius gereed was, ging het pand dienst doen als rectoraatswoning. De benedenverdieping en een gedeelte van de bovenverdieping werd tot begin 2008 bewoond door de rector van Vincentius, de heer A. Merkx. Een groot deel van de eerste verdieping en de volledige tweede verdieping zijn in gebruik bij Heemcentrum "t Schoor. Het pand is een Rijksmonument.

Rectorswoning