In 1891 verkreeg frater Pacomius van Hulten, van de congregatie Fraters van Tilburg, via een nalatenschap van zijn verdronken broer Bart, twee woningen in eigendom met erf en tuin gelegen naast de kerk aan de Slimstraat. Nog in hetzelfde jaar liet frater Pacomius, met instemming van frater Superior de Beer, de twee woningen, gelegen langs de volle lengte van de kerk, transporteren op de kerk van Udenhout met de hoop, dat te eeniger tijde naar vermogen en goedvinden van het kerkbestuur ter plaatse een fraterhuis met jongensschool zou worden opgericht. De locatie was mooi, maar te klein. In 1893 slaagde het kerkbestuur er in om een terrein aan te kopen gelegen achter het terrein van frater Pacomius, tegenover het kerkhof. Nu was er voldoende ruimte voor een schoolterrein, te bestemmen voor een eventuele speelplaats. In 1899 ontving de pastoor Petrus van de Wal van frater Superior de Beer de toezegging om een fraterhuis en een school te bouwen en het volgende jaar zou de congregatie er voor zorgen dat de school zou kunnen beginnen met één klas. Nog in 1899 werden bestek en tekeningen vervaardigd voor een fraterhuis en een school met vier lokalen door architect Huermont de Bas Smeele, die later burgemeester werd van Waalwijk. De bisschop Monseigneur van de Ven gaf zijn toestemming en medio 1900 werd met de bouw gestart. Het fraterhuis werd groot en ruim gebouwd, voor 15 fraters, omdat men rekening wilde houden met andere eventuele bestemmingen zoals weeshuis, pensionaat, ziekenhuis of tehuis voor oude fraters. Op 2 mei 1901 werden de gebouwen in gebruik genomen en werd de school voor jongens van de laagste klas geopend. In hetzelfde jaar kwamen 4 fraters naar Udenhout. De fraters hebben decennialang het basisonderwijs aan de Udenhoutse jongensschool verzorgd; zij waren ook volop actief in de Udenhoutse samenleving. Tot op de dag van vandaag wonen er fraters in het huis. Begin jaren tachtig kreeg het fraterhuis een nieuwe bestemming, naast die als woonhuis voor de fraters. Het fraterhuis werd een opvanghuis voor ontheemden en uitgeprocedeerde asielzoekers. Een sociale taak die de fratersin dienstbaarheid vervullen en waarbij ook veel Udenhouters betrokken zijn. Het fraterhuis kreeg met deze nieuwe bestemming ook een nieuwe naam: De Vuurhaard. Het pand is een Rijksmonument.

Fraterhuis