Onder voorzitterschap van burgemeester Antoine Robben, besloot de gemeenteraad van Udenhout op 19 augustus 1845om een nieuwe school met onderwijswoning en raadhuis te bouwen. Architekt was Arnoldus van Veggel (1809-1876). Hij was enkele jaren eerder ook betrokken bij de bouw van de Udenhoutse kerk. De stijl van het gebouw is neogotisch. Het duurt echter tot 4 juni 1849 voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan. Voor f. 7.176,00 gingen de gebroeders DaniŽls uit Tilburg het werk uitvoeren. De school is reeds in 1849 in gebruik genomen, maar de de onderwijswoning en het raadhuis werden pas in 1850 opgeleverd. De hoofdingang van het raadhuis was aan de Slimstraat. Aan de Schoorstraat was de hoofdingang van de school, terwijl aan de achterzijde van het gebouw de scholieren naar binnen konden. In de jaren 1906 en 1907 wordt de woning van de hoofdonderwijzer verbouwd tot postkantoor en het schoollokaal tot woning van de veldwachter. In 1924 wordt het gebouwencomplex wederom grondig veranderd. Deze verbouwing leidt tot een ruimere woning voor de postkantoorhouder en een betere indeling van het raadhuis. In 1949 volgt een verbouwing om het pand meer geschikt te maken als raadhuis en om de representatie een face-lift te geven. In 1968 wordt het pand door de minister van Cultuur op de monumentenlijst geplaatst. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er een grote behoefte aan uitbreiding van het gemeentehuis. De planvorming kent diverse obstakels, o.a. de bouwkosten en de eisen vanuit de Monumentenwet. Architekt Edmund Nijsten komt met een plan voor een uitbreiding in een strak bouwwerk op minimale afstand van het raadhuis. De uitbreiding gaat dienen als het werkgedeelte en het raadhuis krijgt een representatieve functie. In 1971 starten de werkzaamheden en op 12 september 1973 wordt het gerestaureerde raadhuis en de nieuwbouw heropend tijdens een buitengewone raadsvergadering. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 verliest het gemeentehuis zijn functie. Nog enkele jaren daarna zijn er gemeentelijke diensten in gevestigd. In 2003 wordt het gemeentehuis in gebruik genomen door de Woningstichting 't Heem en het oude raadhuis krijgt een representatieve functie, voor o.a. huwelijken en voor diverse culturele doeleinden. In januari 2005 werd het beheer van het Raadhuis door de Stichting de Peppel overgenomen van de gemeente Tilburg. Het pand is een Rijksmonument.

Raadhuis