Op het terrein waar u nu staat stond vroeger een klooster, genaamd Huize St. Felix. In 1994 werd het klooster gesloopt en het vrijkomende terrein werd een bouwlocatie, die Felixhof is gaan heten. Door ondernemer Jan Robben werd samen met de toenmalige burgemeester Wim Dijkstra het plan ontwikkeld om op het Felixhof een monumentje op te richten. Samen met heemcentrum 't Schoor en de Woningstichting St. Lambertus werd het comité "Monument Felixhof Udenhout" gevormd. De Udenhoutse kunstenaar Frank van der Loo heeft een ontwerp gemaakt, waarin authentieke delen van Huize Felix zijn verwerkt, zoals het beeld van Sint Felix dat altijd boven de ingang heeft gestaan, de naam van Sint Felix en het luidklokje, een z.g. Angelusklok. Voorwaarde was dat de klok ook inderdaad geluid zou kunnen worden; dit gebeurt nog jaarlijks op 21 maart, het begin van de lente. Het ontwerp werd uitgevoerd als een piramidevormige voet met het Felixbeeld, de eerste steen, de naam van het vroegere klooster, de luidklok en daarboven een bronzen engel. Op 9 oktober 1998 werd het monument onthuld.

Felixmonument