Toen Udenhout nog niet op het waterleidingnet was aangesloten, stonden er vier waterpompen in de kom van het dorp, o.a. een voor het gemeentehuis. Na de aansluiting op het net gingen ze naar het buitengebied waar nog geen leidingwater was. Later zijn de pompen in onbruik geraakt en vervallen. Vernielingen, sloop en tenslotte oorlogshandelingen deden de rest. De gietijzeren sokkel van de pomp aan de Slimstraat heeft jarenlang gelegen aan de rand van de duinen. Nadat de heer J. van Esch, oud-directeur Gemeentewerken, hierop werd gewezen, heeft hij de sokkel meegenomen naar de gemeentewerf, met het idee om de pomp op te knappen zodra hij daar tijd voor kreeg. Kort na zijn afscheid als directeur Gemeentewerken vervaardigde hij, mede aan de hand van oude tekeningen en foto's, een gedetailleerde tekening naar een origineel model. De bedrijven Jos van den Bersselaar Constuctie BV en Wegenbouwbedrijf van Strien BV ontfermden zich over de reconstructie. Twee werknemers van van den Bersselaar (W. Maas en C. Schellekens) hebben de pomp in hun vrije tijd gemaakt. Meer dan 300 manuren gingen erin zitten. Door de beide bedrijven is de pomp geschonken aan de Gemeente Udenhout, evenals 2 banken, bij de bank die er al stond. Deze bank draagt het wapen van de vroegere gemeente Udenhout. Op 6 mei 1992 werd de dorpspomp officieel in gebruik genomen en liet de toenmalige burgemeester Wim Dijkstra de eerste druppels water uit de pomp vloeien. Lovende woorden waren er voor initiatiefnemer de heer van Esch, de beide bedrijven die het project financieel hebben ondersteund, maar vooral voor de heren Maas en Schellekens, de twee realisatoren met een oog voor details. De heer van Esch tenslotte: "De pomp is nog mooier geworden dan ik verwacht had".

Dorpspomp