Dit pand is een met riet gedekte boerderij van het Kempische langgeveltype met bijbehorende Vlaamse schuur. Thans is het pand volledig als woonboerderij in gebruik. Binnen in het pand is nog (een deel van) de oude gebintconstructie aanwezig. De kern van het pand stamt uit het begin van de achttiende eeuw. Een herberg is een bedrijf dat tegen betaling de mogelijkheid biedt tot eten, drinken en overnachten. Hedendaagse overnachtingaccommodaties worden gewoonlijk hotel of pension genoemd. Herbergen waren meestal gevestigd op plaatsen waar veel reizigers kwamen, bijvoorbeeld in de kern van een dorp bij de kerk en/of het gemeentehuis. Ook langs oude handels- of legerwegen, z.g. heerbanen was het aantrekkelijk om een herberg te exploiteren. Herberg 't Wit Leeuwke was daar een voorbeeld van. De herbergiers langs de oude heerbanen hadden geen volledige kostwinning met hun herberg. Het was vaak een bijverdienste naast het landbouwbedrijf. De herbergier van 't Wit Leeuwke zal naast zijn herberg ook een landbouwbedrijf hebben gehad. Mogelijk is er zelfs sprake geweest van een kleine brouwerij. Het is niet precies duidelijk wanneer de herberg is opgehouden te bestaan. Na verkoop in 1972 werden de boerderij en de schuur gerestaureerd en in 1973 werd het pand aangewezen als Rijksmonument. Recentelijk heeft een grootse interne renovatie plaatsgevonden. Dit pand is een Rijksmonument.

Wit Leeuwke in 1967