In 1920 bouwden de Kapucijnen het klooster van Biezenmortel onder architectuur van de Kapucijn Broeder Felix. Het bouwwerk bestaat uit een hoofdgebouw met buitenafmetingen van ongeveer 60 bij 40 meter met daarnaast een bijgebouw van 89 meter lang en circa 6,5 meter diep. Het hoofdgebouw bestaat uit 3 bouwlagen en een zolder. Binnen de muren van het gebouw bevonden zich twee binnenpanden met daaromheen pandgangen, waarvan één binnenpand in gebruik was als begraafplaats voor kloosterlingen. Binnen het royaal opgezette klooster waren diverse afzonderlijke ruimten bestemd voor kerk, dagkapel, slotkapel, refter, slaapcellen, studieruimten, spreekkamers, bibliotheek, keuken en diverse werkvertrekken. Het gehele gebouw staat ongeveer één meter boven het maaiveld, zodat overal trappen zijn gemaakt. Tijdens de bouw werd ook een gracht rond het kloostercomplex gegraven met daar vlak achter een taxushaag. Gracht en haag dienden voor afsluiting en beveiliging van het complex. Zelfs het kerkhof lag binnen de grachtengordel. Momenteel zijn nog enkele resten zichtbaar aan de west- en noordzijde van het complex. Aanvankelijk kwam in het klooster een opleidingsinstituut voor de Kapucijnen en daarnaast een rectoraatskerk voor de bediening van de parochianen van Biezenmortel en 't Winkel. De kerk, de Sint-Josephkerk, is canoniek (overeenkomstig de kerkelijke wetten) opgericht op 25 oktober 1921. Hiermee werd Biezenmortel feitelijk een kerkdorp. In de voorgevel van de kerk staat nog een beeld van de Heilige Bonaventura, een volgeling van Franciscus van Assisië en de patroonheilige van het klooster. Het klooster heeft diverse verbouwingen/aanpassingen ondergaan. Zo werden de schoorstenen verwijderd nadat in het gebouw centrale verwarming werd aangelegd. Het klooster verloor haar oorspronkelijke functie in de jaren zestig toen het aantal roepingen zeer snel terugliep. Het klooster van Biezenmortel heeft nog jaren die rol gespeeld voor de zustercongregatie de Franciscanessen. Later werd het een retraitecentrum. Thans is het klooster omgebouwd tot de groepsaccommodatie "Beukenhof". De kerk heeft haar functie tot op de dag van vandaag mogen behouden en maakt nu onderdeel uit van de parochie Johannes de XXIII voor Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. De laatste pastors van Biezenmortel zijn Pater Monaldus van den Broek en Pater Sjef van Laarhoven.

Kerk en klooster, Capucijnenstraat