Dorpspomp en Prins Bernhardboom, Kreitenmolenstraat

De Prins Bernhardboom, ook wel Bernhardboom genoemd, werd gepland door schoolkinderen op 7 januari 1937, de trouwdag van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Deze dag werd door Udenhout groots gevierd met een waar volksfeest. 's-Morgens was er een H. Mis. De kerk was tot de laatste plaats toe bezet. 's-Middags een grote kinderoptocht vanaf de Zuivelfabriek naar het centrum met versierde fietsen, autopeds en groepen. Blikvanger waren de 7 kinderen van J. Brekelmans-de Rooy in een gouden koets met het prinselijk paar. Bij de dorpspomp nabij de Keurslager aan de toenmalige Stationsstraat, werd de boom (een rode beuk) geplant na een toespraak van burgemeester De Klerk. Door hem werd een oorkonde voorgelezen die onder de boom werd ingegraven.

De Dorpspomp. Vroeger was op deze plek een van de waterputten in het dorp. Deze werden later vervangen door een drietal waterpompen bestemd voor gemeenschappelijk gebruik. Met de aanleg van een centraal waterleiding systeem verdwenen de oude pompen uit het straatbeeld. Begin vijftiger jaren besloot het gemeentebestuur van Udenhout, als herinnering aan vroeger tijden, om op het pleintje rondom de Prins Bernhardboom een nieuwe dorpspomp te laten bouwen, exact op dezelfde plaats waar de oude pomp gestaan had, de put was er immers al. Het ontwerp voor een circa 3 meter hoge pomp werd gemaakt door Leo Bäumler, een voor Udenhout bekende Duitse beeldhouwer. Harrie van Dongen uit Udenhout was de aannemer en het metselwerk werd gedaan door zijn metselaar Ties Elands. Op de fundering werden eerst drie lagen kinderkopjes gemetseld. De specie hiervoor moest eerst een dag drogen voor de volgende laag kon worden aangebracht. Daarboven kwam 1,5 meter schoon metselwerk. Koperslager Sjef van de Plas zorgde voor de restauratie van het ijzer- en koperwerk van de oude pomp of maakte aanvullend nieuw werk. Het bovenstuk, bestaande uit een blok hardsteen, werd bewerkt door Leo Bäumler. Hij hakte op de vier hardstenen hoeken koppen die wind, regen, licht en duisternis voorstellen. Kees van de Voort die reeds beschikte over een vrachtwagen met een hijskraan, tilde het hardstenen kunstwerk op de gemetselde zuil. De pomp werd nooit gebruikt maar het is een sieraad in het dorp. Door een reconstructie van de Kreitenmolenstraat in 2006 kwam de pomp verder naar voren aan de straat. De pomp werd daarmee een echte blikvanger en herinnert ons aan een verder verleden.

Prins Bernhardboom, Kreitenmolenstraat Dorpspomp