Nederlandse spreekwoorden en gezegdes


 

HOOFDONDERWERP: LEZEN EN SCHRIJVEN

1. schrijven
2. pen
3. papier
4. boeken
5. lezen
6. letters

http://www.thonen.nl
michelle@thonen.nl

 

1. SCHRIJVEN

Goed aangeschreven staan
Goed bekend staan

Dat is niet om over naar huis te schrijven
Dat stelt niet veel voor.

Zand erover
Laten we er niet meer over praten.
Vroeger strooide men fijn zand over een geschreven tekst, zodat de overtollige inkt werd opgezogen.


Na heel wat schrijven en wrijven
Nadat er heel wat over geschreven is, of: na heel veel moeite.
Het wrijven is oorspronkelijk het heen en weer gaan van de arm bij het schrijven.

Wie schrijft, die blijft
Wie zijn boekhouding goed bij houdt, die kan de zaak overzien, maar wie dat niet doet kan zijn bedrijf niet in stand houden. Ook wel: als je iets geschreven hebt word je niet vergeten.

2. PEN

In de pen klimmen
Gaan schrijven.

Een scherpe pen hebben
Fel en kritisch schrijven.

Het zit in de pen
Er wordt al gedurende kortere of langere tijd over gesproken en geschreven.

Hij heeft een welversneden pen
Hij schrijft goed, heeft een goede stijl.
Herinnering aan de ganzepennen, die regelmatig versneden moesten worden.

Een pennenlikker
Een kantoorklerk.
Al genoemd door Potgieter.

Iemand de pen op de neus zetten
Iemand dwingen tot een verklaring.
De pen is in dit geval de knijper, waarmee men onwillige paarden bedwingt.

Dat is met geen pen te beschrijven
Dat gaat alle beschrijving te boven, zo erg is het.

3. PAPIER

Bij iemand in een goed blaadje staan
Bij iemand in de gunst staan.
De winkelier tekende iemands schulden op een groot blad aan.

Geen blad voor de mond nemen
Precies zeggen waar het op staat.
De spreker heeft geen blad voor zich met een weloverwogen tekst, maar hij zegt precies wat hij denkt.

Iemand iets op een briefje geven
Iets heel zeker weten.

Hij heeft niets in te brengen dan lege briefjes
Hij heeft niets te vertellen.

In de papieren lopen
Duur, kostbaar worden.

4. BOEKEN

Het is duister te lezen in andermans boeken
Het is moeilijk andermans zaken te beoordelen.

Een gesloten boek
Iets waar je niets van weet of begrijpt.

Dat spreekt boekdelen
Dat zegt meer dan genoeg.

Een boekje opendoen
Slechte dingen vertellen.

Buiten zijn boekje gaan
Dingen doen waartoe je niet gerechtigd bent.

Volgens het boekje
Zich nauwkeurig aan de voorschriften houden.


5. LEZEN

Letters (vr)eten
Veel lezen of leren.

Met zijn neus in de boeken zitten
Studeren.6. LETTERS

De puntjes op de i zetten
Zeer nauwkeurig te werk gaan.

Tot in de puntjes verzorgd zijn
Er zeer verzorgd uitzien.

Ergens vraagtekens bij zetten
Ergens aan twijfelen.

Iedere ketter heeft zijn letter
Ieder beroept zich voor zijn afwijkende mening op de een of andere tekst of uitspraak.
Zoals de ketters zich op een tekst in de bijbel beriepen.

De letter doodt, maar de geest maakt levend
Men moet zich niet aan de letter van de wet of de bijbel houden, maar men moet begrijpen, wat er met de voorschriften bedoeld is.
Paulus zegt (2 Kor. 3:5,6)’Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ De bedoeling van deze bijbeltekst is: de wet veroordeelt de zondige mens ter dood, de verlossing door Christus schenkt hem uit genade het leven.


Bedankt voor je bezoek!
We hopen je snel terug te zien op www.thonen.nl
voor vragen kun je altijd mailen: michelle@thonen.nl