Nederlandse spreekwoorden en gezegdes


 

HOOFDONDERWERP: MUZIEK

1. instrumenten
2. melodie
3. zingen
4. muziek

http://www.thonen.nl
michelle@thonen.nl

 

1. INSTRUMENTEN

Een afgezaagd onderwerp
een onderwerp waar al zo veel over is gepraat, dat het nieuwe er al lang vanaf is.
Ontleend aan een muziekstuk dat men tot vervelens toe op een viool heeft horen krassen of zagen.

Alles op haren en snaren zetten
Alles doen om zijn doel te bereiken.
Hoe deze uitdrukking ontstaan is, is onbekend. De haren zijn hier de haren van de strijkstok en de snaren horen bij het muziekinstrument.

De lier aan de wilgen hangen
ophouden gedichten te maken.
Tegenwoordig wordt deze uitdrukking ook voor andere kunstvormen dan poëzie gebruikt. Toen het joodse volk in ballingschap was, weigerde het de heilige liederen voor de vijand te zingen. Het hing toen de lier, een soort harp waarmee de dichters/zangers zichzelf begeleidden, aan de wilgen.

Naar iemands pijpen dansen
Alles doen wat hij wil.
Een pijp is een fluit, soms een uit riet gesneden herdersfluit. Pijpen is dus ‘op een fluit spelen’.

Alle registers opentrekken
Alles doen wat in iemands vermogen ligt.
Een register is een reeks orgelpijpen die door het uittrekken van een knop bij het toetsenbord in verbinding wordt gebracht met de toetsen.

De eerste viool spelen
Het hoogste woord hebben, leidinggeven, bepalen wat er gebeurt.
De eerste violist in een orkest is degene die een bepalende rol heeft in de wijze waarop de violisten hun aandeel in het muziekstuk leveren.

Hij houdt zijn pijpen in de zak
Hij wacht zijn beurt af, om zich te laten gelden.
De pijpen zijn de fluiten van de pijpzak, een ouderwets muziekinstrument.


Zij zijn met de stille trom vertrokken
Ze zijn er stil vandoor gegaan.
Ontleend aan het soldatenleven. Wanneer men af moest trekken, werd de trom niet geslagen.


2. MELODIE

De boventoon voeren
Het hoogste woord hebben, nadrukkelijk aanwezig zijn.
In de muziek is de boventoon de toon die boven alles uit gehoord wordt.

Uit de toon vallen
Niet passen bij de omgeving, bij de sfeer.

3. ZINGEN

Veel noten op zijn zang hebben
Veeleisend zijn.

Het hoogste lied zingen
Luid zingen van vreugde.

Het is weer het oude (hetzelfde) liedje
Het is weer de bekende, vervelende geschiedenis.

Een liedje van verlangen zingen
uitstel proberen te krijgen.
Verlangen wordt hier gebruikt in plaats van ‘verlengen’. De uitdrukking wordt vaak gebruikt voor kinderen die nog niet naar bed willen.

Een toontje lager zingen
Zijn eisen lager stellen.4. MUZIEK

Daar zit muziek in
Daar is iets goeds van te maken. Daar is geld mee te verdienen.

Dat klinkt als muziek in mijn oren
Dat klinkt uitstekend.


Bedankt voor je bezoek!
We hopen je snel terug te zien op www.thonen.nl
voor vragen kun je altijd mailen: michelle@thonen.nl