De mens

 

DE MENS  (groei vanaf zijn volwassenheid, beginnend bij geboorte als kind)

Oorzaak

Rechtlijnig denkend, rationeel eenzijdig, alleen wetenschappelijk gericht, loopbaan positie belangrijk, legt nadruk op macht, geld geeft de zekerheid, oppervlakkigheid in alles, eenzijdige belevingswereld, altijd met zichzelf bezig op negatieve manier, kent een vorm van geluk, in evenwicht met geld, weinig zelfrespect, alleen vertrouwen op rationeel bezit, trekt zich op aan voorbeelden van anderen, zien is geloven, materialistisch ingesteld, gebruikt alleen de informatie welke hij geleerd heeft uit boeken, groot absorberend vermogen qua leer uit boekenstof, enz, enz.

Gevolg  (verdere optredende storingen)

Onzekerheid, beïnvloedbaar in negatieve zin, vecht tegen zichzelf, voelt zich verheven, onevenwichtigheid, depressief / vaak overspannen, wijst verantwoordelijkheden zo veel mogelijk af / erkent de waarde hiervan niet, slechte gemoedstoestand in vele gevallen, onbegrip, onvrede, denkt aan zichzelf op negatieve manier, niet in balans, erkent geen diepgang, stemt zich af alleen op het visuele, niet reële zorgen maken, maken van problemen, raakt vaak uit evenwicht, drijft verder weg van zijn ware ik & zijn ziel, maakt het zielencontact onmogelijk, verbindt zich moeilijk met de evolutiewet, maakt karmaoplossing onmogelijk / zorgt alleen voor meerdere, elimineert zijn ware gevoelsafstemming met zijn goddelijke oorsprong, kent geen respect, enz, enz.