De mens op zoektocht naar zijn goddelijke oorsprong

 

DE MENS OP ZOEKTOCHT NAAR ZIJN KOSMISCHE OORSPRONG DE BRON

VERSNIPPERING  ONTSTAAN BRON PLASMA
(kosmisch proces tot bewustwordingsproces)

Als inleiding tot het ontstaan van alles en de uiteindelijke versnippering geef ik u in het kort een begrijpelijk voorbeeld met daarna een beknopte uitleg. Beschouw het universum als een watermolecuul waarin zich een proces afspeelt van vloeibaar naar vast. In dit geval zal het molecuul door afkoeling (dit is een stoffelijke energie) zich gaan verdichten en zal het volume toe gaan nemen.(uitdijen). Het universum of de kosmos, dijt hierin ook uit maar dan omwille van  geboorte en evolutie. In het universum, met al zijn kosmische wetten, energieën en harmonieën worden uit diverse verdichtingsprocessen vele plasma's gevormd. Hieruit worden o.a sterrenstelsels en  sterren geboren. Alles wat hierin stoffelijk is, zal vergaan maar de wetten, energieën, harmonieën zullen groeien en overgaan in een totaal kosmisch evenwicht. De zielen worden ook geboren uit plasma's en gevormd uit het verdichtingsproces van de kosmische energieën en nog veel meer. Alles in de kosmos is hierdoor verbonden met elkaar. Deze totale verbondenheid is het goddelijk evenwicht waar wij over praten. De ziel komt voort uit de bron en is in evenwicht. Let wel een totaal evenwicht met de kosmos of universum en bevat alle wijsheden en waarheden omdat de ziel verbonden is met de kosmos. Het is alleen de taal die nodig is om zelf te begrijpen en te bevatten wat de ziel in het gevoel en verwoordelijk te zeggen heeft. Over de stadiums van bezieling organisme tot mens en zijn evolutie is veel geschreven. Inhoudelijk verwijs ik u naar de uitleg welke in de boeken van Jozef Rulof, (ONTSTAAN VAN HET HEELAL) staan omschreven. De mensheid heeft tot taak zich bewust te worden van zijn eigen ziel. Hierin het hoe en waarom te vinden, te beleven en uiteindelijk alles zich eigen te maken om zo te evolueren en zichzelf tot dat evenwicht te brengen als mens, als geest, en uiteindelijk een te worden met de bron van alles, maar dan wel bewust.

KOSMOS (leven in het heelal)

Een verdichtingproces in de kosmos, het ontstaan van nieuw leven, in wat voor een vorm en hoedanigheid dan ook, zal op zijn manier een bewustwordingsproces ondergaan welke tot een totaal bewust kosmisch evenwicht zal leiden. Alles leeft naar de goddelijke kosmische wetten, alles groeit en evolueert volgens de kosmische wetten. Alleen alles zal door beleving bewust gemaakt moeten worden, en een ieder doet dit op zijn eigen manier, waarvoor het ook geschapen is.