De weg tot begrip niveau

 

DE WEG TOT BEGRIP NIVEAU (voorwoord)

Het niveau is een staat van bewustzijn welke men volgens de goddelijke kosmische wet heeft bereikt door te evolueren, geestelijk te herstellen en de ziel te zuiveren. Door de verstoorde goddelijke / kosmische wetten (karma) en onafgewerkte belevenissen uit vele vorige levens in evenwicht en harmonie te brengen. Dit afgeronde proces zal dat plekje in je ziel terug krijgen waar het volgens de goddelijke kosmische wetten hoort. De mens heeft nog veel op te lossen. Dit proces zal miljoenen jaren of nog veel langer gaan duren (eigenlijk niet in tijd uit te drukken). Uiteindelijk zal de mens na voltooiing van alle processen volgens de goddelijke kosmische wetten weer komen tot die goddelijke oorsprong en kosmisch evenwicht van waar wij allen zijn geboren en ontstaan.

NIVEAU begrip hoe komen wij daaraan

Door het oplossen van de verstoorde kosmische goddelijke wetten, zal men stoffelijk en geestelijk evolueren en zal men uiteindelijk een kosmische graad bereiken. Hoe meer er opgelost wordt, des te hoger niveau (graad) zal men bereiken, waarna in het hiernamaals de leer verder wordt uitgewerkt (o.a. belevingen van het leven). Een deel van de ziel zal hierdoor weer in harmonie worden gebracht en elke keer keert de ziel terug (wedergeboorte) om weer een deel op te lossen en zijn bewustzijn te verruimen.

BEGRIP NIVEAU (geestelijk kosmisch spiritueel)

- Elk niveau spreekt zijn eigen taal. De kunst hiervan is, dat de daadwerkelijke inhoud daarvan begrepen wordt.
- Elk niveau kent zijn liefde. het is de kunst om te leren en eigen te maken wat hier de kosmische liefde inhoudt.
- Elk niveau is verbonden met de kosmische wetten oorzaak en gevolg.
- Elk niveau dient deze in zich te ontwikkelen en zich eigen te maken.
- Elk niveau heeft en kent zijn eigen wijsheid.
- Op elk niveau heeft de mens zijn beleving.
- Op elk niveau dient de mens daarin gerespecteerd te worden.
- Elk niveau behoort zijn eigen karma op te lossen.
- Elk niveau kent zijn goed en kwaad.
- Elk niveau dient zijn evenwicht daarin te vinden
- Enz.