Het ontstaan van de ziel

 

HET ONTSTAAN VAN DE ZIEL(de opbouw daarvan)

Het ontstaan van de ziel, is gelijk aan de geboorte van de ziel, hierin zit alles verborgen, alle wetten, alle confrontaties, alles wat met goed en kwaad, positief en negatief heeft te maken. Alleen de kern, de goddelijke kosmische energie is gelijk aan een ieder en is in evenwicht. De ziel heeft de taak meegekregen de confrontaties, welke je bij het zien, horen, enz. ervaart, bewust te worden, en op te lossen in contact met jouw oorsprong. Dit proces wekt soms averechtse stromingen op, omdat de taal hiervan niet is afgesteld. Men mag dan ook wel zeggen,
dat de ziel alles bezit wat het leven inhoud, alleen alles zal bewust gemaakt moeten worden en soms moeten er fouten gemaakt worden om vervolgens daaruit de juiste waarheden (kosmische wetten) naar boven te brengen om dit bewust op te lossen (drie eenheid, nl. de ziel, geest en het bewustzijn).
Gevolg hiervan zal zijn, het bewust worden van het instinctief handelen, het handelen wat vanuit de angst is ontstaan, de onwetendheid en onbekendheid worden bewust gemaakt.