Karakter in verband met het DNA- structuur

 

 

KARAKTER  IN VERBAND MET HET DNA- STRUCTUUR

Opbouw in de DNA- structuur bestaat o.a. uit eigenschappen, karakter, lichaamsgesteldheid, afweermechanisme, erfelijkheid en groei. Het DNA wordt geactiveerd door hersenprikkels. Het geestelijk vermogen beïnvloed zowel de hersenen als de DNA-structuur van de mens. Net zoals bij de ziel, zit in de DNA-structuur alles verborgen zoals hierboven vermeld. Het hangt geheel van de geestesgesteldheid en gemoedstoestand van de persoon af, wat er in het DNA wordt geactiveerd, of de structuren opnieuw worden gerangschikt. De positieve prikkel kan het DNA muteren en immuun maken voor ziektes. Bij geen bewustwordingsproces schakelen de hersenen van de mens de standaard opbouw van de DNA-structuur in, en deze volgt de weg zoals de natuur het aangeeft (zoals groei).
Het kosmisch bewustworden heeft wel degelijk invloed op de vorming van de DNA-structuur. Wees daarom ook bewust van jezelf en van de kosmos. De structuur wijziging wordt opgeslagen in het DNA en deze geeft uiteindelijk een goede onbewuste start voor het nageslacht.