Mens & zijn onvolkomendheden

 

 

MENS & ZIJN ONVOLKOMENDHEDEN  / MENS & ZIJN POSITIEVE EVOLUTIE
(goede spirituele basis, rationele verbondenheid, sterk realistisch vermogen)

Dit zijn belangrijke basiselementen tijdens zijn groeiproces tot volwassenheid. Vanuit deze basis ontstaat de rust welke nodig is voor zijn verdere ontwikkeling in zijn verdere leven. Hij zal overgaan in het maken van keuzes en activaties, en dan wel vanuit zijn goddelijke ziel. Hieruit zal het gevoel zeker zuiver zijn. Verstoringen zullen van daaruit aangegeven worden, zoals het karma (verbroken goddelijke kosmische wetten, oorzaak en gevolg) en de onafgewerkte belevingen uit vele vorige levens. In combinatie met de verborgen waarheden en wijsheden zal dit geheel worden hersteld. Tijdens het herstellen wordt het oplossend vermogen groter, evenals de zielenkracht en de oorsprong. Dit maakt het mogelijk om als kind tot volwassenheid en verder het  geestelijk spirituele groeiproces tot evolutie te gaan begrijpen en in een later stadium te gaan bevatten. Conclusie, de goddelijke kosmische wetten worden hierin herinnerd, en men leert, om er op de juiste manier mee om te gaan.
(EVOLUTIEWET).