Onwetendheid

 

DE MENS EN ZIJN ONWETENDHEID
(uitleg beknopt schema universele kosmische liefde)

Vele mediums c.q paragnosten zijn koffiedik kijkers. Ze vertellen hoe jij je leven in de toekomst moet veranderen of hoe het leven er in de toekomst voor jouw uitziet. Dit zijn in sommige gevallen mooie verhalen. Wees eens eerlijk, wat heb je hier eigenlijk aan? Er zijn heus zuivere mediums c.q paragnosten maar die kun je over de hele wereld op een hand tellen. Het is aan u deze te filteren, dus ook aan u te bepalen wie hierin zuiver is. Met al deze facetten geraakt u in een zeer moeilijke positie. Men blijft maar afstemmen op datgene wat andere voorschrijven namelijk. Deze mensen weten het toch", "Ik nu eenmaal niet". Het maakt u angstig. Wees eens eerlijk, het mystieke wekt al angsten genoeg op, het haalt u uit de realiteit, u gaat zweven, u bent niet eerlijk meer met en tegen uzelf. U wilt zoveel mogelijk met een positieve schijn leven, het andere wilt u niet horen. U gaat zich vermengen met de voor u toegesproken sferen, uw vragen worden groter, de antwoorden blijven uit. U blijft steeds maar vragen stellen aan die mensen mediums genaamd, die u dan de verlossende antwoorden geven. Het wordt steeds maar warriger in u. Sommige mensen hebben er baat bij en voelen zich rustig. Sommige zijn verdrietig en voelen zich danig in de steek gelaten en voelen zich erg beroerd. Ja, in de steek gelaten. Mijn vraag aan u, door wie eigenlijk? Geef zelf eens een eerlijk antwoord hierop. Als ikzelf hier dieper op in ga, komen er zeker meer gedachtes in u op. Vele gedachtes waar u waarschijnlijk nooit een antwoord op zult krijgen.
Waarom? Ja, daar komen de goddelijke wetten om de hoek kijken. Nu kijkt u terug naar het schema, wat valt u dan op? Heeft u het gezien. Ja, dan ziet u dat u geleid wordt door anderen en door anderen uw pad laat bepalen. Nergens is te zien dat u zelf hier omtrent een mening hebt, want de mens zegt nu eenmaal dat hij het niet weet en dat de persoon die ervoor gestudeerd heeft, het nu eenmaal weet. Nu mens, wordt toch eens wakker!! In uw ziel zit namelijk alles verborgen wat aan kosmische wijsheden en waarheden zit. Het is alleen de taal ervan om deze te begrijpen en te bevatten. Het ontwaken ervan is alleen op jezelf gericht. Vele weten nog niet hoeveel levens men al heeft meegemaakt, soms miljoenen. Uw ziel heeft de verborgen waarheden en wijsheden in zich. Uw ziel komt uit de oorsprong. Leer allereerst te begrijpen wat dit voor u betekent en inhoud. Er is alleen een activatie nodig van jezelf en een vertrouwen om dit alles te willen beleven en verwerken. Het gaat namelijk niet vanzelf sta in voor de ellende die eventueel naar boven kan komen, blijf vertrouwen houden, ook al vind je de oplossing niet meteen. Het aannemen, vertrouwen, het vertrouwen op je goddelijke oorsprong, en het vertrouwen op de stem die daardoor heen spreekt. Dit klinkt vreemd en onwaarschijnlijk maar dit geeft u wel de kans uzelf te vervolmaken, het oplossend vermogen in u groter te maken en uw stoffelijke impasse af te ronden. U evalueert, u maakt uw ziel schoon en zorgt ervoor dat u totaal in evenwicht komt. De goddelijke liefdes energie gaat volledig in u stromen. U krijgt een andere kijk op uzelf,  uw medemens en de wereld en begint uiteindelijk te begrijpen wie u eigenlijk bent. U beleeft een kosmisch evenwicht in alles en vooral rust, diepe rust, de basis waarop u alles kunt bouwen. Ga confrontaties nooit uit de weg, zorg zelf voor een oplossing en blijf zelf voor elke stap die u neemt verantwoordelijk. Dit is een kleine uitleg om van de mystieke onzekerheid over te stappen naar het realistisch spiritueel zelfzijn en rationeel verbonden te worden met jouw goddelijke, kosmische oorsprong. (ziel). Als je dat ervaart, ervaar je ook de goddelijke stuur in jezelf, het ware goddelijk contact. Vaak is het paranormale, alternatieve beurzen, lezingen, enz., nodig om de mensen hiervoor te prikkelen om aan zichzelf te gaan werken. Maar al te vaak verdrinken ze zich in de vele kermis attracties welke daar worden voorgedragen. Het beleven van al dat kunstenvertoon blijft de mens nu eenmaal boeien. De ware toedracht wordt hiervan vaak niet begrepen. Wederom blijft de mens hier zelf verantwoordelijk voor en het is de keuze van de mens zelf. Maar als u mijn mening en ervaring wilt weten, vind ik dit wel een misselijke vertoning, hoe deze mediums, paragnosten allemaal met het volgens hun zuivere omgaan. Als je die goddelijke en kosmische instelling hebt, zul je gelijk gaan begrijpen en bevatten wat ik hiermee bedoel. Sommige zullen best een juiste bedoeling hebben en ook dat menen ze. Maar in de meeste gevallen hebben ze de klok horen luiden en weten ze niet waar de klepel hangt. Het klinkt hard maar verdriet doet pijn en zeker als het kosmische en het ware goddelijke wordt getart. Ik respecteer die mensen wel, vooral voor het prikkelen van de dolende zielen en als het om de gedachte vrede en liefde gaat. Maar als het om de ware kosmische liefdeskracht gaat, is dit immens groot, zo omvattend. Als je dat raakt, zal het zeker moeilijk zijn dit nu nog te verwerken. Een deel  hiervan is ons toebedeeld. Nogmaals, dit blijft individueel. Wie wat wil activeren is totaal de keuze aan de mens zelf. Maar een raad kan ik u geven, denk hier eens goed over na. Er zijn vele mensen gekomen die u mogen helpen. Ja, helpen in het begeleiden, niet in het oplossen van uw problemen, maar verheldering, inzicht, verlichting en mogelijk uitleg te geven over uw levenspad, beleving, levens en spirituele vragen. Welk persoon is geheel naar uw keuze.