Slotwoord

SLOTWOORD

Letwel dat hierover nog veel meer valt te schrijven, het heeft over het algemeen geen nut, om verdere processen uit te gaan leggen, omdat de mensheid hierin nog niet aan toe is. Men moet weten dat het een groei is van een ieder, een ieder zal zijn of haar belevenissen moeten kunnen toetsen. Het is niet mogelijk dit voor iedereen op papier uit te leggen, een ieder ervaart het anders. De mensen die de zuiverheid hiervan erkennen, komen verder, de vragen welke die mensen hebben, kunnen  daarom beter doelgericht worden gesteld. Voor degene die daar voor open staan en volledig aan toe zijn zal ik veel verduidelijking en helderheid kunnen geven, vooral als er iets verder uitgediept dient te worden, tevens kunnen wij u verwijzen naar de kosmische boeken welke al eerder in wijsheid en zuiverheid ons zijn gegeven en zijn uitgebracht, o.a de boeken van Jozef Rulof, de keuze is geheel aan u.
De mensheid zal gewezen moeten worden op hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen weg, welke ze hierin moet gaan, omdat de mens in het merendeel leeft naar een stoffelijke vervolmaking, zal datgene wat ik heb uitgereikt, voldoende zijn om hierin, voor de mensheid een prikkel en een inzicht te geven. Een stoffelijke uitleg tot de 3e kosmische graad is gewenst voor de mensheid, omdat ze dit in principe in zichzelf kunnen activeren en beleven. Het andere boven de 3e kosmische graad is te groot, te alomvattend, dit zijn kosmische krachten, waar de mensheid tijdens zijn bewustwordingsproces niet voor geschapen is. (Over stoffelijke graden is genoeg geschreven in de boeken van Jozef Rulof)