Spiritueel

SPIRITUEEL
(activeer jezelf, leer in jezelf, herinner van wat er in je ziel verborgen zit)

Spiritualiteit van de mens is als het ware een onkenbaar grote bibliotheek waarin de waarheden & wijsheden en levenservaringen van wel miljoenen jaren zijn opgeborgen. Sommige zijn gerangschikt door eerder opgeloste karma's, andere dwarrelen rondt en bevinden zich in de vele lagen buiten de kern, de ziel. Door het oplossend vermogen  in jezelf groter te maken, zul je moeten leren luisteren wat de ziel je van binnenuit probeert aan te geven. Dit wordt mede door zuiver goddelijk contact gestuurd en jouw mening is hierbij gekoppeld met het goddelijk kosmisch zelfcontact. Door jezelf hierin te trainen, vloeit de kosmische zuiverheid in jouw bewustzijnsniveau. Dit geeft gevolgen in positieve zin, tot een groeiproces in evolutie. Schroom niet de ellende en het verdriet wat hierdoor naar boven komt, te ervaren. Dit is te verdragen als het spontaan vanuit jezelf komt.(de goddelijke kosmische stuur). Hieronder beknopt wat inzichten die wellicht bij jezelf gevolgen kunnen oproepen.
Individuele ontwikkeling - wie ben ik eigenlijk - ontdek de goddelijkheid in uzelf - ontdek de kosmische kracht in uzelf - ontdek de meester in uzelf - besef dat u de baas bent over uzelf - dat u het over uzelf te zeggen hebt - vetrouw altijd uzelf - vertrouw op uw gevoel - ervaar de kosmische liefde die u in u heeft - bouw zekerheid op uit uw vertrouwen, door middel van contact met uw ziel - accepteer alleen wat u, op uw niveau, op dat moment kan begrijpen en bevatten, zodat u een ander niveau plaatst in u - heb vertrouwen dat alles goed komt - erken uw verantwoordelijkheden - ga op zoek naar uw eigen goddelijke oorsprong - sta open voor alles, maar blijf te alle tijden bij uzelf - maak keuzes, en twijfel niet, er bestaat alleen, een ja of nee - zie dat er geen problemen zijn, vetrouw op een oplossing - vertrouw op geestelijke hulp, maar dwing deze nooit af - zoek uw eigen geestelijke doorgang, maar wel vanuit uw ziel - wees realistisch en rationeel in alle oplossingen, houd het vooral simpel - zoek te allen tijde de rust in u op, en ervaar daarin de kosmische liefde, die op dat moment in u opkomt - als u nieuwsgierig bent om te lezen, lees dan, maar geef duidelijk hieromtrent uw eigen mening, doseer alles en wederom, luister naar uw gevoel - besef dat alles kan gebeuren, en bevat, dat niet alles hoeft te gebeuren - neem beslissingen, geef niet welke, als de juiste gedachte er maar achter zit, bij welke richting dan ook, zult u gauw weten, wat goed kwaad, positief of negatief zal zijn - maak alle stappen zelf, neem deze dan ook, om het resultaat ervan te zien (leerproces) - Vraag nooit om, een waarom, of hoe, of wie, zoek zelf het antwoord, of wacht de tijd af, dat er een antwoord komt, soms moet je het een en ander beleven, om antwoorden te krijgen - denk nooit dat je beter bent dan een ander, je bent inwezen iedereen geweest - vertrouw erop, en weet dat de waarheden en wijsheden, in uw ziel verborgen zitten, en dat de u de kosmische(zielentaal) moet leren bevatten, om uiteindelijk, dat naar boven te krijgen, wat belangrijk en zuiver is.

Dit zijn enkele inzichtelijke voorbeelden welke voorkomen voor de mens in ontwikkeling, en welke zich bezighoud met de kosmische evolutie, welke op weg zijn om de kosmische en goddelijke wetten te doen bevatten, en zich eigen te maken, een ieder doet dat voor zich. De een bevat het, de ander zal het nog moeten beleven, maar begrijp dit wel. Dit kan spirituele gevolgen hebben in het verdere leven, de weg naar evolueren, de weg om het stoffelijke af te ronden en over te stappen naar een spiritueel kosmisch evenwichtig denken. Als u op de juiste weg bent zult u zelf herkennen dat zuiver spiritueel zijn geeft, brengt, leert en schept:
Een waarheid (kosmische wetten) - een wijsheid - een taal - een weg - -alleen ontwaking van je eigen ziel, je in verbinding brengt met je eigen kosmische oorsprong - in combinatie van deze twee je de kosmische wetten kan bevatten - geen angst - zekerheid - vertrouwen in jezelf - harmonie - rust - eenvoud - vrede met jezelf, in jezelf en je medemens - afstand - respect - waardering - positief zijn - onderscheid tussen positief en negatief, goed en kwaad - niveaus bestaan - universele liefde - kosmisch evenwicht - geestelijke rijkdom - innerlijke kracht - oplossend vermogen - onvoorwaardelijke liefde - totale overgave let wel voor een - licht in jezelf - rationeel denken - realistisch denken - analyserend vermogen - transformerend vermogen - wetenschap gefilterd vanuit de ziel - overwinning - bundeling van kosmische liefdes energieën - bewustwording - constante vernieuwing - juiste afstemming - helderheid in de kosmische wetten oorzaak en gevolg - stabiliteit, op elk niveau mag en kan u zich dan begeven - enz. enz. enz.

Beschouw de schema's cq de overzichten met hun beknopte uitleg als een kringloop van de ziel. Een opbouwende evolutieleer die steeds weer opnieuw incarneert met dezelfde goddelijke evolutie wetten waarin oorzaak en gevolg centraal staan. In elk leven wordt het een en ander opgelost. Elk nieuw leven begint met een leeg bewustzijn (leeg omhulsel, geen herinnering). Hoe meer er opgelost wordt, hoe zuiverder de ziel wordt, en hoe meer verontreinigheden worden vernietigd. Een positief antwoord in de ziel wordt op de juiste plaats gereserveerd.