Uit te dragen kosmische leer

 

 

UIT TE DRAGEN KOSMISCHE LEER
(weet waar u aan begint!, en of u degene bent die dat kunt of mag uitdragen, en is dat wel de weg die je gevoel aangeeft!!)

Als de leer in alle zuiverheid wordt uitgedragen, wordt het kosmische begrepen. Wees dan ook voorbereid op de grote kosmische krachten welke dan door je heen gaan werken. Het goddelijke geeft je de leer welke op dat moment nodig is om de mensheid te overtuigen van hun eigen zijn. Blijf te allen tijde de zuivere visie houden over het universele, want dan pas wordt het zuivere goddelijke contact aan je toevertrouwd.