Verklaring opbouw en werking van de mens

 

VERKLARING OPBOUW EN WERKING V.D. MENS
(tijdens evolutie proces ook kwa energieën en stromingen).

HERSENEN. Centraal zenuwgestel, de onbewust aanwezige energie processen, waarin het zien, horen en voelen o.a. de stoffelijke zintuigen zijn. (ontwaking). De zenuwen, de meest aanspreekbare (bewust) en de angsten, zijn de energieën of prikkels welke vanuit een mens onwetendheid ontvangen worden evenals de buitenzintuiglijke waarnemingen. Het handelen,  is de activatie in het doen, het bewegen zijn daarin tegen de commando's, c.q. zenuwprikkels vanuit de hersenen. Welke door (wederom) het zien, horen en voelen en op dat moment aanwezige niet verklaarbare energieën c.q. onbewuste prikkels, wordt het bewustzijn mede geactiveerd. De hersenen hebben hierdoor het vermogen, let wel, in combinatie met het bewustzijn, bewust rationeel te denken, en te handelen, (ook al wordt die combinatie vaak nooit gebruikt). De hersenen zorgen er tevens voor dat de opbouwkernen w.o. het erfelijke DNA waarin ook je karakter onbewust verborgen zit, automatisch bij geen aanwezige prikkel van het bewustzijn te sturen. Bij de juiste combinatie wordt de harmonische werking verkregen tot het vormen van je persoonlijkheid. Hersenen zijn tevens een ontvangkanaal van Spirituele energieën (contacten buitenaf), De hersenen worden over het algemeen gezien als een handelend en denkend orgaan, over de hersenen is inhoudelijk meer te vertellen, maar om een specifieke duidelijkheid ga ik hierin niet verder.
GEEST, is de uiteindelijke vertaling van je ziel opgebouwd uit vele bewustzijnsniveaus van soms miljoenen levens. De geest is als het ware een opslagmedium waarin alle uitgewerkte bewustwording processen zoals belevingen, emoties, goddelijke wetten, goed en kwaad, positief en negatief, afgewerkte karma's, ervaringen in harmonie zijn. De geest is het voer voor je nieuwe bewustzijn. De geest gaat samen met je ziel over naar het volgend leven.
BEWUSTZIJN, het bewust worden van het zien, horen en voelen mede geprikkeld door de ziel en geest, geeft een vertaling in het beleven, ervaren, en het oplossen van de verstoorde goddelijke wetten zoals karma, onverwerkte belevingen en ervaringen, alles wat je hoort, ziet en
voelt met de prikkels vanuit je ziel, vertalen en in evenwicht of harmonie brengen, in combinatie met de aanwezigheid van je geest (contact met jezelf), en het spiritueel geestelijk contact. Het bewustzijn wordt elk nieuw leven leeg aangemaakt, d.w.z. dat bij ieder nieuw leven een nieuwe start zal zijn. Dus opnieuw bewustworden, opnieuw karma's en onverwerkte ervaringen en belevingen oplossen. Na het in harmonie en evenwicht brengen van alle opgedane belevingen, ervaringen, karma's worden deze opgeslagen in de geest. Dus bij het overgaan wordt het bewustzijn samengesmolten met de geest.
ZIEL, het goddelijke, de oorsprong, het ontstaan, de bron van alles, de kern waarin alles zit verborgen, zoals alle waarheden en wijsheden, goddelijke kosmische wetten, het hoe en waarom, goed en kwaad, positief en negatief. Alles is hier in kosmisch evenwicht en in harmonie. We praten hier alleen over de kern, de totale bron. Het is de taak om bewust te worden van datgene wat in de ziel zit, en naar boven komt. Dit te vertalen en op te slaan in de geest. Buiten om de kern van de ziel zit een schil van onzuiverheden, waaronder de verstoorde goddelijke wetten, onverwerkte belevingen welke de ziel bij elk nieuw leven gedoseerd loost m.a.w. het naar het bewustzijn stuurt om daar opgelost te worden. Men moet daar wel voor open staan. De combinatie van de ziel met de geest en puur goddelijk spiritueel contact, geeft een mogelijkheid alles in het bewustzijn bewust te worden, eigen te maken en op te lossen. De ziel is hierin een zuivere aanwezigheid in je gevoel. Alleen, je zult dit door ervaring en beleving eigen moeten maken. Uiteindelijk zal alles in kosmisch evenwicht geraken en terug keren naar de kern waar we allen deel van zijn.
OVERGAAN, Bij het overgaan wordt het bewustzijn met de geest samengesmolten. De hierbij onverwerkte belevingen, opgedane verstoorde goddelijke wetten worden als een nieuwe schil om de ziel gebracht. De ziel met schil en de geest gaan als een geheel over. In de geest (het hiernamaals) wordt alles opnieuw beleefd en het totaal opgedane proces in goddelijke harmonie gebracht met uitzondering van de schil rondom de ziel. Deze zal na reincarnatie opnieuw geactiveerd dienen te worden. Er moet iets goed gemaakt worden in het volgend leven. Deze wijsheid zit verborgen en geparkeerd tot een volgend leven. Bij reeincarnatie(wedergeboorte) zal het proces geheel opnieuw beginnen. Let wel met een leeg bewustzijn. Alles zul je weer opnieuw moeten bewustworden en eigen maken. Dit is nu eenmaal een ieders taak. Maar door het oplossen en in harmonie brengen van de goddelijke wetten uit de vele vorige levens welke in je geest en ziel verborgen zitten, zul je een groter oplossend vermogen kunnen creëren om de nieuwe opgedane belevingen sneller bewust te laten worden en in harmonie te brengen.