Vermogen

 

VERMOGEN (enkele stellingen tot inzicht)

Uit hun eigen beleving het vermogen ontwikkelen. De wijsheid activeert daardoor het vermogen.

De mensen moeten niet het vermogen ontwikkelen uit de geschreven wijsheid van boeken want dan vergeten ze zichzelf en hun beleving.

De waarheid berust op de wijsheid in je gevoel en beleving hierin, mede door het pure contact met boven.
Door een stuk karma in jezelf op te lossen, vervliegt een aangenomen wijsheid, en de kosmische waarheid & wijsheid komt daarvoor in de plaats. Hoe meer karma's er worden opgelost, des te hoger zal men komen in het bewustzijnniveau, geestelijke graden en de kosmische graden. De menselijke ziel zal door dit kosmisch proces in een hoger niveau wedergeboren worden(reincarnatie) met wederom een leeg bewustzijn. Omdat de ene mensziel meer en sneller oplost dan een ander, verloopt het evolutieproces zeker hierin niet gelijk. Het uiteindelijk bereikte bewustzijnsniveau zal daarom ook hierin niet gelijk zijn. Alleen de zielkern, de goddelijkheid en de kosmische liefde zal bij een ieder gelijkwaardig zijn. Het is o.a het zien, begrijpen, beleven, bevatten en de juiste omgang met jezelf(waaronder het vertrouwen), welke die positieve activatie in jezelf  teweegbrengt ter bevordering van het bewustwordingsproces.