VOORWOORD
                                         (rubriek mensheid in ontwikkeling en spiritualiteit).

Vrede, eenheid, respect en liefde onder de mensheid, wie wil dat niet! Om dit doel te bereiken is het echter eerst nodig dat U de vrede, eenheid, respect en liefde in uzelf ervaart. Vele angsten en onzekerheden die uw leven be´nvloeden, worden veroorzaakt door het feit dat er geen contact is met de eigen innerlijke kracht, uw goddelijke oorsprong, uw ontstaan van waaruit alles mogelijk is. Veel mensen leven nog steeds naar de aardse structurele principes en deze voeren helaas vaker de boventoon dan uw eigen innerlijk gevoel. Het loslaten van deze structuren lijkt niet bepaald eenvoudig het roept vragen en onzekerheden in u op. Toch is het noodzakelijk vrij te zijn van alle belemmeringen die u in uw leven ervaart, want alleen dan kan het contact in uzelf en met uzelf gelegd worden. Vanuit dit contact ontstaat er een innerlijke rust welke nodig is om het positieve en het negatieve in uw leven te leren onderscheiden en uw zelfvertrouwen te kunnen ontwikkelen.
Ik begeleid u op deze zoektocht in uzelf, en naar uzelf, om die kracht en die waarheid, welke door God, het Al ons is gegeven; de welgemeende geestelijke liefdekracht daarin te vinden, te doorleven en het gevoel van daaruit met het denken te doen samensmelten, zodat er bij de mens een sterke basis kan groeien, van waaruit hij zelf zijn pad hier op aarde goed zal kunnen volbrengen in alle rust en met veel liefde.
Wees daarom ook bewust van de goddelijkheid in uzelf, en ervaar de kosmische wet van oorzaak en gevolg in u, alsmede alle belangrijke kosmische wetten, welke tijdens de stoffelijke evolutie op uw pad komen. Ik geef u ook helderheid en inzicht in deze zaken, zowel op kosmisch spiritueel gebied, als op uw benauwde levensvragen. Het  inspireert u tot het bewustworden daarvan, het leert u begrijpen, van het hoe en waarom, wat er in u, en om u leeft, en wat u moet doen om het uiteindelijke kosmisch evenwicht te vinden, waar we allen naar op zoek zijn.