Wie is God

 

WIE IS GOD (belangrijk voor opbouw spirituele of kosmische mening)

Uitgangspunt zijn enige citaten uit de bijbel. God schiep hemel en aarde. Wie is die God? Wie heeft eigenlijk hemel en aarde geschapen? Hoe ziet u die God? God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld. Welk evenbeeld? Dit zijn o.a wat bekende citaten uit de bijbel waarin zovele citaten staan. U zult zich nu gaan afvragen, waarom pikt hij dit nu juist op? Mijn antwoord hierop is, dat er nog veel meer opgepakt kan worden. Niet bedoeld als een laster, maar als een vraag aan uzelf. Open uzelf en zoek zelf het antwoord. U kunt begrijpen dat ik dit zelf ook heb ondergaan. Ga op zoek naar uw eigen goddelijkheid en win hierin het vertrouwen in uzelf en in de spirituele wetenschap in uzelf. Hopelijk zult u nu gaan begrijpen dat dit soort citaten, en vele meer, uit een tijdperk kwamen waarin een stabiele basis gevormd moest worden. Toen waren de goden voornaam, welke stam of cultuur dan ook. Dit uitgangspunt was toen die tijd erg belangrijk. Een uitgangspunt welke bij de mens een rust zou brengen maar de waarheid moest beleefd worden en het evolutieproces zou verder gaan. Kijkt men nu, dan zult u zeker zien dat over het algemeen de mensheid diezelfde citaten en uitspraken van 1000 / 2000 jaar geleden tot verder terug met hetzelfde gevoel uitbrengt. Nu de wetenschap zo ver gevorderd is en de kosmos zo omvangrijk is geworden (ook een gevolg van de wetenschappelijke evolutie) is men nog steeds in de waan dat er een God is die alles heeft geschapen. Nu weer de vraag, welke God? De God met de baard. Een mens figuur? Hoe wilt u die zien? U mag het een God noemen en zelf kiezen welke extensie (vorm, hoedanigheid), dat zal uw mening zijn, waar ik eigenlijk op duid graaf eens in uzelf en activeer iets in uzelf laat eens los die aardse structurele principes waar alles aan grenzen zit vastgebonden. Het zijn de mensen die vol zitten met angst die andere die grenzen opleggen. Het gevolg hiervan zal zijn dat we blijven leven in een gespannen wereld en de zielen die willen spreken in uzelf verstomd zullen geraken. Het evolutieproces gaat ondanks dit alles gewoon door, maar het bewust beleven en het zich eigen maken, dat is de taak voor ons. Breek open de weg naar uzelf, zoek contact in u en ervaar en zie in, dat elk mens zijn eigen evolutieproces ondergaat elk mens zijn niveau heeft en geen enkel mens hetzelfde bewustzijnsniveau heeft. Accepteer dat, respecteer dat, en heb vertrouwen dat dit allemaal in uzelf opgelost wordt. Houd van een ander zoals u van uzelf houd. Hoe meer u vindt in uzelf, hoe meer respect er aanwezig is voor uzelf en een ander. Wees rechtvaardig en oprecht en ervaar de echte liefde in uzelf. Als een ieder daar aan gehoor zal geven wat nu nog een te grote opdracht voor de mensheid is zal de rust en de harmonie in een ieder wederkeren en zal het evenwicht behaald worden. De spanningen onder de mensen zullen verdwijnen, de ogen zullen worden geopend, de mogelijkheden die er geestelijk en visueel aangereikt worden zullen niet meer als een probleem worden gezien, maar als een taak. De oorlogen zullen verdwijnen, de maatschappij waar ook ter wereld zal gaan opbloeien zoals het bedoeld is als er maar respect is bij uzelf en voor een ander. De evolutie zal verlopen in een wat vredige vorm en er zal uiteindelijk meer menselijke stabiliteit zijn. Het hoe en waarom wordt uiteindelijk beantwoord. Een ieder ervaart en beseft dat hij zijn eigen evolutie beleefd, en dat er maar een God is, een liefdekracht en dat we allen uit deze oorsprong zijn ontstaan. U ervaart dat er een goddelijke kosmische wereld is en dat een ieder een onderdeel is van de goddelijke oorsprong, en dat de god in uzelf leeft. (het goddelijke in uzelf)