WIE IS GERARD RULOF EN WAT DOET HIJ

Op deze pagina wil ik mij aan jullie voorstellen en zal ik een en ander over mezelf vertellen. Mijn naam is Gerard Rulof en ik ben op 22 januari 1954 geboren in Leiden en sinds 1990 ben ik werkzaam als creatief genezend medium. Door jarenlange ervaring in observatie, en de beleving van het hoe en waarom, en daar mee samenhangend de werking van de kosmische wetten oorzaak en gevolg en de Goddelijke wetten, ben ik mede door het contact met de Goddelijke kosmische wereld, tot ontwaking gekomen, hoe meer ik ging groeien, hoe meer ik zag, hoe meer ik ging bevatten, hoe verdrietiger ik werd, hoe meer afstand ik ging nemen van het aardse gevecht van een ieder, hoe meer ik ging bevatten hoe eenzijdig alles was, qua ontwikkeling en qua evolutie, hoe meer ik ging bevatten wat er fout was, en hoe meer ik ging voelen wat mijn geestelijke taak op aarde zou zijn, dat dit zeker iets was, wat ik vanaf mijn geboorte aangevoeld heb, om de mensheid te helpen en te begeleiden (terug te begeleiden), op het pad wat een ieder zou moeten bewandelen, het pad wat vanuit het gevoel aangegeven wordt, en kortgesloten blijkt te zijn bij velen, het is moeilijk en verdrietig om te zien, dat de mensen die het begrip en liefde in zich hebben en ook uitvoeren, zich laten verstikken in het verdriet, oneerlijkheid, en onredelijkheid van een ander, als u dieper gaat in uw gevoel dan zult u het beter gaan begrijpen, en later bevatten, en kunt u ook afstand nemen van datgene, wat u tegenhoud om te groeien. Vertrouw altijd op uw goddelijkheid, de ware kosmische liefdes energie, van waaruit u allen bent opgebouwd.

Mijn doel is om de mens helderheid en inzicht te geven in hetgeen de kosmos de mensheid te bieden heeft zoals bijvoorbeeld het spirituele contact wat voor een ieder haalbaar is. Door ons bewust te worden van onze eigen spiritualiteit en onze eigen kracht, wordt het mogelijk zelf de problemen en ongemakken in ons leven op te lossen. Het wordt zelfs mogelijk om totaal vrij te zijn van de ervaring van tegenslagen.

Als creatief genezend medium ben ik onder andere gericht op de ervaring en de beleving van de mens zelf. Niemand anders dan jijzelf kan jouw problemen of angsten oplossen. Er is geen standaard formule, alleen jij hebt toegang tot de sleutel. Jij bent uniek en je hebt in je leven je persoonlijke ervaringen en belevingen opgedaan. Ik kan door mijn mediumschap begeleiding geven bij de vele belevingen en ervaringen die je zult opdoen op het moment dat je ervoor kiest bewust te willen worden van je eigen spirituele kracht. Bewustwording begint bij je eigen vragen en ervaringen en hierin kun je zeker wat begeleiding gebruiken.

De belangrijkste drijfveer voor mij in mijn werk als creatief genezend medium, is om je te laten ervaren dat u onafhankelijk bent, van wie dan ook. Je zult ervaren dat je zelf de touwtjes van het leven in handen hebt. Er is niemand die voor jou kan denken of leven. Er hoeven geen angsten of problemen te zijn die je leven negatief be´nvloeden. Je zult ervaren dat het spirituele contact in jezelf bestaat. Door zelf te denken en je het spirituele contact eigen te maken, zul je volledig op jezelf te kunnen vertrouwen.

Voor mij is begeleiding een onderdeel van mijn geestelijk werk. Mijn manier van werken hierin berust op een eigen ontwaking van de ziel, met de daarin verborgen waarheden en wijsheden, en d.m.v puur geestelijk contact. In vele belevingen heb ik mij dat eigen gemaakt, en ervaar, dat het zuivere contact alleen dan mogelijk is als je een bent met je ziel, en de Goddelijke kosmische oorsprong. Begeleiding betekent daarom dan ook dat je het heft in eigen handen leert nemen. Al snel zul je kiezen voor de kracht in jezelf en je niet (negatief) laten be´nvloeden door een ander. Veel angsten worden geboren door het niet bewust zijn van deze innerlijke kracht. Hierdoor ervaar je alleen de be´nvloeding van een ander en kun je het gevoel hebben hiervan afhankelijk te zijn. Deze misvatting is te doorbreken door je eigen kracht te ervaren.

Gerard Rulof