met als belangrijk aspect:

 

 

De mens op zoektocht naar hun goddelijke oorsprong,

een bewustwordingsproces voor een ieder

een totale gevoelsbeleving waar oorzaak en gevolg en

liefde centraal staan deze site geeft u advies, helderheid,

en inzicht wat u op deze zoektocht kan tegenkomen.

 

Doelstelling

De kracht, welke verkregen wordt door God, het Al; de welgemeende geestelijke liefdekracht te doorleven en het gevoel van daaruit met het denken te doen samensmelten zodat er bij de mens een sterke basis kan groeien, van waaruit hij zelf zijn pad hier op aarde goed zal kunnen volbrengen in alle rust en met veel liefde.  Ik geef o.a lezingen, healingen en trainingen, om dit doel te verwezenlijken. De kracht van het woord is de duidelijkheid waarmee gesproken wordt. Alleen dan kan de zuiverheid van de welgemeende geestelijke liefde energie of kosmische energie worden bereikt. Mijn manier van werken berust op een eigen ontwaking van de ziel, met de daarin verborgen waarheden en wijsheden, en d.m.v. puur geestelijk contact. In vele belevingen heb ik me dat eigen gemaakt, en vindt, dat het zuivere contact, alleen dan mogelijk is, als je een bent met je ziel, en de Goddelijke kosmische oorsprong.