Algemene informatie

 

KOSMISCH SPIRITUELE BEWUSTWORDING VOOR EENHEID EN VREDE ONDER DE MENSHEID

 

Deze site geeft informatie en praktische uitleg door helderheid en inzicht te geven over het hoe en waarom op spiritueel, kosmisch  en het levens gebied. Gaat in op de weg van spirituele en kosmische bewustwording waar vele mensen mee aan de slag gaan. Voor diegenen die hier al ervaring mee hebben, zal een nadere uitleg niet nodig zijn. Voor diegenen die hier niet direct mee bezig zijn maar wel geinteresseerd zijn in spirituele zaken, volgt hieronder een korte uitleg. Op de volgende pagina's ga ik dieper in op het bewustwordingsproces en zullen een aantal belangrijke aspecten nader belicht worden.

Ieder mens is een goddelijk wezen. De mens is op zoektocht naar hun Goddelijke oorsprong. We staan allemaal in contact met de Schepper/hetAl/God of welke naam je hieraan ook wilt geven. Het beleven van dit contact maakt dat een mens het leven ervaart zoals het bedoeld is. Je ervaart een groot vertrouwen en hebt in velen zaken inzicht en zekerheid. Angst, onzekerheid, jaloezie, woede, ik noem slechts een paar gevoelservaringen die bij het beleven van je eigen goddelijkheid geen rol meer spelen in je leven. Het bewustworden van de mogelijkheden en het contact maken op zich, is echter niet voor iedereen even makkelijk.

Het kan zijn dat je hier nog helemaal niet mee bezig bent. Het kan zijn dat je wel graag wilt maar niet precies weet hoe je dit aan moet pakken. Misschien loop je vast op bepaalde punten of heb je onbeantwoorde vragen. Wie je ook  bent en waar je ook mee bezig  bent, deze site kan je helpen op de weg van bewustwording, het geeft antwoord op  je vragen op welk gebied dan ook. Je kunt leren je angsten te overwinnen, datgene te worden die je in wezen bent. Alle mogelijkheden staan tot je beschikking, je moet ze alleen leren herkennen en leren beleven.

Dankzij mijn mediumschap mag ik je begeleiden op deze weg van spirituele en kosmische bewustwording. Door deze weg eerst volledig zelf bewandeld te hebben, is bij  mij het goddelijk contact ontstaan. Door eigen ervaring en met behulp van mijn mediumschap heb ik de mogelijkheid je inzicht te bieden in de verschillende aspecten van spirituele en kosmische bewustwording. Ik nodig je uit de rest van de site te bezoeken. Wellicht vindt je hier een antwoord op de vragen die je je stelt, misschien heb je iets aan de uitleg die ik geef over bijvoorbeeld de kosmos, of wil je nu eindelijk eens af van de angst die je al zolang met je meedraagt  Kortom, de mogelijkheden die het in contact zijn met je eigen goddelijkheid met zich meebrengt zijn eindeloos.