Jozef Rulof ( kritische noot door Gerard Rulof)

Ja, U heeft het misschien al aan de namen gezien, voor degene die dit wil weten ben ik inderdaad familie van Jozef Rulof, mijn opa Johan Rulof was een broer van Jozef Rulof, en het kosmische/spirituele zit namelijk in onze familietak, maar wordt alleen geactiveerd voor degene die zich daarmee verbind en kan verbinden.
Ik ben mede vanuit gevoelsbeleving en het kosmische geinspireerd geraakt door het werk van Jozef Rulof. Het doet je toch wel verdriet om te zien dat zijn werk nog steeds niet wordt begrepen, en ik vind dat hij dat niet heeft verdient want zijn boeken (welke ik zelf niet gelezen heb) geven de wijsheid van het gebrachte woord uit gene zijde, en de helderheid inzake de oorsprong en het ontstaan van de mensheid. Zijn doel is om de mens kosmisch bewust te maken. Vaak wordt(nogmaals) zijn geestelijk werk niet begrepen en wordt zijn verkregen wijsheid in diskrediet gebracht. Men discussieert teveel en hierdoor ontstaat versnippering van het woord en waarheid. De kracht van het woord wordt totaal uit evenwicht gebracht. Waarom wordt deze verrijking in twijfel getrokken? Het is een aanvulling, een gift en een bewijs van onze oorsprong en ons bestaan. Uit zijn boeken ontstaat een beleving in ons gevoel, een herkenning en een bevestiging. En leert ons dat de mensheid nog niet kosmisch bewust is. Een boek spreekt je gevoel aan als het geschreven woord bij je past. De mens is onderhevig aan de evolutiewet. Ieder mens begeeft zich op zijn eigen niveau. Maar op welk niveau iemand zich dan ook bevindt, de wijsheid in de boeken is daarom ook zo beschreven, dat het op elk niveau, het begrijpelijk is, dat alleen de liefde inhoud aan het leven geeft. Het is een leerproces voor iedereen om de boeken in het gevoel te gaan begrijpen, het kosmisch bewust worden is een proces dat zuiver moet verlopen. Het woord dat via Jozef Rulof gebracht is mag dan ook niet herschreven worden, de orginaliteit moet ten allentijde behouden blijven. Het geschreven woord is door de Goddelijke energie tot stand gekomen en kan alleen in het gevoel begrepen worden. Alleen de mens die kosmisch bewust is kan zijn gevoel tot denken doen samensmelten en de boeken in totaliteit bevatten. Het gevoel wordt geprikkeld door de kracht van het woord, goed en kwaad wordt onderscheiden.

JOZEF RULOF (1898-1952)

In februari van het jaar 1898 werd in s'-Heerenberg in de Gelderse Achterhoek een jongetje geboren, dat door zijn moeder Crisje 'Jeus' werd genoemd. Jeus blijkt vanaf zijn geboorte een zeer gevoelig kind te zijn, die zaken waarneemt die door anderen niet worden gezien. Het zal spoedig blijken dat deze gevoeligheid van essentieel belang is voor zijn verdere leven. 'Jeus' heeft namelijk een boodschap voor de wereld. Het is dan ook dat hij tijdens het spel met zijn vele vriendjes vertelt: 'Ik gaot later boe'ke schrie've!
Eenmaal woonachtig in Den Haag wordt Jozef Rulof's profetie van vroeger bewaarheid. Nadat zijn meester aan gene zijde zijn leven geheel in handen heeft genomen, wordt hij door hem ontwikkeld tot een helderziend, helderhorend, heldervoelend, schrijvend en schilderend medium. In vijftien jaar ontvangt hij vanuit de wereld na de dood een groot aantal boeken en meer dan duizend schilderstukken, die zonder enige uitzondering ware symbolische kunststukken zijn. Jozef Rulof weet ondanks zijn hoge graad van mediumschap zeer eenvoudig te blijven en zich blijvend dienend op te stellen tegenover zijn geestelijk leiders. Daardoor weet hij hoogten en diepten te bereiken die vele andere mediums nooit ten deel zijn gevallen. In de laatste maanden van de tweede wereldoorlog, wanneer de vernietigingswals over de wereld gaat, ontvangt hij wijsheid uit de Goddelijke sferen, het Goddelijk 'Al' en beleeft daarbij zijn 'Kosmologie'. Hij maakt daarmee ruim baan voor het universele denken en voelen, dat sterk verschilt met het denken en voelen wat nog steeds op onze wereld heerst. De macht van de 'gevestigde orde' in onze samenleving heeft nog steeds geen vrede en rust op de wereld gebracht...
De hoogste meesters aan gene zijde brengen via Jozef Rulof geestelijke wijsheid op aarde. Deze wijsheid komt regelrecht van Christus, Die daarmee de fundamenten voor Zijn Universiteit, de 'Universiteit van Christus' op aarde legt. Het is het weten dat God van liefde de mens door Zijn schepping alles in handen heeft gegeven om eens Zijn Goddelijke Hemel te kunnen betreden. Daarvoor gaf God de mens het vader- en moederschap en de reincarnatie om na het beleven van vele, vele levens uiteindelijk te kunnen zeggen: 'Ja, ik ben waarlijk Mens!'
Door deze Goddelijke wijsheid verdwijnt alle kleinmenselijkheid en groeit het besef dat wij alle levens-graden op aarde te beleven krijgen en dat daardoor in feite geen verschil in mens-zijn bestaat. Hoewel er door de mens verschillende rassen en volken op aare worden onderherkend, God kent maar een ras en dat is de mens! De wetenschap dat er geen dood bestaat en dat wij door de reiincarnatie steeds verder evolueren, zal er uiteindelijk toe bijdragen dat er rust en vrede op aarde zal komen. Dat is de wil van Christus, Die reeds 2000 jaar geleden naar aarde kwam om Zijn boodschap van liefde aan de mens te schenken. En aan Zijn aardse leven maakte de gevestigde orde toen een abrupt einde......

( Dit is een stukje biografie uit de folder van het leven en werk van Jozef Rulof,
uitgebracht door 'Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap, "De Eeuw van Christus", en de Stichting Wayti Uitgeverij waar het werk van Jozef Rulof is ondergebracht, het werk wat door de medewerkers met volledige overtuiging en overgave wordt uitgevoerd, voor verdere informatie over het werk van Jozef Rulof verwijs ik u naar de rubriek diverse links.)

INHOUD PAGINA

Jozef Rulof
(kritische noot door Gerard Rulof)
Jozef Rulof
(korte biografie wie hij was en wat hij doet
 wat foto's van zijn werk en waar zijn werk
   momenteel is ondergebracht.)
Jozef Rulof
Jozef Rulof
Jozef Rulof zijn Levensharp
Zomerland
Jozef Rulof
Levensharp en Golgotha
Het Christuslicht
Harp van het Universum
Uur van de Waarheid
Harp van het Universum
Schotse Kust
Menselijk Levenspad