De Nederlandse Sabelpootkriel


Isabel-witgepareld

"Bij de Nederlandse Sabelpootkriel kennen we een aantal basiskleuren waarvan - door middel van het inbrengen van dominant wit of recessief parelgrijs - een aantal kleurvarianten zijn ontstaan. Zo kennen we, als afgeleide van de kleurslag porselein, de kleurslag isabel-porselein. Hier is het zwart vervangen door het recessieve parelgrijs! Het recessieve parelgrijs heeft tevens tot gevolg dat de goudbruine grondkleur is verdund tot isabelkleurig. Door het inbrengen van dominant wit in de kleurslag porselein is de kleurslag oker-witgepareld ontstaan. Hier is het zwart verdrongen door dominant wit. Regelmatig worden de kleurslagen porselein en isabelporselein door elkaar heen gefokt om zo een goede veerstructuur te verkrijgen. Als gevolg hiervan zijn vele porseleinkleurige Sabelpootkrielen fokonzuiver voor de recessieve kleur parelgrijs. Ook in de fokkerij van oker-witgeparelde Sabelpootkrielen wordt met behulp van porseleinkleurige dieren getracht verbetering te brengen in de okerwitte kleurslag. Het viel dan ook te verwachten dat vroeg of laat een nieuwe combinatiekleur zou ontstaan: isabel-witgepareld. Genetisch gezien is dit een interessante kleur daar op het zwart van de porseleinkleur gelijktijdig een factor voor wit inwerkt, alsook een factor voor recessief parelgrijs. Hierdoor is het zwart vervangen door wit maar gelijktijdig is de goudbruine grondkleur verdund tot isabel."


Een nieuwe kleurslag: Porselein Blauwgetekend

Zoals u wellicht heeft gezien werden op de onlangs gehouden Noordshow door Joop Hageman en Jo Dommerholt sabelpootkrielen in de porselein blauwgetekende kleurslag, ter erkenning, ingezonden.
Dat de standaardcommissie tevreden was over het getoonde moge blijken uit het volgende citaat uit een brief die beide heren van de commissie ontvingen:

"De kwaliteit van de Nederlandse sabelpootkrielen in de kleurslag porselein blauwgetekend rechtvaardigt een doorstroming naar de tweede ronde. De standaardcommissie feliciteert u alvast met het bereikte (tussen)resultaat en wenst u succes met de verdere nafok."

Avicultura: "Verrast waren we door de kwaliteit van de porselein blauwgetekende Sabelpootkrielen. Hier moeten haast wel liefhebbers voor te vinden zijn, een hoog gewaardeerde jonge hen kon bijna als voorbeeld dienen.

 


Een Nederlands ras!

De Nederlandse Sabelpootkrielen behoren tot de oudst bekende rashoenders. Op een schilderij van Adriaan van Utrecht uit de 16e eeuw staan deze hoenders reeds afgebeeld. Ons land telt vele liefhebbers van het ras en ook in Duitsland en Engeland worden ze veelvuldig gefokt. Waarschijnlijk zijn de Sabelpoten in Oost-Azie ontstaan. Zij herinneren in vele opzichten aan de Japanse krielen (Chabo's); dat ze hiervan afstammen is nog aan verschillende kenmerken te zien, bijvoorbeeld de staart en staartdracht van de haantjes.

Sabelpootkrielen hebben een overvloedige been- en voetbevedering, die mooi aaneensluit en als het ware een voetstukje onder de kriel vormt. De lange vleugels worden schuin naar beneden gedragen en rusten op de lange stijve veren van de beenbevedering, die schuin achterwaarts steekt. Deze stijve veren noemt men gierhakken, zij doen denken aan sabels en daardoor kregen de krielen de naam Sabelpootkriel.

De Nederlandse Sabelpootkrielen komen voor in 17 erkende kleurslagen waarvan de porseleinkleur de oudste en meest bekende kleurslag is. De porseleinkleur (een combinatie van drie kleuren op een veer, namelijk okergeel, zwart en wit), is een van de fraaiste kleuren die men zich denken kan.

Als belangrijkste karakteristiek geldt voor de Nederlandse Sabelpootkriel harmonie. Dit geldt niet alleen voor het samenstel van eigenschappen die een uitgesproken balans in het fijngebouwde type teweegbrengt. Ook is er een duidelijk verband tussen het uiterlijk en het rustige maar levenslustige voorkomen. Vitaliteit is hiervoor van groot belang. Bij de beoordeling van dit type heeft het totaalbeeld voorrang boven de afzonderlijke eigenschappen. Een goede Sabelpootkriel herkent men al van afstand.

De Nederlandse Sabelpootkriel is een uniek ras met een lange geschiedenis, een fraai uiterlijk en een prima speciaalclub. Het ras ziet er nog steeds uit zoals het vroeger was, omdat er nooit "verbeteringen" zijn toegelaten. Een stukje levend erfgoed van de Nederlandse cultuur is met de Nederlandse Sabelpootkriel behouden. Naast de gewone Sabelpoten komen er ook voor met een baard.Voor meer informatie:

Secretaris Nederlandse Sabelpootclub:
M.F.P. Bens 
Graafseweg 12
5831 AB  Boxmeer
Tel.: 0485-568128NedStat Rating

(c) 2000 RP ( laatste aanpassingen: 13/08/00 13:35 / MSIE4 800*600 16M)