BRIEFWISSELING ( INCEST )

 

Naar het begin en bladwijzers

 

angst,freud,geweld,gezin,godsdienst,het huwelijk,incest,individualiteit,liefde,macht,mentaliteit,seksualiteit.

 

Terug naar:  De Startpagina

 

 

Help mee om deze site te promoten. Vertel het uw…!

(Adres luidt: http://home.kpn.nl/rwvanes )

 

BRIEFWISSELING ( INCEST )

 

Bladwijzer(s):   SCHULDVRAAG.!/Macht.?/Bezit.? ; Elke prikkel vraagt om meer. Hoe zit dat..? ; FREUD ; Eenzijdigheid-1 ; De Seksualiteit van de moderne mensen blijft steken in het pornografische… ; huiselijk geweld ; De mensen zijn in onze cultuur Seksueel uitgehongerd ; HONGER naar SEKS ; Geaccepteerde mentaliteit ; Gefixeerd op de prikkel ; Voorstelling van de liefde en seksualiteit ; Seksueel misbruik/ Verklaring ;

 

Naar andere artikelen: Conditionering ; Robot denken ; Liefde is...! Klik op nr.32 – (1999) ; Wat is onze vrouwelijke identiteit-Klik op bladw. ; Elkaar nodig hebben.! Zie nr. 34 ; Op de vlucht voor je eigen denken ; De ontwikkeling van het denken ; Het gelijk en de dialoog ; Eenzaamheid en onvrijheid ; Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Een korte schets van de menselijke sexualiteit ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Hoe zit het nou met god ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld ..? zie no. 27 ;  De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Nihilisme ; De Vrede ; De ontwikkeling van de West Europese Cultuur(zie links: te erg/te veel en dubbelhartigheid  ) ; Behoort Israël tot de Westerse Cultuur- zie aflevering 60…-onderdrukking van de Palestijnen, ; Kunnen Moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37, ; Terrorisme / Taliban ; Hoe zit het nou met Jahweh, God en Allah ; De verloedering van de Seksualiteit ; PORNOGRAFIE - HOMOSEXUALITEIT - zie briefnummers 16 en 17 ; Celibaat(1)- zie bladw. ; Celibaat(2)-zie bladw. ; Het Zelfbeschikkingsrecht ; Lichtsnelheid ; pag. 26 – zie bladwijzers-( Zijn er geen deeltjes of golven die sneller gaan dan het licht..?) ; Evolutie of Creatie-(Hoe benadert de mens de waarheid)  en  Reacties op Evolutie of Creatie ;

     

 

 

 

 

Beste Jan,

 

Na het lezen van het artikel Godsdienst en Incest van Emy Kradolfer, waarmee ik overigens blij ben dat dit in het laatste nummer van DVG is opgenomen, bemerk ik dat, zoals de laatste tijd gebruikelijk, terecht een aantal ernstige misstanden en problemen op heldere en duidelijke wijze wordt geanalyseerd en daardoor bespreekbaar gemaakt, maar dat wat betreft de oorzaken er conclusies getrokken worden die volkomen de plank misslaan. Een van de kapstokken welke de laatste jaren veel gebruikt worden om de schuldvraag aan op te hangen is die van de zogenaamde macht der mannen. Veelal bemerk je dat, wat deze schuldvraag betreft, er nauwelijks is nagedacht en dat wat betreft oorzaken veel te snel conclusies worden getrokken. Om geen misverstanden op te roepen zeg ik nogmaals dat ik het probleem en de vaak ernstige gevolgen van incest niet onderschat en dat ik blij ben dat er niet alleen in DVG aandacht aan wordt geschonken, maar dat het op een breder vlak boven water gehaald wordt en dat het eindelijk eens bespreekbaar wordt, te lang heeft de maatschappij gedaan alsof het niet bestond. Maar juist omdat het probleem zo groot is en een heel gezin er verschrikkelijk onder te lijden kan hebben vind ik het te goedkoop om de vraag “Hoe komt iemand ertoe om zijn eigen kind te misbruiken” te beantwoorden met: “ ....Doordat kinderen als bezit gezien worden, kan men er mee doen wat men wil. Bovendien zijn meisjes er om mannen te bevredigen, te verwennen en dienstbaar aan hen te zijn, alhoewel jongens ook wel seksueel misbruikt worden. Men zegt toch altijd “ik HEB kinderen”, dus kun je hen (in die gedachtegang) ook seksueel misbruiken, daar zijn kinderen onder andere voor…..Men gaat voorbij aan het feit dat incest maar een van de vele uitingen in de maatschappij is dat er iets volkomen mis moet zijn met de seksualiteit. Wat moet de diepere oorzaak zijn dat zovele mannen zich seksueel misdragen. Hoe groot moet de drang of de nood zijn om te doen gebeuren wat er allemaal gebeurt. Aanranding en geweldpleging, vaak een gedrag als een geile reu bij een loops teefje, honderdduizenden bezoeken bij seksclubs en publieke vrouwen waarvan 95 procent van de mannen getrouwd is, zoals een publieke vrouw laatst op de t.v vertelde. Veel mannen laten hun ‘trotse' houding varen zodra er een leuke vrouw in de buurt is en waar is hun macht als zij zich in het stof wentelen en als het ware een hersensvernauwing krijgen bij de aanblik van een beetje bloot. Over macht gesproken, hoe groot is de macht van de vagina als je ziet dat tegenover de misdragingen van vele mannen het misbruiken van deze macht door vele vrouwen staat. Wat is er mis, zodat een vader niet van zijn dochtertje kan afblijven. Jan, stel je eens voor wat er zich in je af moet spelen nadat er een eerste keer iets gebeurd is, wat een angsten moet iemand doorstaan door gevaar van ontdekking. Huwelijk, carrière en aanzien, alles wordt op het spel gezet en blijkbaar kunnen ze het niet laten. Het lijkt het gedrag van een drugverslaafde. Nee Jan, zoals gezegd zijn de antwoorden te simpel en moet er iets anders aan de hand zijn. In haar artikel Teleologie, ook in het laatste nummer van DVG, noemt Jacqueline Wijchers, in een ander verband maar toch op het bovenstaande betrekking hebbende, DE NATUUR. In haar artikel stelt zij dezelfde vragen als ik: “Waarom, waardoor”. Zijn wij inderdaad zo ver van de natuur komen te staan dat wij haar niet meer begrijpen? Zijn wij door ons verstand misvormd? Ik heb eens gelezen dat in Afrikaanse landen onze seksuele problemen niet bestaan, dat ieder mens, man en vrouw wel tweehonderd seksuele contacten in zijn leven heeft en dat leeftijdsverschil een veel mindere rol speelt dan bij ons. Een zogenaamde schuine mop is daar volkomen onbekend. Ik weet er te weinig vanaf om hier conclusies uit te trekken maar ik weet wel dat het hoog tijd wordt dat hier eens over gediscussieerd wordt, want naar buiten uit gedragen we ons o zo beschaafd en alwetend, maar met onze seksualiteit weten we geen raad. Alles in het donker en in het geniep behalve voor diegene die kijken kan. Zoals altijd benieuwd naar Jouw brief eindig ik met de groeten van Cees Storm.

 

 

 

Beste Cees,

Het is een vreemde zaak met dat incestprobleem, of beter gezegd: met het probleem van seksueel geweld ten aanzien van kinderen binnen het gezin. Merkwaardig is namelijk dat het veelvuldig voorkomen van een dergelijk geweld al meer dan een eeuw bekend is en toch al die tijd min of meer stil is gehouden. Je vindt het misschien wel interessant als ik je vertel dat Freud in de negentiger jaren van de vorige eeuw, toen hij in Parijs studeerde, kennis heeft genomen van een grote hoeveelheid materiaal, dat gebaseerd is op medische gerechtelijke onderzoeken van jonge kinderen, die door een of beide ouders seksueel misbruikt waren. En niet maar zo'n klein beetje, die stakkerds waren allemaal aan de gevolgen bezweken. Nu waren dat medische onderzoeken, min of meer binnen de beslotenheid van het gerechtelijk apparaat en dan ook nog gepubliceerd in voor leken moeilijk toegankelijke wetenschappelijke werken, dus je snapt wel dat er van deze verschrikkelijke dingen niet zo erg veel naar buiten kwam. Maar hierin speelde nog iets anders een rol: de daders waren gewoonlijk zeer achtenswaardige lieden, oppassende huisvaders en brave moeders, zodat het, ondanks het medische bewijsmateriaal, moeilijk gevonden werd om te geloven. Fatsoenlijke mensen en godvrezende mensen deden zoiets niet en dus werd er aan de getuigenissen van kinderen, die deze ‘ouderliefde’ wel overleefd hadden, niet zo erg veel waarde gehecht. Freud echter zag in dat het allemaal wel degelijk waar was en dat de psychologische verwarring, waaraan die overlevenden op latere leeftijd ten prooi vielen, inderdaad veroorzaakt werd door concrete gebeurtenissen in hun kindertijd. Hij heeft daar toen over geschreven... en meteen viel de hele medische en psychologische wereld over hem heen. Hoe kon hij zo stom zijn om al die verhalen te geloven, het was toch al lang bekend dat kinderen grote fantasten waren en dat zij hun agressie tegen hun ouders bijna altijd uitleefden door die onschuldige ouders van de meest gruwelijke dingen te beschuldigen, dingen die onmogelijk plaatsgevonden konden hebben! Neen, het zou de heer Freud sieren als hij over deze materie eens wat zorgvuldiger ging nadenken. En wat deed de grondlegger van de psychoanalyse, de ‘vader’ van vrijwel alle moderne stromingen binnen deze wetenschap? Precies, hij ging aan de gang om zijn oorspronkelijke theorie om te bouwen tot een nieuwe, waarin kinderen uiteraard de fantasten waren en de ouders hoogstens hun kinderen wat al te innig liefhadden! En zo verdween de eerste aanzet tot het aan de oppervlakte brengen van een gigantisch probleem en een nog groter leed van kleine kinderen, in de mist van het burgermansfatsoen. Een schitterende theorie heeft Freud opgebouwd, zelfs de oude Oidipus kwam er aan te pas. De kinderen, uiteraard bijna altijd meisjes, kregen de schuld en de vrouwen, die later bij hem in behandeling kwamen, werden omgetoverd tot hysterica, die zich in hun jeugd allerlei ingebeeld hadden, omdat ze met hun seksuele aandriften geen raad zouden hebben geweten. De kinderen en de vrouwen (dat is immers één pot nat) waren de schuldigen en nu was alles weer zoals het behoorde te zijn. De achtenswaardige mannen en vaders zouden, nu deze kwestie duidelijk was geworden, nog wat adequater hun opvoedkundig gezag laten gelden. Ik ben in de literatuur over dit soort zaken niet de stemmen, laat staan de protesten, van de vrouwen tegen gekomen. Maar op het ogenblik is het opmerkelijke dat het nu juist wel de vrouwen zijn die het probleem aan de orde gaan stellen, stel je voor: een hele eeuw later. En ook nu weer zijn het allerlei deskundigen, die komen verklaren dat het allemaal zo'n vaart niet loopt en dat het sterk overtrokken is. Enfin, je kent die manier van doen. Genuanceerd denken, mijne heren! Als Alice Miller over deze zaak onthullende boeken schrijft, als Jeffrey M. Masson glashelder aantoont dat Freud de boel verraden heeft, dan is dat allemaal eenzijdig en niet geheel wetenschappelijk verantwoord. Blijkbaar leeft er nog steeds iets in de geest van de mensen dat het niet toelaat dat dergelijke dingen aan het daglicht komen. En ik denk met jou dat dit niet alleen maar een kwestie van macht is.

Volgens mij zou je best wel kunnen stellen dat de tegenwoordige mannen en vaders IN hun gezinnen heel wat minder machtswellustig optreden dan vroeger het geval was, maar het probleem van het seksuele misbruik is er niet minder om geworden, zoals steeds meer duidelijk begint te worden. Hoewel je ook weer niet kan zeggen dat de macht (wat dat dan ook moge zijn) er géén rol in speelt, denk ik toch dat je de verklaring ergens anders moet zoeken. En dan denk ik vanzelf aan iets wat Anton Constandse in een van onze televisie uitzendingen gezegd heeft, namelijk dat de mensen in onze cultuur seksueel uitgehongerd zijn.

Ik behoef jou niet te vertellen dat het over het algemeen met de seksualiteit van de mensen treurig gesteld is. Ondanks het doorbreken van allerlei taboes in de laatste decennia is er van een 'bevrijding' van de seksualiteit nauwelijks iets te bespeuren. Men is er toe gekomen om openlijker en schaamtelozer met het erotische om te gaan en er is een winstgevende markt ontstaan voor alle mogelijke pornografie. Nu is pornografie gericht op de prikkel; het onmiddellijke en lijfelijke reageren op iets dat als prikkelend wordt ervaren. Dat kan van alles zijn, maar in ieder geval is het iets dat van buitenaf komt. Als je bijvoorbeeld als man een mooie, een beetje blote, vrouw ziet werkt dat prikkelend, maar voorlopig heb je met die vrouw nog helemaal niets te maken, ze is nog lang niet jouw geliefde. Om dat eventueel te worden moet je niet buiten haar blijven staan, maar haar op de een of andere manier benaderen, haar leren kennen. Maar dat is nu juist niet de bedoeling, althans, daarom gaat het niet echt. De seksualiteit van de moderne mensen blijft steken in het pornografische, in een zorgvuldig buiten elkaar blijven en tegelijk een zich fixeren op de 'prikkel'. De frequentie, de hevigheid en de tijdsduur van die prikkel zijn de maat voor de seksualiteit, het is een volkomen kwantitatieve zaak geworden. Dat verklaart volgens mij het hanige karakter van veel mannen. Prestaties moeten er geleverd worden! En veel vrouwen denken er net zo over. Je kunt dat bijvoorbeeld goed waarnemen in films (vooral Amerikaanse). Als een man daarin een vrouw ontmoet zegt hij vijf minuten allerlei wezenloze dingen en begint haar vervolgens uit te kleden, terwijl de vrouw dit allemaal reuze spannend schijnt te vinden en gretig op dat griezelige gedrag ingaat. Vrouwen die ik ken vinden een dergelijk gedoe niet alleen walgelijk, maar ook volkomen leugenachtig: zo zijn vrouwen niet, ze zouden zo'n engerd zonder dralen de deur uit donderen. Maar toch getuigt een dergelijke film van een geaccepteerde mentaliteit, hij geeft uiting aan de voorstelling die erg veel mensen hebben van de liefde en de seksualiteit. En ook roept hij een aantal min of meer stiekeme wensen van mannen en vrouwen wakker. Aan die dingen kan je zien dat men in de mening verkeert dat seksualiteit niet meer is dan het ondergaan van een prikkel en het toegeven daaraan. En dat is nu juist iets dat volgens mij onmiskenbaar wijst in de richting van “ondervoeding”, van een onvoorstelbare honger. Een honger die niet te bevredigen is door het toegeven aan die prikkel, neen, die juist toeneemt, zoals dat met elke prikkel het geval is.

 

Elke prikkel vraagt om meer. Wat seksualiteit echt kan zijn, namelijk het naar elkaar toe gaan van mensen om aan en met elkaar de liefde te beleven, komt helemaal niet aan de orde, de zaak blijft staan bij een min of meer luxueuze vorm van zelfbevrediging. Nou, als het daarom gaat, dan is je kind ook goed, dat is zogezegd 'voor het grijpen'. Want, Cees, je hebt wel gelijk dat het misbruiken van je kind een heleboel angst voor ontdekking met zich mee brengt, maar tegelijk is het ook waar dat in de beslotenheid en de machtsverhoudingen van het gezin een schitterende mogelijkheid ligt voor wie daarvan gebruik wil maken. Je zult het misschien niet geloven, maar vaak zijn het de echtelieden zelf, die het gedrag van hun partners dekken, zodat het kind in de kou staat. Uit bijna alle onderzoekingen, ook die van een eeuw geleden, blijkt dat de moeders de vaders afschermden en soms ook omgekeerd. Het kind is steeds de slechterik omdat het zijn liefhebbende ouders van zulke schanddaden durft te beschuldigen. Dus, ik vrees, eerlijk gezegd, dat het met die angsten voor ontdekking in de praktijk wel mee zal vallen, hoewel ze ongetwijfeld een rol zullen spelen, vooral nu er een tendens is om de gezinsverhoudingen losser te maken. Maar ja, dat is op zichzelf ook weer een aanmoediging om, zij het meer openlijk, onder het mom van ‘zie eens hoe vrij wij met elkaar omgaan', een poging te wagen je seksuele honger te stillen. Want die honger is het toch waarop de zaak steeds weer neerkomt. Overigens, volgens mij ontstaat dat gefixeerd zijn op de prikkel door het eenzijdige karakter van onze opvatting over de individualiteit van een mens. Die eenzijdigheid zit hierin, dat wij er nauwelijks oog meer voor hebben dat een mens, in alle individualiteit, ook nog samenhangt met alle andere mensen, zodat je kunt zeggen dat de ‘verzameling' van individuele mensen ook nog méér is dan dat, namelijk een ‘geheel' van al die mensen. Als dit laatste in een cultuur op de achtergrond is geraakt - en dat is het bij ons, omdat wij alles stuk geanalyseerd hebben - staan de mensen alleen nog maar buiten elkaar en in die omstandigheden kunnen zij niet veel anders dan gebruik maken van elkaar, op welke manier en op welk terrein dan ook. En zo maken zij ook in seksueel opzicht gebruik van elkaar. Daarom denk ik dat op zichzelf het bestrijden van macht, binnen en buiten het gezin, geen oplossing biedt voor het probleem van het seksuele misbruik van kinderen - van volwassenen kan je altijd nog zeggen dat zij het zelf moeten weten, maar die kleintjes zijn daartoe nog niet in staat, reden waarom gewoonlijk juist zij het slachtoffer worden. In feite ligt de oplossing voor al dit soort problemen in een andere wijze van denken, namelijk zo dat, tegelijk met het besef van eigen individualiteit (ik ben ik en alle anderen zijn buiten mij), het besef levend moet worden dat wij met z'n allen één geheel vormen (ik ben op andere wijze jij). Maar voor het in de mensheid zover is zal er nog heel wat water naar de zee stromen...

 

Liefde is...! Klik op nr.32 – (1999) toegevoegd door (RvE) ;

 

Groeten, Jan Vis

 

Terug naar:   De Startpagina

 

 

Bladwijzer(s):   SCHULDVRAAG.!/Macht.?/Bezit.? ; Elke prikkel vraagt om meer. Hoe zit dat..? ; FREUD ; Eenzijdigheid-1 ; De Seksualiteit van de moderne mensen blijft steken in het pornografische… ; huiselijk geweld ; De mensen zijn in onze cultuur Seksueel uitgehongerd ; Geaccepteerde mentaliteit ; Gefixeerd op de prikkel ; Voorstelling van de liefde en seksualiteit ; Seksueel misbruik/ Verklaring ;

 

Naar andere artikelen: Conditionering ; Robot denken ; Liefde is...! Klik op nr.32 – (1999) ; Wat is onze vrouwelijke identiteit-Klik op bladw. ; Elkaar nodig hebben.! Zie nr. 34 ; Op de vlucht voor je eigen denken ; De ontwikkeling van het denken ; Het gelijk en de dialoog ; Eenzaamheid en onvrijheid ; Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Een korte schets van de menselijke sexualiteit ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Hoe zit het nou met god ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld ..? zie no. 27 ;  De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Nihilisme ; De Vrede ; De ontwikkeling van de West Europese Cultuur(zie links: te erg/te veel en dubbelhartigheid  ) ; Behoort Israël tot de Westerse Cultuur- zie aflevering 60…-onderdrukking van de Palestijnen, ; Kunnen Moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37, ; Terrorisme / Taliban ; Hoe zit het nou met Jahweh, God en Allah ; De verloedering van de Seksualiteit ; PORNOGRAFIE - HOMOSEXUALITEIT - zie briefnummers 16 en 17 ; Celibaat(1)- zie bladw. ; Celibaat(2)-zie bladw. ; Het Zelfbeschikkingsrecht ; Lichtsnelheid ; pag. 26 – zie bladwijzers-( Zijn er geen deeltjes of golven die sneller gaan dan het licht..?) ; Evolutie of Creatie-(Hoe benadert de mens de waarheid)  en  Reacties op Evolutie of Creatie ;

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis

website analysis
online hit counter