ENKELE RAADGEVINGEN

bij

“De Kunst van het filosoferen”

 

Terug naar: de Startpagina   ;   méér artikelen van Jan Vis

Naar artikelen: Het toenemend belang van het Atheïsme ; Geen God wat dan ; Godsdienst en Geloof ; Evolutie of Creatie ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; God bestaat niet ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheïsme ; De verdedigers van de Godsdienst ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ;  Ongewenst atheïsme- zie afl. 32 ;  Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Is er dan toch een GOD..? Hoe zit dat..?  Briewisseling- Geweld- Godsdienst- Geloof ; Islam’s succes ; zie Culturfilosofische opmerkingen-lezing voor de vrijmetselaars mei 2008, ; DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN ;

 

 

ENKELE RAADGEVINGEN

1.      Beschouw alle kennis die je bezit als fundamenteel oncontroleerbaar en dus als onzeker.

2.      Gebruik die onzekere kennis daarom slechts als materiaal voor je betoog of als illustratie bij je betoog.

3.      Vergewis je ervan dat dat materiaal en die illustraties zo betrouwbaar en recent mogelijk zijn.

4.      Gebruik zoveel als mogelijk voor iedereen te controleren kennis die op het dagelijks leven betrekking heeft. Bedien je van de taal van alledag.

5.      Gebruik je kennis nooit om er je filosofische gedachtengang mee op te bouwen en er bewijskracht aan te ontlenen.

6.      Bedenk steeds dat al je kennis voorlopig en eenzijdig is.

7.      Verlies je niet in de analyse van alle mogelijke deelgebieden van de werkelijkheid als voorstelling.

8.      Splits je voorstelling niet op in deelgebieden maar probeer hem in zijn totaliteit te doorzien, ongeveer zoals je naar een schilderij kijkt.

9.      Streef er naar een zo compleet en helder mogelijk totaaloverzicht van de huidige wereld en haar geschiedenis te krijgen.

10. Verwerf ook een overzicht over de natuurweteschappen, de cultuurgeschiedenis en de kunsten.

11. Verlies je niet in veelweterij. Laat dat maar aan de vakmensen over.

12. Let goed op je eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Verbindt daaraan geen moreel oordeel, maar beschouw je ontdekkingen louter als wat zij zijn: ontdekkingen.

13. Let goed op datgene dat anderen vertonen en op wat zij zeggen. Probeer de verhouding tussen die twee zaken te achterhalen.

14. Sta open voor alles wat vreemd is, maar vertrouw geen enkele verklaring, noch die je aanvankelijk zelf verzint, noch die anderen je aanbieden.

15. Probeer nooit iets te begrijpen. Dat leidt onvermijdelijk tot ergens naartoe redeneren. Begrip komt vanzelf als je goed op blijft letten.

16. Let op dat je in een gedachtengang het volgende uitsluitend uit het voorgaande laat voortvloeien.

17. Voer nimmer grootheden of argumenten in die niet in het voorgaande besloten liggen.

18. Vertrouw wat je aan de weet gekomen bent alleen dan als het van elke willekeurige kant benaderd kan worden zonder daarbij van karakter te veranderen.

19. Bouw voort op datgene dat zich van alle mogelijke kanten benaderen laat en doe dat uitsluitend met grootheden die eveneens veelzijdig benaderbaar zijn. Alleen dan is je werkelijkheid een samenhangende en je filosofie bijgevolg ook.

20. Let er op dat niet alleen het volgende uitsluitend uit het voorgaande voortkomt, maar dat het volgende ook al het voorgaande verklaart.

21. Denk er aan dat de werkelijkheid alleen maar te begrijpen is als je haar als een, door het omvermijdelijke toeval gevormde, grote stroming van op zichzelf chaotische beweeglijkheden beschouwt.

22. Wacht je voor alles wat als vanzelfsprekend beschouwd wordt…

 

Naar: “De Kunst van het filosoferen”

 

 

 

Rotterdam, augustus 1989

 

Terug naar: de Startpagina

 

 

website analysis
website analysis