Universele beschrijvingen van DE WERKELIJKHEID

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden -  j.vis29@chello.nl

Homepage van Rob van Es – E-mail: rwvanes@planet.nl     Definities: Cultuur – Ideologie en Gewone mensen + OUDE LINKS

[ Hoe zit het met ons INZICHT in de WERKELIJKHEID..? ]     [ ”KUNSTENAARS” zijn de mokers van het bevroren zelfbewustzijn..! ]

 

Het Begin-Werk van een Kunstenaar is wθl verschillend van het latere werk, mααr dit is gιιn kwalitatief verschil,

mααr een verschil in inhoud…!

 

KLIK OP BETREFFENDE BLADWIJZER / LINK VOOR MEER INFORMATIE:

HET BLIJFT AKTUEEL..!

KRITIEK -|- BEDREIGING..? -|- KETTERIJ..?.....of…..REDELIJK (VRIJ) DENKEN..!

 

Genetische manipulatie/Experiment: A, B, en C     Het [ absolute NIETS ], Klik op betreffende bladwijzer

 

Menselijk Embryo   Genetische manipulatie nr. 41/42 en Biogenetische Wetenschap nr. 28/29   Manipulatie met DNA   Er is maar ιιn LEVEN-(1977)

 

DE ECONOMIE ZELF IS FOUT- Lees artikelen: Toekenning van MACHT 1 en 2 en vervolgens Een alternatief BESTUUR  – (1980)

 

Ontstaan van LEVEN – Wat is LEVEN en wat is die mysterieuze GEEST,  HERSENCEL en BEWUSTZIJN van een MENS – (1987/’94)

Zie o.a. bladwijzers:

De Fundamentele Bouwsteen van “De Werkelijkheid”, HERSENCEL, Samenhang, Bewustzijn, Geest, en absolute NIETS. Hoe zit dat..?

 

De zin van het LEVEN –t/m o.a. nr. 539 – (1999)      De drie grondpijlers v/h LEVEN(1974/’75)     Groei van het Leven [ Op de aarde..? of…! ] (1977)

 

Elke prikkel vraagt om meer. Seksueel misbruik.! Luxueuze vorm van zelfbevrediging. ONDERVOEDING.! Laat u bijlezen..!

 

Klik op bladw. [Het begin, de geboorte van EUROPA, ligt bij de Germaanse stammen] (1974/’75)     De Wereldveroveraars(nrs.13t/m 17)-(1984/’85)

 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (1)     Klonen(1998) / Kennis(1987)     KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE (2)

 

Beleidsplannen – Klik op afl. 09 - (2001)     KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)     Beleidsmakers zie: inhoudsopgave 16- (1993)

 

TOETSING van onze KENNIS (1987)      Kennen en Kunnen, de technologische mens(1995/’96)     Het KENNEN van de WERKELIJKHEID (1987/’88)

 

CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN [ ISLAM – 2015) ] ( 1964 t/m heden )          ARTIKELEN, HOORCOLLEGES van JAN VIS, CREATIEF FILOSOOF

 

IN ONDERSTAANDE KOPJES TREFT U MEERDERE LINKS AAN:

GOD / GODSDIENST /HOMOFILIE en RELIGIES    DENKEN     DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID     CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

KUNST    RECHTSSTAAT / WEST EUROPESE CULTUUR    ECOLOGIE    VRIJE MENINGSUITING    ARBEID / VERZORGING / WERKEN

 

PRIVATISEREN/DEMOCRATIE     VERZAMELING ARTIKELEN

 

SEKSUALITEIT / HOMOSEKSUALITEIT-(SEKS)-ueel MISBRUIK / LIEFDE     MILIEU-VERVUILING / MILIEU-BEWEGINGEN     BELANGENGROEP / groepsbesef

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z     Aanvullingen trefwoorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks of iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

▼Klik op betreffende bladwijzer/link voor meer informatie:▼

 

RECHTSSTAAT  /  WEST EUROPESE CULTUUR

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – w.o. DE RECHTSSTAAT/Verenigde Naties(VN) - (1985/’87)

 

Klik HIER voor uitleg over de vier LEVENSBEGRIPPEN: Nihilisme, Anarchisme, Socialisme en Communisme - (1991/’94)

 

KAN MACHT ZICH TEN GOEDE KEREN..? – (1987) Klik op betreffende bladwijzer [ Rechtsstaat ]

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71) Klik op betreffende bladwijzer[ RECHTSSTAAT]

 

De mens in de modern beschaving – (1974/’75)

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en daarna op bladwijzer ( RECHTSSTAAT versus WETSTAAT(2015) )

 

Klik op bladwijzer [ rechtspraak ](3x) in VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE..!

 

[ OP DE VALREEP – 2015 |DEMOCRATIE ]

 

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN – Hoe gaat het hiermee..? Zie afleveringen 57/58 – (1996/2003) en daarna

 

[ DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94) ] , [ Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 1 - (1995) ] ,

 

[ Dat verfoeilijke individualisme – (1994) ] , [ Eenzaamheid – (1979) ] en [ Afhankelijkheidsrelatie – (1984/’85) ]

 

[ Kennen en kunnen, de technologische mens – (1995/’96) ]

 

Klik op bladwijzer [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE ] in Filosofie v/d Hak op de Tak – nr. 3 - (1999)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

De Samenleving als winstobject. Klik op aflevering 06 - (1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST

 

DE KUNST, HET SCHONE VERSCHIJNSEL(1964) – Beoefenen versus Leren -  Zie nrs. 8 en 9)

 

BESCHOUWINGEN OVER DE KUNST – ( …. / …. )

 

FILOSOFIE VAN DE KUNST – (1976/1978)

 

KUNST en FILOSOFIE – Zie afleveringen 12 / 13 en 23 – (2001 )

 

De STRUCTUUR v/d MENS/LIEFDE – (1975)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD / GODSDIENST / RELIGIES

 

HOE ZIT HET NOU MET GOD..? –Zie o.a. bladwijzers HOMFILIE en Religies  !     Artikelen over o.a. DE ISLAM ( 1964 t/m 2015 )

 

GEEN GOD WAT DAN..! – (1975)     Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND WORDT… - (1991)

 

HET TOENEMEND BELANG VAN HET ATHEISME – (1996)     KORAN en BIJBEL Klik op betreffende LINK – (2010)

 

De FUNDAMENTELE INTOLERANTIE van de GODSDIENST – (1994)     EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar ιιn LEVEN – (1977) ]

 

Klik op [ INHOUDSOPGAVE ] in { DRIE JAAR TELEVISIE –HOMOFILIE.! Zie afleveringen 03, 07 en 14  (1987 /’89)

 

Klik op bladwijzer [ De CHRISTELIJKE GODSDIENST ]  is opgekomen onder de SLAVEN in het Romeinse rijk – (1974/’75)

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     De maagd en het kind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSUALITEIT / (SEKS)-ueel MISBRUIK / EROTIEK / LIEFDE

 

LIEFDE ; Bespiegelingen over de mens. Klik op o.a. bladwijzer liefde  – (1964)

 

BRIEVEN – PORNOGRAFIE / (prikkel)ing nr. 16 - | -  HOMOSEKSUALITEIT-ziekelijke afwijkingen / (prikkel)ing – nr.17 (1968/’70)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 - Klik op bladwijzer / (PRIKKEL)ING / HOMOSEXUALITEIT – (1968/’70)

 

[ Naastenliefde ] en [ De drie GRONDPIJLERS van het LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzers in De MENS in de moderne BESCHAVING(1974/’75)

 

DE STRUCTUUR v/d MENS-Zie INHOUDSOPGAVE – o.a. nrs. 11 t/m 15 en nrs. 24 en 29/30 – (1975)

 

ER IS MAAR ΙΙN LEVEN/GRONDSTRUCTUUR bij elk LEVEN is hetzelfde(1977)..!

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. Klik op o.a HOMOSEKSUALITEIT en (PRIKKEL)ING - (1985/’86)

 

DE VERLOEDERING VAN DE SEKSUALTEIT – (1988)

 

Gedachten over Ontstaan en Bestaan-{de kloof 2 en 1}{Vrije tijd}en LIEFDE - (1989/’91)

 

Klik op bladwijzer [ Homoseksualiteit / Homofiel (nrs. 116 t/m 118 ) ] in Beweging en Verschijnsel deel 2 (1989/’91)

 

Hoe zit het met die HONGER  naar SEKS..? / PRIKKEL – SEKSUEEL MISBRUIK

 

Klik op bladwijzer [ SEKSUALITEIT(nrs. 169/170) ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Klik op beffende bladwijzers [ SEKSUALITEIT ] in VROUW en WERELD – (1995/’98)

 

Neem eens nota van [ Euthanasie / LIEFDE/de kloof ] in { VROUW en WERELD  - (1995/’98) } – Lees o.a. de nrs. 115 t/m 134

 

LIEFDE IS gιιn RELATIE – Klik op nr.32 en voor de PRIKKEL op nr. 28 – (1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGIE

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in  DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEID / VERZORGEN / VERZORGING / WERKEN

 

Klik op bladwijzer [ ARBEID vs WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..? ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1988/’91)

 

Arbeid/Beloning – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning)

 

Klik op bladwijzer [ Verzorging en Recht ] in Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

VEILIGHEID – (1997/’98)     Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJE MENINGSUITING

 

Klik op bladwijzer [ VRIJE MENINGSUITING ] in ACTUELE VRAGEN voor meer informatie – (1967)

 

Klik op de LINK [ OVER DE ISLAM – (2010) ]

 

Vrijheid van spreken..? – Klik op de LINK briefnummer 18 in Brieven aan belangstellenden – (1968/’70)

 

KLIK op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DE VROUW EN DE MAN } – (1968/’70)

 

Klik op bladwijzer [ Vrijheid van meningsuiting ] onder de LINK ( Op de Valreep-2015 )

 

Klik op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DRIE JAAR TELEVISIE – (1987 /’89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! – (1990)

 

Klik op aflevering nr. 39 in FILOSOFIE VAN DE HAK OP DE TAK – (1999)

 

Klik op bladwijzer [ cultuurbesef ] onder de LINK ( KORAN en BIJBEL ) – (2010)

 

Klik op briefnummer 16 in [ Brieven aan belangstellenden ] – (1969)

 

Klik op bladwijzer [ Herdersmoraal ] onder de LINK ( De islam rukt op ) – (2010)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

WESTERSE EXISTENTIΛLE VEILIGHEID – (1994/’95)     Klik op bladwijzer [ Racisme.! Hoezo racistisch.? ]

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN – DRUGS / VEILIGHEID..! - (1987)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGENGROEP – De geboorte van Europa / groepsbesef / groepsgedrag / collectivistisch instinct

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2 – (1997) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

De GEBOORTE van EUROPA; De mens in de modern beschaving – (1974/’75) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

Briefwisseling – Macht – (1987)

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73 – (1996 t/m 2003) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

Filosofische invallen 1 t/m 26. Klik op aflevering 5 – (2000/’03)

 

De ontwikkeling van de West Europese Cultuur – (1985/’87)

 

De geboorte van EUROPA, het thema waarover wij zullen nadenken..! - (1974/’75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKEN

 

DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN - (1984/’85)

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN - (1987)

 

ROBOT DENKEN – (1987)

 

CONDITIONERING – (1987)

 

HET GELIJK EN DE DIALOOG –(1985)

 

ZELFSTANDIG DENKEN – Klik op betreffende bladwijzer in Beweging en Verschijnsel deel3 – (1992/’94)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in VROUW en WERELD - (1995/’’98)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in FILOSOFISCHE INVALLEN 1 t/m 26 – (2000/’03)

 

DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN – (1987/’89)

 

ANALYTISCHE DENKEN – in BESPIEGELINGEN OVER DE MENS - DEEL 2 – (1965)

 

 

 

 

MILIEU-VERVUILING / MILIEU-BEWEGINGEN

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

WIE VERVUILT ER NOU EIGENLIJK..? in DRIE JAAR TELEVISIE – (1989) - Zie inhoudsopgave nr. 11 – (1989)

 

Klik op bladwijzer [ vervuiling ] in DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN - (1984/’85)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1965)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – (1965)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

BESCHOUWING OVER DE KUNST

 

DE STRUCTUUR VAN DE MENS – (1975)

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – (1989/’91)

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL DEEL 1 t/m 3 –(1987/’94)

 

 

 

 

 

 

 

VERZAMELING ARTIKELEN

 

Alledaags Commentaar nrs. 1 t/m 40

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 1

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 3

 

Filosofische invallen nrs. 1 t/m 26

 

Philosophical Reflections

Varia 1/t/m 10

 

 

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

…OUDE LINKS …

 

KLIK OP BETREFFENDE BLADWIJZER / LINK VOOR MEER INFORMATIE:

HET BLIJFT AKTUEEL..!

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     DE ECONOMIE ZELF IS FOUT – (1980)

   

Lees σσk eens:

Klik op bladwijzer -{De mensen moeten socialer worden.!} - (1989/’91)     LIEFDE IS gιιn RELATIE – Klik o.a. op nr. 32 en 65 – (1999)

 

Vervreemding 1 t/m 5 – Klik op betreffende bladwijzers – (1995/’98)     SAMENWERKEN en SAMENLEVEN - Klik op betreffende bladwijzer – (1992/’94)

 

De ANARCHIE in het denken; Op naar het DOEL..? Lees pag. 1 – (1974/’75)     DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

 

Hij zag dat het goed was – inhoudsopgave 06-(economische groei)     Racisme..! Hoezσ cistisch       - Boerka - Status v/d Islamitische vrouw - Burqa -

 

Genetische manipulatie/Experiment: a, B, en c

 

Genetische manipulatie nr. 41/42 en Biogenetische Wetenschap nr. 28 en 29

 

Menselijk Embryo        Manipulatie met DNA

 

Er is maar ιιn LEVEN-(1977)

 

ONVREDE(1) – Zie bladwijzers – (1964/’65)     Onvrede(2) – Zie bladw.

 

Cultuur filosofische Opmerkingen [ONVREDE – 2015) ]( 1964 t/m heden )

 

NaastenLIEFDE – Klik op bladw. –(1974/’75)

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! KAPITALISME..! – (1990)     De MENS als 'de' INDIVIDU -afl. 13 -(1997)

 

Kernenergie - Wie zijn de schuldigen..? – (1987)     KUNST, een kwestie van SMAAK..? – (1976/’78)     Het WEZENLIJKE in de KUNST [ Afl. 4 ] – (1964)     Energie balans..! – (1986)

 

CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN [DEMOCRATIE – 2015) ] ( 1964 t/m heden )          ARTIKELEN, HOORCOLLEGES van JAN VIS, CREATIEF FILOSOOF

 

WAARDEOORDELEN – (1 t/m 6) - Zie bladwijzers voor meer informatie     Immanuel Kant – zie betreffende bladwijzer voor meer informatie

 

KLIK OP BETREFFENDE BLADWIJZER / LINK VOOR MEER INFORMATIE:

HET BLIJFT AKTUEEL..!

Ontstaan van LEVEN – Wat is LEVEN en wat is die mysterieuze GEEST en BEWUSTZIJN van een MENS – (1987/’94)

 

De STRUCTUUR v/d MENS / LIEFDE/KUNST – (1975)     EGOΟSME..!?-Afl. 59 en LIEFDE afl. 32 en 65 – (1996/’03     Nihilisme en Anarchisme als basis v/h Atheοsme – (1996)

 

     Eenzaamheid en Onvrijheid – (1979)     AFHANKELIJKHEIDSRELATIE (1984/5)     De TOEKOMST van de MENSHEID..! (1987)     Waarom vluchten mensen in de DRUGS – (1987)

 

 

    De zin van het LEVEN –t/m o.a. nr. 539 – (1999)

 

Zie bladwijzers: DE KLOOF in Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 3 –(1999) en De kloof in Beweging en Verschijnsel deel 1 –(1987/’94)

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR

Zie o.a. bladwijzers:  [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56) – Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(26t/m 30) ]

 

CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN [DEMOCRATIE – 2015) ] ( 1964 t/m heden )          ARTIKELEN, HOORCOLLEGES van JAN VIS, CREATIEF FILOSOOF

 

IN ONDERSTAANDE KOPJES TREFT U MEERDERE LINKS AAN:

GOD / GODSDIENST / RELIGIES    DENKEN     DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID     CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

KUNST    RECHTSSTAAT / WEST EUROPESE CULTUUR    ECOLOGIE    VRIJE MENINGSUITING    ARBEID / VERZORGING / WERKEN

 

    PRIVATISEREN/DEMOCRATIE     VERZAMELING ARTIKELEN

 

SEKSUALITEIT / HOMOSEKSUALITEIT-(SEKS)-ueel MISBRUIK / LIEFDE     MILIEU-VERVUILING / MILIEU-BEWEGINGEN     BELANGENGROEP / groepsbesef

 

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z     Aanvullingen trefwoorden

 

 

 

…S L O T…

 

Terug naar BOVEN