Universele beschrijvingen van DE WERKELIJKHEID

►Op een heldere, genuanceerde wijze, wordt het ontstaan v/h heelal, t/m het slotaccoord de mens uiteen gezet.

Voorts maakt u kennis met de fundamentele verhoudingen in de werkelijkheid.(1987/’94) Klik op bladwijzer [ Het Jan Visdeeltje ]◄

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden -  j.vis29@chello.nl

Homepage van Rob van Es – E-mail: rwvanes@planet.nl

Kunstenaars, w.o. creatieve filosofen, schilders, componisten, schrijvers,… zijn de mokers van het bevroren zelfbewustzijn..!

 

Hoe zit het met ons INZICHT in de werkelijkheid     Definities: Cultuur – Ideologie en Gewone mensen + een paar extra LINKS

 

 

Evolutie en aanpassing..!- Klik op aflevering nr. 28

 

 

WIE EN WAT IS DE MENS..! [ 1964/’65 ] en wat zegt de PSYCHOLOGIE hierover(1 en 2)

KLIK op betreffende bladwijzers voor méér informatie

 

Ook het begrip  [ verantwoordelijkheid 1, 2 en 3 ] wordt door ons verkeerd gedacht. [ 1994 ] Zie bladwijzers

 

 

 

 

Cultuur filosofische Opmerkingen.     Alle artikelen, hoorcolleges van Jan Vis, filosoof

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z     Aanvullingen trefwoorden

 

EXTRA LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks of iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

▼INFO▼

Met het plaatsen v/h trefwoord [ het jan visdeeltje ] – de niet splijtbare bouwsteen v/d Kosmos - in de u bekende zoekmachines,

brengt u o.a. bij de LINK “Beweging en Verschijnsel deel 1” en/of “Universele beschrijvingen van de Werkelijkheid”

voor méér informatie over het ontstaan v/h HEELAL/UNIVERSUM. Veel leesplezier..!

 

Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

Het menselijke GEDRAG begrijpen(1984/’85)–zie bladwijzers

 

Klik op bladwijzer [ Het ontstaan van de roomse kerk ](1974/’75)

 

Rusland; wat is er cultureel/menselijk aan de hand(1996/2003) - afl.12

 

DE VIER LEVENSBEGRIPPEN..! w.o. COMMUNISME (1994) Hoe zit dat..?..!

 

Klik HIER en op bladwijzer [ Experiment van Einstein, Podolsky en Rosen uit 1935 ](1987/’88) voor méér informatie..!

 

[ Depressies/Neurosen-Individu vs Persoonlijkheid. Lees o.a. nrs. 126 t/m 130 ](1987/’89) Zie bladwijzer voor méér informatie

 

De WIL nader tot elkaar te komen, vergroot de KLOOF tussen de mensen.(1989/’91). Hoe zit dat.? Zie bladwijzer [ De Kloof-1 ].

 

Zijn de oorspronkelijke Joodse en de Christelijke godsdiensten gelijkwaardig aan die van de Islam? Klik op de LINK [ Koran en Bijbel ]

 

Er waart een spook door de wereld, het spook van de wanhoop!     SALARIS/BELONING- Zie bladwijzer [ SALARIS ]

 

De WERKELIJKHEID bestaat uit [ niet splijtbare bouwstenen..! ] (1987/’94. Hoe zit dat.? Zie betreffende bladwijzer.

 

MENS ONTKENNENDE ISLAM.(2015) Klik HIER  en op LINK [ Over de Islam ] voor méér informatie

 

[ Depressies / neurosen e.d. Hoe zit dat.? ] Wat is hiertegen te doen..? Klik op betreffende bladwijzer

 

[ De mens vraagt dus altijd naar zichzelf ]. (1964/’65) Klik op betreffende bladwijzer.

 

De mensheid als één geheel (1964/’65); Zie bladwijzer. [ De mensheid als GEHEEL ]

 

Onvermijdelijk toeval* / Misdaad als begin van iets nieuws - aflevering 24

 

 

▲…Zoek  Uw ONDERWERP uit bovenstaande LINKS …▲

 

Terug naar BOVEN

…S L O T…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis