…Universele beschrijvingen van “ De Werkelijkheid “…

UW SPIEGELBEELD…! Het WERELDBEELD zoals ze ECHT IS..!

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden -  j.vis29@chello.nl

Homepage van: Rob van Es – http://home.kpn.nl/rwvanes - E-mail: rwvanes@planet.nl

Kunstenaars, w.o. creatieve filosofen, schilders, componisten, schrijvers,… zijn de mokers van het bevroren zelfbewustzijn..!

Het Jan VISdeeltje, Ontstaan van het heelal, ontstaan van de kosmos, Big Bang, oerknal, oerexplosie, universum, ontstaan van leven, filosoferen, filosofie,

Hoe zit het met ons inzicht in “ De Werkelijkheid “

1) TREFWOORDEN: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z

 

2) Aanvullingen trefwoorden a t/m z     3) Alle artikelen, hoorcolleges van Jan Vis, filosoof     4) Definities: gewone mensen/cultuur/ideologie

 

5) Vanaf HIER naar: méér bladwijzers w.o. Vrijheid van Meningsuiting en LINKS op deze homepage met o.a. artikelen betreffende De  ISLAM

 

Onze Parlementaire Democratie  is een betrekkelijk redelijk antwoord op het vraagstuk vanDe toekenning van Macht

►Samenleving en Maatschappij zijn veranderende grootheden:

zij zijn afhankelijk van de VISIE die de mensen OP ZICHZELF hebben.

 

Wij MENSEN zijn zelf  “DE WERKELIJKHEID” ..! HOE ZIT DAT..? KLIK HIER voor meer INFO, zoals SYMMETRIE

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS..! WAT en WIE is DE MENS

 

Er is maar ÉÉN LÉVEN en dat LÉVEN vertoont zich naar velerlei variaties. Hoe zit dat..?

 

"Wat is eigenlijk het denken", wat verstaan wij onder "ontwikkeling" en hoe zijn de mensen op deze planeet begonnen.

 

De moderne beschaving en wat er aan vooraf ging. Klik op betreffende bladwijzer voor meer INFO

 

MEER LINKS OP DEZE PAGINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De knagende psychische pijn van het moderne leven - Klik op LINK [ Op de Valreep 2015 en bladw. ] voor méér INFO..!

 

In de westerse wereld is men sinds onheuglijke tijden beducht voor “de Russische Beer”.

 

Wij MENSEN zijn zelf  “DE WERKELIJKHEID” ..! HOE ZIT DAT..? KLIK HIER voor meer INFO

 

Ga naar de LINK [ OP de Valreep - 2015 ] en klik hierop. Zie bladw. [ DEMOCRATIE – Populisme - Regeren / Besturen..? voor meer INFO ]

 

BURN-OUTS en/of TEGENNATUURLIJK bezig zijn..?

Het begrip ARBEID betekent dus het omzetten van de aarde en dat is een vanzelfsprekend proces dat in een ieder plaatsvindt.

Het gevolg van de arbeid is een leefbare wereld. Dus: arbeid wordt niet verricht om te overleven, noch om zich te verrijken,

noch om macht te verwerven: arbeid is er omdat het laatste verschijnsel de aarde omzet tot zichzelf.

De handelingen om te overleven leveren niets op. Weliswaar blijf je in leven, maar de aarde wordt er niets leefbaarder door.

HOE ZIT DAT..?

Klik op bladwijzer: [ ARBEID vs WERKEN - Verzorgen / Verzorging..? Vergeet het maar..!..of..? ( lees nos. 172 t/m 178 ) ]

 

Kunstmatige intelligentie(2)     Klik op bladwíjzers: Tegennatuurlijk nr. 83 en Tegennatuurlijk nr. 102    Kunstmatige intelligentie(1)

 

"Wat is eigenlijk het denken", wat verstaan wij onder "ontwikkeling" en hoe zijn de mensen op deze planeet begonnen.

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS..! WAT en WIE is DE MENS

 

De moderne beschaving en wat er aan vooraf ging. Klik op betreffende bladwijzer voor meer INFO

 

 

De FATSOENLIJKE VROUWENlaten van zich horen..!

Klik op o.a. bladwijzer [ Verhoudingen; het vrouwelijke en het mannelijke: “het geheel” en “de inhoud” en hun relatie ]

 

SEKSUEEL MISBRUIK / Verklaring – klik op betreffende bladwijzer voor meer INFO

 

Er is vandaag de dag veel te doen omtrent de zogeheten MULTI-NATIONALS, die aan elke CONTROLE door de mensen ontsnappen.

En voor vele LINKSE mensen zijn de multi-nationals de belichaming van het KAPITALISTISCHE KWAAD,

zodat de gedachte die concerns te vernietigen bij de vooruitstrevende mensen algemeen aanvaard wordt.

Deze gedachte is echter ONHOUDBAAR….  Hoe zit dat..? Zie bladwijzers : DEMOCRATIE nr. 35A t/m 37

 

SEKSUEEL MISBRUIK / Verklaring – klik op betreffende bladwijzer voor meer INFO

 

DE VRIJHEID VAN DE MENS..! (Nrs. 23, 24 en 25) – voor méér informatie..? Klik op betreffende bladwijzer

 

LIEFDE / SEXUALITEIT( zie o.a. de nrs. 24 t/m 30 ) - voor méér informatie..? Klik op betreffende Bladwijzer

 

Alice Miller als Jeffrey M. Masson schrijft over ” Het verraad van Freud ”

 

ONZE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE  is een betrekkelijk redelijk antwoord op het vraagstuk vanDE TOEKENNING VAN MACHT

►Samenleving en Maatschappij zijn veranderende grootheden: zij zijn afhankelijk van de VISIE die de mensen OP ZICHZELF hebben.

 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE(2)     KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE(1)

 

[ ARBEID vs WERKEN - Verzorgen / Verzorging..? Vergeet het maar..!..of..? ( lees nos. 172 t/m 178 ) ]

Het begrip ARBEID betekent dus het omzetten van de aarde en dat is een vanzelfsprekend proces dat in een ieder plaatsvindt.

Het gevolg van de arbeid is een leefbare wereld. Dus: arbeid wordt niet verricht om te overleven, noch om zich te verrijken,

noch om macht te verwerven: arbeid is er omdat het laatste verschijnsel de aarde omzet tot zichzelf.

De handelingen om te overleven leveren niets op. Weliswaar blijf je in leven, maar de aarde wordt er niets leefbaarder door.

HOE ZIT DAT..?

Klik op bladwijzer: [ ARBEID vs WERKEN - Verzorgen / Verzorging..? Vergeet het maar..!..of..? ( lees nos. 172 t/m 178 ) ]

 

DE VIER LEVENSBEGRIPPEN

 

SEKSUEEL MISBRUIK - voor méér informatie - Klik op bladw. [ De mensen zijn in onze cultuur Seksueel uitgehongerd ]

 

De MENS-ONTKENNENDE ISLAM - Klik op de LINK [ Over de ISLAM ] voor méér informatie

Maar publicisten als Menno ter Braak en Anton Constandse, die overigens al jaren eerder waarschuwden, werden beschuldigd van ophitserij en haat zaaien.

 

DE RUSSISCHE REVOLUTIE – Klik op betreffende bladwijzers

Maar er is toch iets merkwaardigs: in 1902 schreef Lenin de brochure: Wat te doen?

 

Wij MENSEN zijn zelf de WERKELIJKHEID èn toch vragen wij ons af hoe het zit met de werkelijkheid, met, let wel, diezelfde werkelijkheid..!

 

Klik op de LINK [ OP de Valreep - 2015 ] en vervolgens op bladwijzers [ MENNO ter BRAAK en DEMOCRATIE – Populisme - Regeren / Besturen..? ]

Menno ter Braak (1902 – zelfmoord 15 mei 1940)

 

De FUNDAMENTELE BOUWSTEEN van “De WERKELIJKHEID”. Klik op o.a. Bladw.:  Wat is BEWUSTZIJN, -MATERIE en -PSYCHE

Waarom wil de HUIDIGE WETENSCHAP niets te maken hebben met de ECHTE WERKELIJKHEID: die ijle, onzichtbare, tijdloze en eindeloze,

beweeglijke zee van onbenoembare ietsen. Lees de nummers 1 t/m 4

 

Klik op de LINK [ Lezing voor de VRIJMETSELAARS ] Wisselwerking tussen de WESTERSE WERELD en de WERELD v/d ISLAM

 

WAAR GAAT HET IN DE MENSHEID NU WEZENLIJK OM

►De twee grootheden VEILIGHEID en MACHT komen in dezelfde mensen voor, met als…◄

 

Er is vandaag de dag veel te doen omtrent de zogeheten MULTI-NATIONALS, die aan elke CONTROLE door de mensen ontsnappen.

En voor vele LINKSE mensen zijn de multinationals de belichaming van het KAPITALISTISCHE KWAAD,

zodat de gedachte die concerns te vernietigen bij de vooruitstrevende mensen algemeen aanvaard wordt.

Deze gedachte is echter ONHOUDBAAR….  Hoe zit dat..? Zie bladwijzers : DEMOCRATIE nr. 35A t/m 37

 

DE SAMENLEVING DIENEN..! – KLIK op nr. 1 voor meer informatie     bladw. Collectivistische denken     Collectivistische denken, zie no. 3

►Voor dat denken is het logisch dat de individuele mens opgaat in het geheel en dat is een dienende functie: het is een 'er zijn terwille van iets anders'.

 

Seksueel misbruik: Klik o.a. op betreffende bladw. Schuldvraag.!/Macht.?/Bezit.? en Het seksueel misbruik/Verklaring

De seksualiteit van de moderne mensen blijft steken in het pornografische..!

De gehele zaak blijft staan bij een min of meer luxueuze vorm van zelfbevrediging, bij zowel mannen als bij VROUWEN.!

Wij vormen met z'n allen één geheel..!

Seksueel uitgehongerd..! - Ondervoeding ” – Oplossing laat zich helaas nog lang op zich wachten..!

 

Energiebalans /Economische balans

 

HET NIEUWE FATSOEN – KLIK op nr. 12

De kerken moeten weer voor de mensen gaan zorgen! Het zijn buitengewoon fatsoenlijke lieden, die wereldbouwers!

 

Fatsoenlijk vrouwen – Klik op betreffende bladwijzer

De spanning tussen het verdrongen vrouwelijke en het fatsoen is permanent aanwezig..!

 

Rechten v/d mens.! Zie nrs. 30, 41 en 60     Hoofddoek/discriminatie -  Zie:  A – nrs. 37/38 ; B – nrs. 56 en 60 ; C – bladwijzer Hoofddoekjes

 

VRIJHEID…een duister BEGRIP..! Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie.! Kan alles? Ja! Máár.?

 

Kentering in het denken over de ‘maatschappij’ en de ‘samenleving’Het elkaar nodig hebben – Klik op nr. 34

Wat is er nu sinds enige tijd veranderd?

 

Klik op de LINK [ OP de Valreep - 2015 ] en vervolgens op bladwijzer { DEMOCRATIE – Populisme - Regeren / Besturen..? }

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN en BESTAAN; Wij MENSEN zijn zelf de WERKELIJKHEID

en toch vragen wij ons af hoe het zit met de werkelijkheid, met, let wel, diezelfde werkelijkheid..!

Zie o.a. bladw. [ Dat “ik er ben” en Sofisme/Sofist ]

 

WAAR VANDAAN KOMEN DE ELEMENTEN..! [ verdichting-deeltjes-atomen-structureren-moleculen ] klik op bladw. Periodiek systeem

 

De mensen besturen “met zijn allen” DE STAAT. Voor méér informatie.? KLIK op de LINK [ Op de Valreep 2015 ]

Zie o.a. bladwijzers [ Het echte begrip DEMOCRATIE / De manager als tovenaar / De dictatuur van het management ]

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – Zie o.a. bladwijzer [ materie en niet-materie.! ]

 

WAAR KOMT BEWUSTZIJN VANDAAN, WAT IS EEN PSYCHISCHE STOORNIS..?

De FUNDAMENTELE BOUWSTEEN van “De WERKELIJKHEID”.

Klik op o.a. Bladwijzers:  Wat is BEWUSTZIJN, MATERIE en PSYCHE

 

WAAR KOMT DIE PSYCHISCHE STOORNIS VANDAAN..?

PSYCHE, WAT IS DAT.? Zie bladwijzer in…

 

De SAMENLEVING is individueel WINSTOBJECT geworden. Zie aflevering nr. 06    Een 'Verenigd Europa'. Zie aflevering 08

 

Het begrip ANARCHIE. Hoe zit dat..? Zie o.a. afleveringen 3, 4 en 10

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..!

 

SAHAR DURSTON en TON BAGGERMAN laat u bijpraten door Jan Vis, creatief filosoof inzake o.a.

Waar komt het BEWUSTZIJN VANDAAN.? Zie Artikel: Gezocht beter wereldbeeld uit Volkskrant dd. 9-10-2017 auteur: Martijn van Calmthout

Neem eens nota van

De FUNDAMENTELE BOUWSTEEN van “De WERKELIJKHEID”.

Klik op o.a. Bladwijzers:  Wat is BEWUSTZIJN, MATERIE en PSYCHE

 

De mensen zijn in onze cultuur Seksueel uitgehongerd

Klik o.a. op betreffende bladw. [ Schuldvraag.! / Macht.? / Bezit.? en Het seksueel misbruik/Verklaring ]

 

Het is steeds de intelligente individu zelf van wie alle ontwikkelingen uitgaan. Zie nr. 07

 

Philosophical Reflections

 

De mensen besturen “met zijn allen” DE STAAT. Voor méér informatie.? KLIK op de LINK [ Op de Valreep 2015 ]

Klik o.a. op bladwijzers [ De MENSHEID BESTEELT voortdurend zichzelf en Het echte begrip DEMOCRATIE ]

 

BURGERS en OVERHEDEN – Klik op nr. 08     'Maatschappij' versus 'Samenleving'Het elkaar nodig hebben - Klik op nr. 34

 

WEINREB – De MENS is SLAAF v/d BEREKENING – de JOODSE RAAD – Kenden de JODEN een EIGEN GEZAG - GEZAGSGETROUW. Zie nrs. 15 en 19

 

De FUNDAMENTELE BOUWSTEEN van “De WERKELIJKHEID”.

Het Jan Visdeeltje - niet tastbaar - is een verhouding van 22 beweeglijkheden. Hoe zit dat..? Klik op betreffende bladw. voor méér informatie..!

Zie ook o.a. bladw.: Nr. 29 t/m 37 met óók de relatie vd eerste soort incl. SAMENHANG en de relatie vd tweede soort incl. het ABSOLUTE NIETS ]

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – Zie o.a. bladwijzer [ Materie en niet-materie.! ]

Biologisch gezien is de mens een volstrekte mislukking op het stuk van overleven. Elke plant en elk dier

overtreft hem verre in de toerusting om in samenhang met haar biotoop op een efficiënte wijze te leven en te overleven.

 

OVERLEVEN, EEN ZAAK VAN WETEN EN KUNNEN….  (1e versie). Klik op de betreffende link voor méér informatie.!

 

De mensen besturen “met zijn allen” DE STAAT. Voor méér informatie.? KLIK op de LINK [ Op de Valreep 2015 ]

Zie o.a. bladwijzers [ Het echte begrip DEMOCRATIE / De manager als tovenaar / De dictatuur van het management ]

 

De ontwikkeling van de West Europese Cultuur – Zie o.a. bladwijzer [ VERNIETIGINGSDENKEN ]

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – Zie o.a. bladwijzer [ Is WINST  de MAAT..?

Bij een volwassen technologisch bewustzijn is niet de winst de maat maar uitsluitend de vraag of het product het welzijn van de mensen bevordert,

met daarbij het onverbiddelijke criterium dat het natuurlijke verband tussen de dingen niet verbroken wordt, noch tijdens het gebruik, noch daarna.

Winst maken daarentegen is altijd een verbrekende bezigheid omdat het product niet ter wille van het geheel van de mensheid vervaardigd

of geleverd wordt, maar ter wille vd producent die zich als particulier breed wil maken en zich daartoe losmaakt uit het verband vd samenleving.

 

In tegenstelling tot de ISLAM hebben het JODENDOM en het CHRISTENDOM een geheel eigen intuïtieve basis. Zie afl. 64

 

Er is maar één leven en dat LÉVEN vertoont zich naar velerlei variaties. Hoe zit dat..?

 

Zijn VROUWEN/MANNEN in biologische en geestelijke zin hetzelfde.? Méér informatie.?

KLIK HIER -  dan op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladw. [ ( GOD-WETENSCHAP- ( Man vs Vrouw en het Gehéél ) ]

 

Het ONTSTAAN v/h HEELAL t/m HET SLOTAKKOORD “DE MENS”

Het creatief filosofische verhaal  van “ De WERKELIJKHEID ” (1987/’94)

UITLEG en incl. VERANTWOORDING( nrs. 1 t/m 4 )

 

ABORTUS PROVOCATUS     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT     EVOLUTIE of CREATIE     Onvoorwaardelijk RECHT op ZELFMOORD nr.10

 

FILOSOFIE van de KUNST

 

HOOGMOED: je eigen voorstelling van de werkelijkheid als DE ABSOLUTE MAAT voor anderen stellen. Zie o.a. afl. 10, 26 en 59

 

HET HOOGLIED – Zie afl. 64     HOE ZIT HET NOU MET GOD

 

DRIE  soorten VERHALEN over “ De WERKELIJKHEID ” – Klik HIER en vervolgens op nr. 08

1e)Het GODSDIENSTIGE verhaal…, 2e)Het FILOSOFISCHE verhaal… en 3e)Het wetenschappelijke verhaal

 

Informatie over o.a.: Het Westerse denken , Anarchie , Met z’n allen en JUSTITIE. Zie resp. afl. - 1 - , - 4 - , - 10 t/m 12 en 16/17

 

DE WEG v/d MENSHEID ; GROEI NAAR VOLWASSENHEID. Uit [ De Filosofie v/d GESCHIEDENIS ( 1964/’65 ) ]

 

De SEKSUALITEIT, gezien vanuit de EVOLUTIE – Zie bladwijzer     Levende cellen, de elementen v/h leven op aarde – Zie bladwijzer

 

DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT – Zie o.a. bladwijzer [ Wat is seksualiteit nu eigenlijk - mannelijk/vrouwelijk/Het geheel ]

 

Is er een goddelijke oppermacht..?     Eenzaamheid/Hoe zit dat.?     Het Evangelie misbruikt. Zie nr. 12a

 

Op de vlucht voor je eigen DENKEN

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS

Het eindpunt van een [ proces ] kan noodzakelijk niet anders dan dubbel gedacht worden. [ Zie bladw.: proces/geen-proces ]

De mens is als laatste verschijnsel [ materie en niet-materie ] tegelijkertijd.! [ Zie bladw.: materie en niet-materie ]

Wij als modern geschoolde mensen zijn gewend in[ statische termen ]te denken en niet in dynamische.[Zie bladw.: het denken in statische termen]

Het technologisch bewustzijn van de moderne mens stelt nog nauwelijks iets voor. [ Zie bladw.: winst maken ]

[ De technologie ] is de manifestatie van het kunnen van de mens en dat wil zeggen dat het een uitwerking is van het zich concretiseren

van het niet-materiële in het materiele. [ Zie bladw.: De technologie ]

 

De mensen besturen “met zijn allen” DE STAAT. Voor méér informatie.? KLIK op de LINK [ Op de Valreep 2015 ]

( Klik o.a. eens op bladwijzer [ De manager als tovenaar/Braaf en Begripsvol, Karl Marx, De dictatuur van het management ]

 

Het ONAFHANKELIJKE ( Justitie - het “Internationale Hof van Justitie” in Den Haag.)

gaat het AFHANKELIJKE(Regeringen ) te boven. Zie afl. 16/17 uit

DE WEG van de MENSHEID ; GROEI NAAR VOLWASSENHEID. Uit [ De Filosofie v/d GESCHIEDENIS ( 1964/’65 ) ]

 

DE MENSEN BESTUREN “Met zijn allen” de STAAT. KLIK op LINK [ Op de Valreep 2015 ] èn op bladw.[ Het ECHTE begrip DEMOCRATIE ]

 

Zie LINK  [ Lezing voor de VRIJMETSELAARS (2008) ] INFO: Wisselwerking tussen de WESTERSE WERELD en de WERELD v/d ISLAM

 

Het toenemende belang van het ATHEISME

 

WIJ ZIJN - jij en ik – ZELF - geheel en al – “ DE gehele WERKELIJKHEID ”..! Hoe zit dat..?

(Het ontstaan van het heelal t/m het slotakkoord “de mens“)

UITLEG en VERANTWOORDING.!

Klik HIER voor [ HET CREATIEF FILOSOFISCHE verhaal ] van “ De WERKELIJKHEID ” (1987/’94)..!

 

De mens-ontkennende ISLAM - Klik op { Over de ISLAM(aug. 2010) voor méér informatie }

 

HET GELIJK EN DE DIALOOG    MET RUST LATEN, hoe zit dat..? – Zie bladwijzer    HET GESPREK    VANWAAR DIE HAAT – Afl. 16

 

VROUW EN WERELD(1995 - ’98) –Neem eens nota van bladwijzer EMBRYO - ( 1995 - ’98 )

 

HAAT – Zie bladwijzers

 

De basis van elke mens: “Ieder voor zich en GOD voor ons allen”

De zogenaamde “vrije concurrentie” is hierop geworteld.

Het ONTKENNEN van de ander is de MOORD,

en zo is de mens dus in principe een moordenaar..!

Hoe zit dat..? Zie o.a. aflevering nr. 4 (jan. 1965)

 

Plannenmakers - 12 juli 1990 ( Zie inhoudsopgave nr. 02 )    Ideologie of individualisme-29 04 ’92-Nr. 09.?     Plannenmakers (vervolg) – MEI 1992

 

Elkaar LustOBJECT zijn : Klik op bladwijzer: [ Pornografie/veredelde zelfbevrediging en De machtsfactor in de seksualiteit. ]

 

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND WORDT...

 

DE FILOSOFIE VAN DE KUNST ; WELK MENSELIJK VERSCHIJNSEL IS DE KUNST..?

 

Volwassenheid, niet als utopie..!

Alle tot nu toe uitgedachte utopieën houden een KEUZE in: de mensen zouden moeten kiezen voor de VREDE, voor SAMENWERKING,

voor DEMOCRATIE, voor REDELIJKHEID, enzovoort. Maar op een KEUZE kan je NEE zeggen, maar op INZICHT

en dus op WETEN, kan je géén NEE zeggen. Het is onmiskenbaar. Lees Verslag hieronder▼

[ De Geneesheer van de KOSMOS ] - Klik HIER en vervolgens op betreffende bladwijzer voor méér informatie..!

 

De grondslagen van Jodendom, Christendom en Islam - Lees o.a. de nrs. 142 t/m 146 – Zie bladwijzers

 

Wat is LEVEN en Wat is die mysterieuze GEEST van een mens..? Zie bladwijzer.!

 

STRENG GELOVIGEN zijn snel ernstig beledigd..! KLIK op [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgen op bladwijzer [ STRENG GELOVIGEN ]

 

TERRORISME BESTRIJDING..! MAAR HOE..?

De weg naar die uiteindelijke volwassenheid kan alleen maar begaan worden door o.a. de MOSLIMS ervan bewust te maken dat zij slachtoffer zijn

van een intensieve, niets ontziende hersenspoeling door, uiteraard, mannen die een tirannieke, mensonterende ideologie aanhangen.

De ideologie namelijk van de onderwerping en de totale zelfverloochening.

Het is bijna niet te doen om door zo’n diepgewortelde WAANVOORSTELLING heen te breken, maar,

als de mensheid zichzelf niet vóór die tijd om zeep helpt, zal het tenslotte zeker lukken. Meer INFO: Zie link: [ Over de ISLAM en De Islam rukt op]

 

Máár als je echt over de dingen wilt Nadenken, filosoferen, zal je dat met je gehele persoonlijkheid moeten doen en niet alleen met

het rationele gedeelte van je zelfbewustzijn. Lees meer in onderstaand bundel..!

Klik HIER en vervolgens op bladwijzers : [ NaDENKEN ] en óók bv { TERRORISME en de genezing daarvan..! }

 

UITZICHTLOZE “CULTUREN” - Een viertal hoofdstromingen – Zie afl. 31

 

WIE ZIJN DE SCHULDIGEN..? – KLIK op bladwijzer voor informatie..!

 

REGERINGSVORMEN zijn manifestaties van hoog-laag denken – Zie aflevering 16

 

OVERLEVEN in WOESTIJNCULTUUR – KLIK op LINK [ KORAN en BIJBEL ]

 

ISLAM en Oude Testament/MOORDLUST – Woestijncultuur - ( Het joodse religieuze erfgoed) – klik op LINK [ KORAN en BIJBEL ]

 

DE FUNDAMENTELE  INTOLERANTIE  v/d GODSDIENST     HET VUUR DAT NIET TE BLUSSEN IS..!

 

ARBEID, een “ zaak zonder waarde “. Klik op [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer [ ARBEID ]

 

Maar zo langzamerhand wordt voor diegenen, die nauwlettend de huidige wereld gadeslaan, duidelijk dat er wel degelijk een in zichzelf

samenhangende meedogenloze oorlog woedt, en wel die van de ‘MENS-ONTKENNENDE’ ISLAM tegen de ‘MENS-ERKENNENDE’

moderne, vrije wereld. KLIK op LINK [ OVER DE ISLAM ] voor meer INFORMATIE..!

 

Hoofddoekjes, een ‘zaak van onderworpenheid‘. Klik op [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladw. [ Hoofddoekjes ]

 

Uitgekookte VOLKSMENNERS. (ISLAM). Zie aflevering 37 voor meer informatie     LANDSBELANG..? Zie aflevering 25

 

MACHT wordt beschouwd als het enige effectieve middel om een politiek of maatschappelijk doel te bereiken.

VRIJDENKERS DOEN HET ALLEEN..! – aflevering 04

 

“ WIE BEN IK “ in universele zin.! Zie:  A-afl. 44 en B-klik op betreffende bladwijzer

 

VEILIGHEID

 

Een VERZORGDE WERELD is pas een VEILIGE WERELD - Klik HIER en vervolgens op betreffende bladwijzer..!

 

Bedreiging van het VRIJDENKEN  en het ATHEÏSME.!     en     HET TOENEMENDE BELANG VAN HET ATHEÏSME

 

DAT VERFOEILIJKE INDIVIDUALISME

 

▼In 1940 hebben wij ons toch ook niet als één man tegen de DUITSERS verzet! Lees meer in onderstaand artikel.!

HET ENE ONGEDIERTE VREET HET ANDERE OP ( Iwan Karamazow ) – met hun twee minuten stilte.! – VRIJHEID.? – Zie brief nr. 4

 

[ HITLERS AGRESSIE tegen het KLASSIEKE WESTEN ] Klik HIER en vervolgens op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Herkende men de misdadigheid aan de nationaal socialistische mentaliteit in Duitsland en evt. aan de ideologie? UITLEG..! Zie bladw. 14 t/m 19

 

Bloed en Bodem / Blut und Boden- Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie

 

GOD is terug van weggeweest.!   zie aflevering 03

 

BESTAAN van Paranormale verschijnselen..! Klik op betreffende bladwijzer [ VORMEN VAN GEDACHTELEZEN ] voor argumentatie

 

ZICHZELF ZIJN – Klik op bladwijzer ZICHZELF ZIJN - 23 t/m o.a. nr. 24     Ken U zelve – Zie betreffende LINKS

 

'Culturele Vijandschap' – Zie afl. 32     MAJESTEITEN – Zie afl. 12    AFHANKELIJKHEIDSRELATIE..!     Uitzichtloze ‘Culturen’ – Zie afl. 31

 

Doorbreken van een WAAN/waanvoorstelling – Zie o.a. de afleveringen 21, 23

 

BESTAAN van Paranormale verschijnselen..! Klik op betreffende bladw. [ VORMEN VAN GEDACHTELEZEN ] voor ARGUMENTATIE

 

Zie bladw. { Opstanding en Hemelvaart }     NOODKREET UIT DE VS..! Zie nr. 06

 

Onze VOOROUDERS waren onbeschaafde WILDEN, gezien vanuit ROME en HITLERS agressie tegen het klassieke Westen - Zie bladwijzers

 

MACHT -  Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR     Zie bladw.: RECHTVAARDIGHEIDSGEVOEL

 

De oorzaak van het VERVAL van al onze NORMEN en WAARDENSTELSELS     ONGEHOORZAAMHEID

 

Vrijheid van Godsdienst uit de grondwet..!     HET ANDERE NIHILISME     Een MENSHEID zonder mensen / Plannenmakers

 

KLIK op de LINK [ ONDER MACHT VERSTA IK … ] en vervolgens op bladwijzer [ WAARDEOORDELEN ]

 

KLIK op de LINK [ ONDER MACHT VERSTA IK… ] en vervolgens op bladwijzer { ECHT VREDE }

 

Klik op bladwijzer VERKIEZINGEN in UILENSPIEGEL EN DE MACHT

 

VRIJHEID…een duister begrip..! Klik op betreffende bladw.

 

De Revoluties van Pim Fortuyn en Ferdinand Domela Nieuwenhuis – Zie nrs. 1, 2 en 3

 

EEN KORTE SCHETS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT – Zie o.a. bladwijzer [ Wat is SEKSUALITEIT ]

 

KLIK op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer { De dictatuur v/h management }

 

ONVOORWAARDELIJK RECHT OP ZELFMOORD – KLIK op afl 10

 

KLIK op de LINK [ De ISLAM rukt op..! ] en vervolgens op bladwijzer [ De mens ontkennende grondslag van de ISLAM ] ]

 

Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne Westerse Cultuur..? – Zie aflevering no. 37

 

Het zich afsluiten voor het BEWUSTZIJN gaat niet ongestraft. Klik op bladwijzer { Depressies/Neurosen }

 

Vanaf HIER naar méér bladwijzers en links w.o. De ISLAM

 

Homepage van Rob van Es(rve) <SLOT > e-mailadres: rwvanes@planet.nl

…Terug naar BOVEN…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn. Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden. De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers, iets goddelijks of iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

 

 

…Terug naar BOVEN…

 

Vanaf HIER naar méér bladw. en links o.a. over de Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis