Homepage van Rob van Es     E-mail: rwvanes@planet.nl

Universele beschrijvingen van DE WERKELIJKHEID

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden -  j.vis29@chello.nl

[ Hoe zit het met ons INZICHT in de WERKELIJKHEID..? ]     [ ”KUNSTENAARS” zijn de MOKERS van het bevroren zelfbewustzijn..! ]

 

Naar oude LINKS, Het blijft aktueel     Kritiek -|- Bedreiging..? -|- Ketterij..?.....of…..Redelijk (Vrij) Denken     Definities: Cultuur, Ideologie en Gewone mensen

 

▼WIE ben IK..? en WAT ben IK..?▼

Zie o.a BESPIEGELINGEN OVER DE MENS [ KOSMISCHE WETTEN..! ] - [ WERKEN - SEXUALITEIT - LEVEN ] ( 1964 )

 

Het ontstaan van het Universum / Heelal / Kosmos t/m Het Slotakkoord DE MENS. Zie BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1,2 en 3 – (1987/’94)

 

     Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. (1985/’86)     HET GEHEEL – (1988 )     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS. Zie nrs 26 t/m 30-(1975)

 

De KUNST, het schone verschijnsel – ( 1964 )     Beschouwing over de KUNST – [ Zelfinzicht ]     Filosofie van de KUNST – ( 1976 t/m 1978 )

 

HET LEVEN verschijnt niet OP de aarde, maar de aarde, de planeet,

zet zichzelf om tot LEVEN, zodat wij kunnen zeggen dat het leven op andere wijze de aarde is. Klik op bladwijzer [ Er is maar ιιn LEVEN – (1977) ]

 

[ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ]  Zie bladwijzers (1984/5)

Denk ik echter uitsluitend aan de afhankelijkheidsrelatie, dan gaat het niet om het ιne GEHEEL, maar om MIJ en mijn belangen

 

OVERLEVEN, een zaak van WETEN en KUNNEN. WAAR DE MENS IS, IS DE TECHNOLOGIE (1995)

DE WETENSCHAPPEN bestrijken mααr ΙΙN GEDEELTE van de WERKELIJKHEID. HOE ZIT DAT..?

 

CONDITIONERING – [ Programma’s ] – [ Ons moderne technologische denken ] – (1987)     KENNEN en KUNNEN, de technologische mens-(1996)

 

Naar: ONDERWERPEN / ARTIKELEN/hoorcolleges van Jan Vis, creatief filosoof – Trefwoorden en oude LINKS

 

 

 

 

 

HET BLIJFT ACTUEEL..! - IN ONDERSTAANDE ONDERWERPEN TREFT U MEERDERE LINKS AAN – HET BLIJFT ACTUEEL

 

HET ONTSTAAN v/h HEELAL / KOSMOS t/m HET SLOTACCOORD “ DE MENS ”     FUNDAMENTELE MENSELIJKE VERHOUDINGEN

 

GOD / GODSDIENST / ISLAM-POPULISME en RELIGIES     VERZORGING     ZELFDODING - ZIN VAN HET LEVEN - EENZAAMHEID

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID     ECOLOGIE / VERVUILING / VEILIGHEID     CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF     VRIJE MENINGSUITING

 

KUNST – De WERKZAAMHEID in de KUNSTENAAR     DENKEN / WAARDEOORDELEN / FILOSOFEREN     RECHTSSTAAT / WEST EUROPESE CULTUUR

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE     PLANNENMAKERS / BELEIDSMAKERS     VERZAMELING VAN ARTIKELEN     BELANGENGROEP / groepsbesef

 

MILIEU - VERVUILING – Ecologie - Veiligheid / MILIEU-BEWEGINGEN     MACHT     SEKSUALITEIT / HOMOSEKSUALITEIT-(SEKS)-ueel MISBRUIK / LIEFDE

 

CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN

 

HET BLIJFT ACTUEEL..! - IN BOVENSTAANDE ONDERWERPEN TREFT U MEERDERE LINKS AAN – HET BLIJFT ACTUEEL

 

 

ARTIKELEN, HOORCOLLEGES van JAN VIS, CREATIEF FILOSOOF

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z     Aanvullingen trefwoorden

 

 

 

 

Naar OUDE LINKS

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks, iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTSSTAAT  /  WEST EUROPESE CULTUUR

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – w.o. DE RECHTSSTAAT/Verenigde Naties(VN) - (1985/’87)

 

Klik HIER voor uitleg over de vier LEVENSBEGRIPPEN: Nihilisme, Anarchisme, Socialisme en Communisme - (1991/’94)

 

KAN MACHT ZICH TEN GOEDE KEREN..? – (1987) Klik op betreffende bladwijzer [ Rechtsstaat ]

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71) Klik op betreffende bladwijzer[ RECHTSSTAAT]

 

De mens in de modern beschaving – (1974/’75)

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en daarna op bladwijzer ( RECHTSSTAAT versus WETSTAAT(2015) )

 

Klik op bladwijzer [ rechtspraak ](3x) in VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE..!

 

[ OP DE VALREEP – 2015 |DEMOCRATIE ]

 

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN – Hoe gaat het hiermee..? Zie afleveringen 57/58(Privatiseren) – (1996/2003) en daarna

 

[ DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94) ] , [ Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 1 - (1995) ] ,

 

[ Dat verfoeilijke individualisme – (1994) ] , [ Eenzaamheid – (1979) ] en [ Afhankelijkheidsrelatie – (1984/’85) ]

 

[ Kennen en kunnen, de technologische mens – (1995/’96) ]

 

Klik op bladwijzer [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE ] in Filosofie v/d Hak op de Tak – nr. 3 - (1999)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

De Samenleving als winstobject. Klik op aflevering 06 - (1997)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST – SCHOONHEID – Het WEZENLIJKE – De werkzaamheid in de KUNSTENAAR – [ Lijn - Tekening ] o.a. Rembrandt, Da Vinci

 

DE KUNST, HET SCHONE VERSCHIJNSEL – [ Het wezenlijke ]: aflevering nr. 4 –(1964)

 

Bespiegelingen over de mens – ( 1964 )

 

De Vrouw en de Man – (1968/’70)

 

BESCHOUWINGEN OVER DE KUNST – ( …. / …. )

 

De STRUCTUUR v/d MENS/LIEFDE – (1975)

 

FILOSOFIE VAN DE KUNST – (1976/1978)

 

Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Kunst/ Filosofie en Wetenschap – Zie afl. 12/13 ( Kunst en Filosofie- 2001) en afl. 23, 26 ( Objectief vs Subjectief..? - 2002/’03)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD / GODSDIENST / POPULISME / RELIGIES

 

HOE ZIT HET NOU MET GOD..? –Zie o.a. bladwijzers Homofilie en Religies  !

 

Artikelen over o.a. DE ISLAM / POPULISME ( 1964 t/m 2015 )

 

GEEN GOD WAT DAN..! – (1975)     Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND WORDT… - (1991)

 

HET TOENEMEND BELANG VAN HET ATHEISME – (1996)     KORAN en BIJBEL Klik op betreffende LINK – (2010)

 

De FUNDAMENTELE INTOLERANTIE van de GODSDIENST – (1994)     EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar ιιn LEVEN – (1977) ]

 

Klik op bladwijzer [ De CHRISTELIJKE GODSDIENST ]  is opgekomen onder de SLAVEN in het Romeinse rijk – (1974/’75)

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     VRIJHEID VAN GODSDIENST     DE MAAGD EN HET KIND

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSUALITEIT / HOMOSEKSUALITEIT / (SEKS)-ueel MISBRUIK / EROTIEK / LIEFDE

 

LIEFDE ; Bespiegelingen over de mens. Klik op o.a. bladwijzer liefde  – (1964)

 

BRIEVEN – PORNOGRAFIE / (prikkel)ing nr. 16 - | -  HOMOSEKSUALITEIT-ziekelijke afwijkingen / (prikkel)ing – nr.17 (1968/’70)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 - Klik op bladwijzer / (PRIKKEL)ING / HOMOSEXUALITEIT – (1968/’70)

 

[ Naastenliefde ] en [ De drie GRONDPIJLERS van het LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzers in De MENS in de moderne BESCHAVING(1974/’75)

 

DE STRUCTUUR v/d MENS-Zie INHOUDSOPGAVE – o.a. nrs. 11 t/m 15 en nrs. 24 en 29/30 – (1975)

 

ER IS MAAR ΙΙN LEVEN/GRONDSTRUCTUUR bij elk LEVEN is hetzelfde(1977)..!

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. Klik op o.a HOMOSEKSUALITEIT en PRIKKEL-ING – Huwelijk/Liefde..? (1985/’86)

 

Klik op [ INHOUDSOPGAVE ] in { DRIE JAAR TELEVISIE –HOMOFILIE.! Zie afleveringen 03, 07 en 14  (1987 /’89)

 

DE VERLOEDERING VAN DE SEKSUALTEIT – (1988)

 

Gedachten over Ontstaan en Bestaan-{de kloof 2 en 1}{Vrije tijd}en LIEFDE - (1989/’91)

 

Klik op bladwijzer [ Homoseksualiteit / Homofiel (nrs. 116 t/m 118 ) ] in Beweging en Verschijnsel deel 2 (1989/’91)

 

Hoe zit het met die HONGER  naar SEKS..? / PRIKKEL – SEKSUEEL MISBRUIK

 

Klik op bladwijzer [ SEKSUALITEIT(nrs. 169/170) ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Klik op beffende bladwijzers [ SEKSUALITEIT ] in VROUW en WERELD – (1995/’98)     LIEFDE IS…! – Klik op nr.32 – (1999)

 

Neem eens nota van [ Euthanasie / LIEFDE/de kloof ] in { VROUW en WERELD  - (1995/’98) } – Lees o.a. de nrs. 115 t/m 134

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGIE / VERVUILING / VEILIGHEID

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzers [ Ecologie en Vervuiling ] in  DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

WIE VERVUILT ER NOU EIGENLIJK..? in DRIE JAAR TELEVISIE – (1989) - Zie inhoudsopgave nr. 11 – (1989)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

[ Bewustzijn/Prikkel/landbouwgif/Aanpassing ] op nr. 28 – (1999)

 

KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

VEILIGHEID     CONDITIONERING – Uitleg - (1987 )

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEID vs WERKEN / VERZORGEN - VERZORGING.? / VEILIGHEID / KWALITEIT VAN LEVEN

 

Klik op bladwijzer [ ARBEID vs WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..? ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1988/’91)

 

Arbeid/Beloning – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning)

 

Klik op bladwijzer [ Verzorging en Recht ] in Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

KWALITEIT VAN HET LEVEN – Klik op aflevering 21

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

MARKTWERKING / PRIVATISEREN – o.a. Zie aflevering 57/58 – (1996/2003)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

VEILIGHEID – (1997/’98)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJE MENINGSUITING

 

Klik op bladwijzer [ VRIJE MENINGSUITING ] in ACTUELE VRAGEN voor meer informatie – (1967)

 

Klik op de LINK [ OVER DE ISLAM – (2010) ]

 

Vrijheid van spreken..? – Klik op de LINK briefnummer 18 in Brieven aan belangstellenden – (1968/’70)

 

KLIK op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DE VROUW EN DE MAN } – (1968/’70)

 

Klik op bladwijzer [ Vrijheid van meningsuiting ] onder de LINK ( Op de Valreep-2015 )

 

Klik op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DRIE JAAR TELEVISIE – (1987 /’89)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! – (1990)

 

Klik op aflevering nr. 39 in FILOSOFIE VAN DE HAK OP DE TAK – (1999)

 

Klik op bladwijzer [ cultuurbesef ] onder de LINK ( KORAN en BIJBEL ) – (2010)

 

Klik op briefnummer 16 in [ Brieven aan belangstellenden ] – (1969)

 

Klik op bladwijzer [ Herdersmoraal ] onder de LINK ( De islam rukt op ) – (2010)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

WESTERSE EXISTENTIΛLE VEILIGHEID – (1994/’95)     Klik op bladwijzer [ Racisme.! Hoezo racistisch.? ]

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN – DRUGS / VEILIGHEID..! - (1987)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGENGROEP – De geboorte van Europa / groepsbesef / groepsgedrag / collectivistisch instinct

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2 – (1997) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

De GEBOORTE van EUROPA; De mens in de modern beschaving – (1974/’75) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

Briefwisseling – Macht – (1987)

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73 – (1996 t/m 2003) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

Filosofische invallen 1 t/m 26. Klik op aflevering 5 – (2000/’03)

 

De ontwikkeling van de West Europese Cultuur – (1985/’87)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKEN / WAARDEOORDELEn / FILOSOFEREN

 

DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN - (1987)

 

ROBOT DENKEN – (1987)F

 

CONDITIONERING – (1987)

 

HET GELIJK EN DE DIALOOG –(1985)     DE FILOSOOF EN DE POLITIEK

 

ZELFSTANDIG DENKEN – Klik op betreffende bladwijzer in Beweging en Verschijnsel deel3 – (1992/’94)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in VROUW en WERELD - (1995/’’98)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in FILOSOFISCHE INVALLEN 1 t/m 26 – (2000/’03)

 

DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN – (1987/’89)

 

ANALYTISCHE DENKEN – in BESPIEGELINGEN OVER DE MENS - DEEL 2 – (1965)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU - VERVUILING – ECOLOGIE - VEILIGHEID / MILIEU-BEWEGINGEN

 

Klik op bladwijzer [ ARBEID vs WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..? t/m nr. 178] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1988/’91)

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

WIE VERVUILT ER NOU EIGENLIJK..? in DRIE JAAR TELEVISIE – (1989) - Zie inhoudsopgave nr. 11 – (1989)

 

Klik op o.a. bladwijzers [ Ecologie en Vervuiling ] in DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN - (1984/’85)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

[ Bewustzijn/Prikkel/landbouwgif/Aanpassing ] op nr. 28 – (1999)

 

KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

VEILIGHEID     CONDITIONERING – Uitleg - (1987 )

 

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1964/’65)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – (1965)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

BESCHOUWING OVER DE KUNST

 

DE STRUCTUUR VAN DE MENS – (1975)

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – (1989/’91)

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL DEEL 1 t/m 3 –(1987/’94)

 

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

VERZAMELING VAN ARTIKELEN

 

Alledaags Commentaar nrs. 1 t/m 40

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 1

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 3

 

Filosofische invallen nrs. 1 t/m 26

 

Philosophical Reflections

Varia 1/t/m 10

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFMOORD -  ZELFDODING – ZIN VAN HET LEVEN - EENZAAMHEID

 

De menselijke zelfontkenning/GEEST-zie bladwijzers: Zelfdoding

 

Zelfdoding-14 - zie bladwijzers     Zelfmoord-Twijfel-Vertwijfeling-1

 

Zelfmoord-10 - zie Onder macht versta ik.

 

Zelfmoord-2     Zelfmoord-3     Zelfmoord-5- Levenskracht -zie bladwijzer ;

 

Zelfmoord-6 - zie bladwijzers

 

Zelfmoord-7 - zie bladwijzers,

 

Zelfmoord-8 - zie bladwijzers     Zelfmoord-9 - zie bladwijzers

 

Zelfmoordenaars-11 - zie bladwijzers

 

Menswaardig sterven (…uitzichtloos en ondraaglijk lijden..? en het verkeren in een stervensfase..?) – Meer info, zie bladwijzers

 

EENZAAMHEID     Vrijheid om te sterven – zie afl. 23

 

ONVOORWAARDELIJK RECHT OP ZELFMOORD – ZIE AFLEVERING 10

 

Zin van het leven: Zie A(Filosofie van de Hak op de Tak nr.3) ,

 

Zin van het leven: Zie B(Beweging en Verschijnsel deel 3) ,

 

Zin van het leven: Zie C(Nihilisme en Anarchisme als basis van het Atheisme),

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNENMAKERS / BELEIDSMAKERS

 

Beleidsplannen – Klik op afl. 09 - (2001)

 

Beleidsmakers Klik op inhoudsopgave nr. 16- (1993)

 

Plannenmakers – Klik op inhoudsopvave nr. 2- (1990)

 

Plannenmakers – klik op aflevering 03- (2000)

 

Een MENSHEID zonder MENSEN…(Plannenmakers – Nieuwe Wereldorde) (1992)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ONTSTAAN v/h HEELAL/KOSMOS t/m HET SLOTACCOORD “ DE MENS “

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1, 2 en 3 –(1987/’94)

 

GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN – (1989/’91)

 

EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar ιιn LEVEN – (1977) ]

 

De STRUCTUUR v/d MENS - (1975)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1964/’65)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTELE MENSELIJKE VERHOUDINGEN

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1 – (1987/’88)

 

Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – aflevering 32 – (1965)

 

VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHT

 

Kan Macht zich ten goede keren..?

 

Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: De democratie als maatschappelijk stelsel)

 

Uilenspiegel en de MACHT – DE MACHT BESTAAT NIET

 

Onder macht versta ik…-Klik op de LINK onder BRIEVEN

 

GEHOORZAAMHEID

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

…OUDE LINKS …

 

KLIK OP BETREFFENDE BLADWIJZER / LINK VOOR MEER INFORMATIE:

HET BLIJFT AKTUEEL..!

 

 

Lees σσk

 

DE ELITE – Zie bladwijzers..!     DE GEBOORTE VAN EUROPA – Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

 

▼WIE ben IK..? en WAT ben IK..?▼

Zie o.a BESPIEGELINGEN OVER DE MENS [ KOSMISCHE WETTEN..! ] - [ WERKEN - SEKSUALITEIT - LEVEN ] ( 1964 )

 

     Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. (1985/’86)     HET GEHEEL – (1988 )     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS. Zie nrs 26 t/m 30-(1975)

 

De KUNST, het schone verschijnsel – ( 1964 )     Beschouwing over de KUNST – [ Zelfinzicht ]     Filosofie van de KUNST – ( 1976 t/m 1978 )

 

HET LEVEN verschijnt niet OP de aarde, maar de aarde, de planeet,

zet zichzelf om tot LEVEN, zodat wij kunnen zeggen dat het leven op andere wijze de aarde is. Klik op bladwijzer [ Er is maar ιιn LEVEN – (1977) ]

 

[ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ]  Zie bladwijzers (1984/5)

Denk ik echter uitsluitend aan de afhankelijkheidsrelatie, dan gaat het niet om het ιne GEHEEL, maar om MIJ en mijn belangen

 

OVERLEVEN, een zaak van WETEN en KUNNEN. WAAR DE MENS IS, IS DE TECHNOLOGIE (1995)

DE WETENSCHAPPEN bestrijken mααr ΙΙN GEDEELTE van de WERKELIJKHEID. HOE ZIT DAT..?

 

CONDITIONERING – [ Programma’s ] – [ Ons moderne technologische denken ] – (1987)     KENNEN en KUNNEN, de technologische mens-(1996)

 

 

ABORTUS PROVOCATUS

 

Normverlies/ Fatsoensnormen-Gedragsnormen (1987)

 

HET LEVEN verschijnt niet OP de aarde, maar de aarde, de planeet,

zet zichzelf om tot LEVEN, zodat wij kunnen zeggen dat het leven op andere wijze de aarde is. Klik op bladwijzer [ Er is maar ιιn LEVEN – (1977) ]

 

[ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ] Zie bladwijzers (1984/5)    

Denk ik echter uitsluitend aan de afhankelijkheidsrelatie, dan gaat het niet om het ιne GEHEEL, maar om MIJ en mijn belangen

 

OVERLEVEN, een zaak van weten en kunnen (1995)     Conditionering –[ Programma’s ] -  Uitleg - (1987 )     Kennen en kunnen, de technologische mens – (1995/’96)

 

BETEKENIS vs WAARDE – Zie afl.56     NIHILISME     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS nrs 26 t/m 30-(1975)

 

ABORTUS PROVOCATUS     DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – (1985/’87)     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

RECHT en WET zijn steeds instrumenten, die de machthebbende ιlites gebruiken om de samenleving te overheersen.

 

POLITIEKE DENKEN – Zie o.a. afleveringen 66 t/m 69..! – (1996 t/m 2003 )

Die essentie van de mens als een 'volstrekt niets' speelt overigens ook een uitermate belangrijke rol in het politieke denken.

 

MACHT- Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: [ Nationaal Socialisme / Verenigd Europa / Europese Unie(EU) ]

In alle tijden hebben schurken met een beroep op iets hogers ( goden, het vaderland, de economie, etc. ) de vrijheid genomen om

de gewone mensen tot ‘onderdanen’ te degraderen om hen vervolgens uit te kunnen buiten.

 

VRIJDENKEN

Identiteitscrisis..? – Vrijdenken     Bedreiging van het Vrijdenken     Vrijdenken- aflevering 46     Het gesprek     Onzekerheid, Vrijdenken en Fantaseren

 

     Zijn we niet allemaal “makke lammetjes”(1969) ..? /(Oost)Joden/WEINREB/Zie BRIEVEN nrs. 15 en 19     ISOLEMENT/ Het GESPREK / Lid v/h TEAM..?

 

SAMENLEVING - MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

Politieke denken – Zie o.a. afleveringen 66 t/m 69..!

Het politieke denken, dat in feite een uitgesproken machtsdenken is, baseert zich juist op het tegengestelde,

namelijk het geloof dat de mens wθl iets is, namelijk een sociaal dier dat wezenlijk lid van een groep is.

 

LIEFDE / Relatieproblemen..! Hoe zit dat.? Zie bladwijzer in [ Een korte schets van de menselijke seksualiteit ]

ONVREDE / ZICH ONGELUKKIG VOELEN

 

De seksualiteit van de moderne mensen blijft steken in het pornografische – Hoe zit dat..?     Pornografie / Veredelde zelfbevrediging – Hoe zit dat.?

 

LIEFDE / Zie bladwijzer in [ Gedachten over ontstaan en Bestaan ]

 

HET DENKEN - Klik op bladwijzers [ LIEFDE en BIODIVERSITEIT/ECOLOGIE ] in [ De ontwikkeling van het denken ] voor meer informatie

 

ABORTUS PROVOCATUS     CHINA en Wij zijn dus allemaal zelf SHELL(nrs.5/6) – Zie bladwijzers     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

 

SAMENLEVING - MAATSCHAPPIJ en GEZIN    SAMENLEVING / MAATSCHAPPIJ aflevering 42 – (2000)

 

HET DENKEN Wij leven in de periode van het [ mannelijke denken ]. Dat is een denken waarbij alles draait om de verzameling.

 

ECOLOGIE EN Mannelijk-/Eenzijdig denken. Klik op betreffende bladwijzer voor mιιr informatie..!     HET GEHEEL

 

MACHT- Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: De democratie als maatschappelijk stelsel)

In de politiek en regering gaat het om macht en waar macht is kan geen vrede zijn, want daar heerst de ιιn over de ander.

 

Samenleving – Maatschappij – Gezin – Zie o.a. bladwijzer TAO /  de oude Chinese mens / ontwikkelingsweg / de Russische mens – nrs. 28 t/m 30

 

VRIJHEID..!…EEN DUISTER BEGRIP..!     Ontstaan van leven – Zie bladwijzer     Westerse existentiλle VEILIGHEID

 

   Fritjof Capra en [ IK ben de gehele werkelijkheid-Zie bladwijzers ]

 

 

Waardering v/d Arbeid – Zie nr. 18     Zie ook eens de bladwijzers: ARBEID – WERKEN en ARBEID(1, 2 en werken)

 Iets wat vanzelfsprekend aan de mens meekomt, kan nu eenmaal geen object van handel zijn.!

 

DE WEG NAAR VOLWASSENHEID-(25 t/m 30) – Klik op betreffende bladwijzer voor mιιr informatie

 

 

DE VREDE

Want het gaat in de politiek en regering om macht en waar macht is kan geen vrede zijn, want daar heerst de ιιn over de ander.

HET DENKEN

Wij leven in de periode van het [ mannelijke denken ]. Dat is een denken waarbij alles draait om de verzameling.

 

 

DE FUNDAMENTELE INTOLERANTIE VAN DE GODSDIENST     Zie bladwijzers: [ De weg naar volwassenheid-(25t/m30) ] en [ Culturele Elite-(1 t/m 6) ]     

 

OVERLEVEN, EEN ZAAK VAN WETEN EN KUNNEN (1995)     [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE - VERANTWOORDELIJKHEID … ] zie bladwijzer

 

OVEREENKOMST: [ Nationaal Socialisme / Verenigd Europa / Europese Unie(EU) ] Zie bladwijzer voor mιιr informatie

 

JE VERANDERT DE WERELD NIET..!

Klik op bladwijzer [ De wereld is veranderd zodra je, denkende vanuit..! Lees o.a. de nrs. 46 t/m 51 ] voor mιιr informatie

De mensheid als geheel gaat echter niet op in een cultuur, die overigens altijd eenzijdig is.

 

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks, iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

MACHT – De DEMOCRATIE als maatschappelijk stelsel - Zie LINK   DE VOORVADEREN / VOOROUDERS van de MENS(1977) - Zie bladw. 

 

Een hoge graad van existentiλle VEILIGHEID in de ATLANTISCHE WERELD. Hoe zit dat.?

Klik op bladwijzer [ BEZUINIGINGEN(o.a nrs 86 t/m 89) ] voor mιιr informatie

 

Zie bladwijzer [ BEZUINIGINGEN ]     BEZUINIGINGEN – Zie bladwijzer

 

 

POPULISME-Klik op LINK/bladwijzer [Op de Valreep-2015]

 

DE ANGELSAKSISCHE STAAT – Zie bladwijzer

 

NOTRE DAME/Onze lieve Vrouwe-MARIA     Ondersteuning van KERKEN, KUNSTinstellingen..? – Zie bladwijzer

 

 

HET RASSENVRAAGSTUK.!  Zie briefnummer 12

 

 

DWDD van 28-03-2019.! Waarom houdt professor dr. Robertus Henricus Dijkgraaf zich zo vast aan de OERKNAL.? Robbert, klik HIER en laat je bijlezen..!

 

[ SEKSUEEL MISBRUIK ] - Hoe zit het met die  [ HONGER  naar SEKS..? ]  / PRIKKEL – [ SEKSUEEL MISBRUIK ]

 

RACISME..! Hoezσ racistisch – Zie bladwijzer     RACISME/Discriminatie/ISLAM – klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ]     RACISTISCHE grondtoon- afl. 66

 

ONS GEWETEN – Klik op afleveringen 74 en 77

 

”Mijn ernstige waarschuwing: Ga niet naar de stembus” – Klik op briefnummer 19

 

Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR

Men rekent met fouten zoals ook de theologie rekent met fouten.

Elke ECONOMIE is een inhoudsloze FICTIE.

 

Die eenling gaat weliswaar vanuit zichzelf over tot samenwerken en samenleven met zijn medemensen,

maar dat is geheel iets anders dan bestuurd en geregeerd worden.

 

 

Waarom vluchten zoveel mensen in de DRUGS..? EN in de PORNOGRAFIE..?

 

SEKSUEEL MISBRUIK     HAATDRAGENDE GEESTDRIJVERS

 

Afhankelijk zijn van GEZAGHEBBENDE NORMEN, geeft ELLLENDE     INDIVIDUALISME - (nrs. 242,’3,’4,245,’6,’7,’8)     De Angelsaksische STAAT     Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

 

KWALITEIT VAN HET LEVEN – Klik op aflevering 21

 

Seksueel misbruik.! De R.K. kerk heeft de LIEFDE hoog in zijn vaandel staan. Hebben ze enig idee wat het begrip LIEFDE inhoud.? Laat u bijlezen..!

 

Menselijk Embryo   Genetische manipulatie nr. 41/42 en Biogenetische Wetenschap nr. 28/29   Manipulatie met DNA   Er is maar ιιn LEVEN-(1977)

 

De MENS als WIJSHEID. Zie inhoudsopgave afl. 35/36 (1975)     De Kunst, het schone verschijnsel – [ Het wezenlijke ] –(1964)

 

Kunstmatige Intelligentie (1)     Genetische manipulatie/Experiment: A, B, en C     Klonen(1998) / Kennis(1987)     Kunstmatige Intelligentie (2)

 

Samenwerken en Samenleven – (1992/’94)     HOMOSEKSUALITEIT / SEKSUEEL MISBRUIK    Het wordingsproces ; De Vrouw en de Man – (1968/’70)

 

TOETSING van onze KENNIS (1987)      Kennen en Kunnen, de technologische mens(1995/’96)     Het KENNEN van de WERKELIJKHEID (1987/’88)

 

PHILOSOPHICAL REFLETIONS     AKTUELE VRAGEN (1967)     DE ZIN v/h LEVEN – (1992/’94)     KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

ARBEID vs WERKEN / VERZORGING..? - Vergeet het mααr..! / VEILIGHEID / Kwaliteit van leven

 

Wij mensen zijn zelf de gehele werkelijkheid..! Hoe zit dat..? (1989/’91)

 

Ontstaan van LEVEN – Wat is o.a. LEVEN en wat is die mysterieuze GEEST,  HERSENCEL en BEWUSTZIJN van een MENS – (1987/’94)

Zie o.a. bladwijzers:

De Fundamentele Bouwsteen, Big Bang/Oerknal..?, Denken in begrippen, Hersencel, Samenhang, Relatie, Bewustzijn, Geest, en Het absolute NIETS.

 

De zin van het LEVEN –t/m o.a. nr. 539 – (1999)      De drie grondpijlers v/h LEVEN(1974/’75)     Groei van het Leven [ Op de aarde..? of…! ] (1977)

 

IK ben de GEHELE Werkelijkheid. Hoe zit dat.?Zie bladwijzers

 

Individualisering geeft ELLENDE(lees nr. 498) – Zie bladwijzers – (1999)     POLITIEKE DEBATTEN, zie bladwijzers – (1985)

 

Zie o.a. bladw.: [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56) – Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(25t/m 30) ]

 

Hoe herstel je het GEZAG..?     Roken/kanker-injecties/vaccineren - nrs. 38/39 - (1965/’66)

 

Wij mensen zijn zelf de gehele werkelijkheid..! Hoe zit dat..?(1989/’91)

 

DENKEN in BEGRIPPEN - Lees ook eens in [ Filosofische invallen 1 t/m 26 – (2002) ] aflevering 19 -  DENKEN IN BEGRIPPEN voor meer informatie

 

Klik op bladw. [Het begin, de geboorte van EUROPA, ligt bij de Germaanse stammen] (1974/’75)     De Wereldveroveraars(nrs.13t/m 17)-(1984/’85)

 

MILIEU-VERVUILING / MILIEU-BEWEGINGEN     DE ENGELSEN     KUNST – De werkzaamheid in de KUNSTENAAR

 

HOERA, STRAKS HEBBEN WE EEN VERENIGD EUROPA..! Klik op aflevering nr. 02

 

DE ECONOMIE ZELF IS FOUT- Lees artikelen: Toekenning van MACHT 1 en 2 en vervolgens Een alternatief BESTUUR  – (1980)     BASISINKOMEN

 

Kunst/Filosofie en Wetenschap – afl. 23 en 26 (Objectief vs subjectief..? – (2002/‘03)

 

WIE BEN IK..? Klik onder het kopje [ KUNST… ] de LINK [ HET SCHONE VERSCHIJNSEL ]  aflevering 4 aan. ( HET WEZENLIJKE)

 

DEMOCRATIE - Populisme – Regeren / Besturen – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op betreffende bladwijzer

 

DENKEN in BEGRIPPEN - Lees ook eens in [ Filosofische invallen 1 t/m 26 – (2002) ] aflevering 19 -  DENKEN IN BEGRIPPEN voor meer informatie

 

Klik op bladwijzer -{De mensen moeten socialer worden.!} - (1989/’91)

 

LIEFDE    RELIGIES    MOHAMMED    JEZUS - MOHAMMED    JEZUS    BEKERING – OPLOSSING v/d WANEN

 

Vervreemding 1 t/m 5 – Klik op betreffende bladwijzers – (1995/’98)     SAMENWERKEN en SAMENLEVEN - Klik op betreffende bladwijzer – (1992/’94)

 

De ANARCHIE in het denken; Op naar het DOEL..? Lees pag. 1 – (1974/’75)

 

Hij zag dat het goed was – inhoudsopgave 06-(economische groei)     Racisme..! Hoezσ racistisch       - Boerka - Status v/d Islamitische vrouw - Burqa -

 

ONVREDE(1) – Zie bladwijzers – (1964/’65)     Onvrede(2) – Zie bladw.

 

Cultuur filosofische Opmerkingen [ONVREDE – 2015) ]( 1964 t/m heden )

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! KAPITALISME..! – (1990)     De MENS als 'de' INDIVIDU -afl. 13 -(1997)

 

Kernenergie - Wie zijn de schuldigen..? – (1987)     KUNST, een kwestie van SMAAK..? – (1976/’78)         Energie balans..! – (1986)

 

WAARDEOORDELEN – (1 t/m 6) - Zie bladwijzers voor meer informatie     Immanuel Kant – zie betreffende bladwijzer voor meer informatie

 

EGOΟSME..!?-Afl. 59 en LIEFDE afl. 32 en 65 – (1996/’03     Nihilisme en Anarchisme als basis v/h Atheοsme – (1996)

 

Eenzaamheid en Onvrijheid – (1979)     AFHANKELIJKHEIDSRELATIE (1984/5)     De TOEKOMST van de MENSHEID..! (1987)     Waarom vluchten mensen in de DRUGS – (1987)

 

Zie bladwijzers: DE KLOOF in Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 3 –(1999) en De kloof in Beweging en Verschijnsel deel 1 –(1987/’94)

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR

 

Zie o.a. bladwijzers:  [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56) – Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(25t/m 30) ]

 

De Werkelijkheid als BEELD – Zie bladwijzers

 

Het [ absolute NIETS ], waarover zoveel denkers zich het hoofd hebben gebroken. Hoe zit dat.? Voor nadere uitleg, klik op betreffende bladwijzer.

 

 

Naar: Onderwerpen, Opmerkingen over o.a de Islam, Artikelen/Hoorcolleges en  trefwoorden

 

 

Terug naar BOVEN

 

…S L O T…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis