AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof ; Homepage van Rob van Es(rve)     E-mail: rwvanes@planet.nl

Universele beschrijvingen van DE WERKELIJKHEID

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden - E-mail: j.vis29@chello.nl

[ HOE ZIT HET met ons INZICHT in de WERKELIJKHEID..? ]     [ KUNSTENAARS zijn de MOKERS van het bevroren ZELFBEWUSTZIJN..! ]

Redelijk (Vrij) DENKEN

▼HUIDIGE LINKS – Ga eventueel naar de desbetreffende bladwijzers▼

ALS INLEIDING / Jan Vis, filosoof   Rotterdam, 2015

De meeste in dit 'Verzamelde Werk' opgenomen teksten zijn gescand van de oorspronkelijke papers.

Omdat vooral de oudere exemplaren nog gestencild waren is de kwaliteit slecht, onder andere door veel 'gebroken' letters.

Het is evenwel niet uitgesloten dat er nog wat ongerief achtergebleven is. Daarvoor mijn excuses..!

De teksten zijn bewust niet auteursrechtelijk beschermd, op grond van de gedachte dat de filosofie, net als de kunst,

vrijelijk voor een ieder toegankelijk moet zijn.

Dat betekent dat alles, indien gewenst, gepubliceerd en uitgegeven mag worden, al of niet voorzien van commentaar.

Wel echter moeten de teksten volstrekt onaangetast blijven en uiteraard moet de schrijver nadrukkelijk en eerlijk vermeld worden.

V E I L I G H E I D – (1997/’98)

 

Ons DENKEN is een destructief, misdadig, éénzijdig, mannelijk, analytisch, westers DENKEN, ondanks al het moois dat zij voortgebracht heeft.-(1984/’85)

HELAAS…! We zullen het een tijdje met dit DENKEN moeten doen.!

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD)-(1984/’85)

WREEDHEID komt voort uit MACHT die eigen onderdanigheid HAAT.

RACISTISCHE grondtoon- o.a. afleveringen 66 t/m 68 – (1999/2002)

Denk ik nu zelf na..? of…Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie – (1987)

DENKEN IN VERSCHILLEN – Klik op bladwijzer [ Verschillig ] voor meer informatie – (1987)

Zie bladwijzers: Racisme, racistische taal en verhullend taalgebruik – (1991/’94)

 

Naar o.a. Onderwerpen - Artikelen    …E I N D E…     Naar reeds geplaatste LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BLIJFT ACTUEEL..! - IN ONDERSTAANDE ONDERWERPEN TREFT U MEERDERE LINKS AAN – HET BLIJFT ACTUEEL

 

ARBEID vs WERKEN - VERZORGING     GOD / GODSDIENST / ISLAM-POPULISME en RELIGIES     ZELFDODING - ZIN VAN HET LEVEN - EENZAAMHEID

 

SEKSUALITEIT / RELATIE PROBLEMEN/CONFLICTEN - HOMOSEKSUALITEIT-(SEKS)-ueel MISBRUIK / LIEFDE

 

HET ONTSTAAN v/h HEELAL / KOSMOS t/m HET SLOTACCOORD “ DE MENS ”

 

FUNDAMENTELE MENSELIJKE VERHOUDINGEN

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID     ECOLOGIE / (LUCHT)-VERVUILING / VEILIGHEID     CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

KUNST – De WERKZAAMHEID in de KUNSTENAAR     DENKEN / WAARDEOORDELEN / FILOSOFEREN     RECHTSSTAAT / WEST EUROPESE CULTUUR

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE     PLANNENMAKERS / BELEIDSMAKERS     BELANGENGROEP / groepsbesef     VERZAMELING VAN ARTIKELEN

 

MILIEU - VERVUILING – Ecologie - Veiligheid / MILIEU-BEWEGINGEN     VRIJE MENINGSUITING     MACHT     CULTUUR FILOSOFISCHE OPMERKINGEN

 

HET BLIJFT ACTUEEL..! - IN BOVENSTAANDE ONDERWERPEN TREFT U MEERDERE LINKS AAN – HET BLIJFT ACTUEEL

 

 

Definities: Cultuur, Ideologie en Gewone mensen

 

ARTIKELEN, HOORCOLLEGES en VOORDRACHTEN van Jan Vis, creatief filosoof

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z

 

Aanvullingen trefwoorden

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks, iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTSSTAAT  /  WEST EUROPESE CULTUUR

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – w.o. DE RECHTSSTAAT/Verenigde Naties(VN) - (1985/’87)

 

Klik HIER voor uitleg over de vier LEVENSBEGRIPPEN: Nihilisme, Anarchisme, Socialisme en Communisme - (1991/’94)

 

KAN MACHT ZICH TEN GOEDE KEREN..? – (1987) Klik op betreffende bladwijzer [ Rechtsstaat ]

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71) Klik op betreffende bladwijzer[ RECHTSSTAAT]

 

De mens in de modern beschaving – (1974/’75)

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en daarna op bladwijzer ( RECHTSSTAAT versus WETSTAAT(2015) )

 

Klik op bladwijzer [ rechtspraak ](3x) in VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATISEREN / DEMOCRATIE..!

 

[ OP DE VALREEP – 2015 |DEMOCRATIE ]

 

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN – Hoe gaat het hiermee..? Zie afleveringen 57/58(Privatiseren) (1996/2003) en daarna

 

[ DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94) ] , [ Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 1 - (1995) ] ,

 

[ Dat verfoeilijke individualisme – (1994) ] , [ Eenzaamheid – (1979) ] en [ Afhankelijkheidsrelatie – (1984/’85) ]

 

[ Kennen en kunnen, de technologische mens – (1995/’96) ]

 

Klik op bladwijzer [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE ] in Filosofie v/d Hak op de Tak – nr. 3 - (1999)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

De Samenleving als winstobject. Klik op aflevering 06 - (1997)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST – SCHOONHEID – Het WEZENLIJKE – De werkzaamheid in de KUNSTENAAR – [ Lijn - Tekening ] o.a. Rembrandt, Da Vinci

 

DE KUNST, HET SCHONE VERSCHIJNSEL – [ Het wezenlijke ]: aflevering nr. 4 –(1964)

 

Bespiegelingen over de mens – ( 1964 )

 

De Vrouw en de Man – (1968/’70)

 

BESCHOUWINGEN OVER DE KUNST – ( …. / …. )

 

De STRUCTUUR v/d MENS/LIEFDE – (1975)

 

FILOSOFIE VAN DE KUNST – (1976/1978)

 

Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Kunst/ Filosofie en Wetenschap – Zie afl. 12/13 ( Kunst en Filosofie- 2001) en afl. 23, 26 ( Objectief vs Subjectief..? - 2002/’03)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD / GODSDIENST / POPULISME / RELIGIES

 

HOE ZIT HET NOU MET GOD..? –Zie o.a. bladwijzers Homofilie en Religies  !

 

Artikelen over o.a. DE ISLAM / POPULISME ( 1964 t/m 2015 )

 

GEEN GOD WAT DAN..! – (1975)     Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND WORDT… - (1991)

 

HET TOENEMEND BELANG VAN HET ATHEISME – (1996)     KORAN en BIJBEL Klik op betreffende LINK – (2010)

 

De FUNDAMENTELE INTOLERANTIE van de GODSDIENST – (1994)     EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

Klik op bladwijzer [ De CHRISTELIJKE GODSDIENST ]  is opgekomen onder de SLAVEN in het Romeinse rijk – (1974/’75)

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     VRIJHEID VAN GODSDIENST UIT DE GRONDWET..!     DE MAAGD EN HET KIND

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSUALITEIT / RELATIEPROBLEMEN/CONFLICTEN - HOMOSEKSUALITEIT / (SEKS)-ueel MISBRUIK / EROTIEK / LIEFDE

 

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

[ RELATIE-( psychische factoren ) en wrijving/spanning– Lees o.a. nrs. 41 t/m 43 ] [ Betere Wereld-2 ] [ LIEFDE(34/35). nrs. 32 t/m 36 ] [ EENZAAMHEID-nrs.32t/m46 ] - (1989/’91)

 

LIEFDE versus RELATIE / Communicatie(1 en 2) -RELATIEPROBLEMEN/CONFLICTEN - GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN(1989/’91)

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. HOE ZIT DAT..? Klik op betreffende bladwiizer

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

Dat zijn dus bepaald geen optimale RELATIES.

Een foutieve VOORSTELLING van het begrip RELATIE..?

Als je nu begrepen hebt dat de RELATIE noodzakelijk een uitsluitend karakter heeft en

in zekere zin de kloof tussen het een en het ander bevestigt,

dan begrijp je ook dat de samenhang - (LIEFDE) - op de achtergrond raakt

totdat deze zich langs een andere weg opnieuw gaat laten gelden.

 

 

RELATIEPROBLEMEN – HUWELIJK/LAT-relatie – ( 1985/’86 )     Een verbeterde COMMUNICATIE roept een grotere EENZAAMHEID op-(1979)

 

[ WRIJVING ] en [ SPANNING ] Klik op betreffende bladwijzers voor nadere informatie – (1992/’94)     VROUW en WERELD – (1995/’98)

 

De STRUCTUUR van de WERKELIJKHEID ofwel de STRUCTUUR van de MENS – Zie inhoudsopgave - (1975)

o.a. DE PSYCHE en LIEFDE / SCHOONHEID

 

LIEFDE IS…! – Klik op nr.32 – (1999)     Tijl Uilenspiegel - Een beschouwing over Vrijheid en Liefde – (1968)

 

LIEFDE ; Bespiegelingen over de mens. Klik op o.a. bladwijzer liefde  – (1964)

 

BRIEVEN – PORNOGRAFIE / (prikkel)ing nr. 16 - | -  HOMOSEKSUALITEIT-ziekelijke afwijkingen / (prikkel)ingnr.17 (1968/’70)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 - Klik op bladwijzer / (PRIKKEL)ING / HOMOSEXUALITEIT(1968/’70)

 

[ Naastenliefde ] en [ De drie GRONDPIJLERS van het LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzers in De MENS in de moderne BESCHAVING(1974/’75)

 

DE STRUCTUUR v/d MENS-Zie INHOUDSOPGAVE – o.a. nrs. 11 t/m 15 en nrs. 24 en 29/30 – (1975)

 

ER IS MAAR ÉÉN LEVEN/GRONDSTRUCTUUR bij elk LEVEN is hetzelfde(1977)..!

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. Klik op o.a HOMOSEKSUALITEIT en PRIKKEL-ING – Huwelijk/Liefde..? (1985/’86)

 

Klik op [ INHOUDSOPGAVE ] in { DRIE JAAR TELEVISIE –HOMOFILIE.! Zie afleveringen 03, 07 en 14  (1987 /’89)

 

DE VERLOEDERING VAN DE SEKSUALTEIT – (1988)

 

Gedachten over Ontstaan en Bestaan-{de kloof 2 en 1}{Vrije tijd}en LIEFDE - (1989/’91)

 

Klik op bladwijzer [ Homoseksualiteit / Homofiel (nrs. 116 t/m 118 ) ] in Beweging en Verschijnsel deel 2 (1989/’91)

 

Hoe zit het met die HONGER  naar SEKS..? / PRIKKELSEKSUEEL MISBRUIK

 

Klik op bladwijzer [ SEKSUALITEIT(nrs. 169/170) ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

Klik op beffende bladwijzers [ SEKSUALITEIT ] in VROUW en WERELD – (1995/’98)

 

Neem eens nota van [ Euthanasie / LIEFDE/de kloof ] in { VROUW en WERELD  - (1995/’98) } – Lees o.a. de nrs. 115 t/m 134

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGIE / (LUCHT)-VERVUILING / VEILIGHEID

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzers [ Ecologie en Vervuiling ] in  DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

EEN GRENS TE VER…bladwijzer o.a. LUCHTVERVUILING – (1991)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

[ Bewustzijn/Prikkel/landbouwgif/Aanpassing ] op nr. 28 – (1999)

 

KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

VEILIGHEID     CONDITIONERING – Vergiftiging van het Milieu - (1987 )

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEID vs WERKEN / VERZORGEN - VERZORGING.? / VEILIGHEID / KWALITEIT VAN LEVEN

 

Klik op bladwijzers [ ARBEID vs WERKEN – ] en [ ECONOMISCHE GROEI ]in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

{ ARBEID/BELONING } – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning)

 

Klik op bladwijzer [ Verzorging en Recht ] in Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

KWALITEIT VAN HET LEVEN – Klik op aflevering 21

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

MARKTWERKING / PRIVATISEREN – o.a. Zie aflevering 57/58 – (1996/2003)

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – KLIK OP AFLEVERING - 01 VOOR MEER INFORMATIE – (2000)

 

VEILIGHEID – (1997/’98)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJE MENINGSUITING

 

Klik op bladwijzer [ VRIJE MENINGSUITING ] in ACTUELE VRAGEN voor meer informatie – (1967)

 

Klik op de LINK [ OVER DE ISLAM – (2010) ]

 

Vrijheid van spreken..? – Klik op de LINK briefnummer 18 in Brieven aan belangstellenden – (1968/’70)

 

KLIK op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DE VROUW EN DE MAN } – (1968/’70)

 

Klik op bladwijzer [ Vrijheid van meningsuiting ] onder de LINK ( Op de Valreep-2015 )

 

Klik op bladwijzer [ vrijheid van meningsuiting ] in { DRIE JAAR TELEVISIE – (1987 /’89)

 

Voor welke VRIJHEID kiest U..? ( mei 1977)

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTUURBESEF / MORAAL / GELOOF

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! – (1990)

 

Klik op aflevering nr. 39 in FILOSOFIE VAN DE HAK OP DE TAK – (1999)

 

Klik op bladwijzer [ cultuurbesef ] onder de LINK ( KORAN en BIJBEL ) – (2010)

 

Klik op briefnummer 16 in [ Brieven aan belangstellenden ] – (1969)

 

Klik o.a. op bladwijzer [ Herdersmoraal ] onder de LINK ( De islam rukt op ) – (2010)

 

Klik op bladwijzer [ christelijke moraal ] in LUBBERS, WAT DOEN WE VOORTAAN...? voor meer informatie – (1992)

 

WESTERSE EXISTENTIËLE VEILIGHEID – (1994/’95)     Klik op bladwijzer [ Racisme.! Hoezo racistisch.? ]

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN – DRUGS / VEILIGHEID..! - (1987)

 

Het valt op dat tegenwoordig het begrip 'maatschappij' qua inhoud verre de overhand heeft en

bijgevolg in de praktijk van politiek en dagelijks leven vrijwel kritiekloos het denken bepaalt.

De bestuurders(A) aflevering 42 – (2000)

 

De bestuurders(B) afleveringen 12 en 15/16 – (2001)     De bestuurders(C) – klik op betreffende bladwijzer – (1994)

 

De maatschappij is inhoud van de samenleving – Klik op betreffende bladwijzer – (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Algemeen Welzijn / Landsbelang ] in ROBOT DENKEN..! – (1987)

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGENGROEP – De geboorte van Europa / groepsbesef / groepsgedrag / collectivistisch instinct

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2 – (1997) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

De GEBOORTE van EUROPA; De mens in de modern beschaving – (1974/’75) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

BriefwisselingMacht – (1987)

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73 – (1996 t/m 2003) Klik op bladwijzer [ belangengroep ]

 

Filosofische invallen 1 t/m 26. Klik op aflevering 5 – (2000/’03)

 

De ontwikkeling van de West Europese Cultuur – (1985/’87)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENKEN / WAARDEOORDELEn / FILOSOFEREN

 

DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN – (1984/’85)

 

OP DE VLUCHT VOOR JE EIGEN DENKEN - (1987)

 

ROBOT DENKEN – (1987)

 

CONDITIONERING – (1987)

 

HET GELIJK EN DE DIALOOG –(1985)     DE FILOSOOF EN DE POLITIEK

 

ZELFSTANDIG DENKEN – Klik op betreffende bladwijzer in Beweging en Verschijnsel deel3 – (1992/’94)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in VROUW en WERELD - (1995/’98)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

DENKEN IN BEGRIPPEN – Klik op betreffende bladwijzer in FILOSOFISCHE INVALLEN 1 t/m 26 – (2000/’03)

 

DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN – (1987/’89)

 

ANALYTISCHE DENKEN – in BESPIEGELINGEN OVER DE MENS - DEEL 2 – (1965)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU - VERVUILING – ECOLOGIE - VEILIGHEID / MILIEU-BEWEGINGEN

 

Klik op bladwijzer [ ARBEID vs WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..? t/m nr. 178] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

AFSCHAFFEN DIE HANDEL...! in NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN –  Zie inhoudsopgave nr. 10 – (1992)

 

Klik op o.a. bladwijzers [ Ecologie en Vervuiling ] in DE ONTWIKKELING VAN HET DENKEN - (1984/’85)

 

KENNEN EN KUNNEN, DE TECHNOLOGISCHE MENS – (1995/’96)

 

Klik op bladwijzer  [ Ecologie ] in De kunst van het Filosoferen – (1987/’89)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in Beweging en Verschijnsel deel 1- (1987/’88)

 

Klik op bladwijzer [ Ecologie ] in DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

[ Bewustzijn/Prikkel/landbouwgif/Aanpassing ] op nrs. 28 / 29 – (1999)

 

KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

VEILIGHEID     CONDITIONERING – Vergiftiging van het Milieu - (1987 )

 

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STRUCTUUR v/d WERKELIJKHEID

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1964/’65)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – (1965)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

BESCHOUWING OVER DE KUNST

 

DE STRUCTUUR VAN DE MENS – (1975)

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – (1989/’91)

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL DEEL 1 t/m 3 –(1987/’94)

 

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

VERZAMELING VAN ARTIKELEN

 

Alledaags Commentaar nrs. 1 t/m 40

 

Filosofie van de Hak op de Tak 1 t/m 73

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 1

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2

 

Filosofie van de Hak op de Tak nr. 3

 

Filosofische invallen nrs. 1 t/m 26

 

Nieuwe televisieteksten–1993

 

Philosophical Reflections

Drie jaar televisie -1989

 

Varia 1/t/m 10

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZELFMOORD -  ZELFDODING – ZIN VAN HET LEVEN - EENZAAMHEID

 

De menselijke zelfontkenning/GEEST-zie bladwijzers: Zelfdoding

 

Zelfdoding-14 - zie bladwijzers     Zelfmoord-Twijfel-Vertwijfeling-1

 

Zelfmoord-10 - zie Onder macht versta ik.

 

Zelfmoord-2     Zelfmoord-3     Zelfmoord-5- Levenskracht -zie bladwijzer ;

 

Zelfmoord-6 - zie bladwijzers

 

Zelfmoord-7 - zie bladwijzers,

 

Zelfmoord-8 - zie bladwijzers     Zelfmoord-9 - zie bladwijzers

 

Zelfmoordenaars-11 - zie bladwijzers

 

Menswaardig sterven (…uitzichtloos en ondraaglijk lijden..? en het verkeren in een stervensfase..?) – Meer info, zie bladwijzers

 

EENZAAMHEID     Vrijheid om te sterven – zie afl. 23

 

ONVOORWAARDELIJK RECHT OP ZELFMOORD – ZIE AFLEVERING 10

 

Zin van het leven: Zie A(Filosofie van de Hak op de Tak nr.3) ,

 

Zin van het leven: Zie B(Beweging en Verschijnsel deel 3) ,

 

Zin van het leven: Zie C(Nihilisme en Anarchisme als basis van het Atheisme),

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNENMAKERS / BELEIDSMAKERS

 

Beleidsplannen – Klik op afl. 09 - (2001)

 

Beleidsmakers Klik op inhoudsopgave nr. 16- (1993)

 

PlannenmakersKlik op inhoudsopvave nr. 2- (1990)

 

Plannenmakersklik op aflevering 03- (2000)

 

Een MENSHEID zonder MENSEN(PlannenmakersNieuwe Wereldorde) (1992)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

HET ONTSTAAN v/h HEELAL/KOSMOS t/m HET SLOTACCOORD “ DE MENS “

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1, 2 en 3 –(1987/’94)

 

GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN – (1989/’91)

 

EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

De STRUCTUUR v/d MENS - (1975)

 

DE VROUW EN DE MAN – DEEL 1 en 2 – (1968/’70)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – (1965)

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – DEEL 1 en 2 – (1964/’65)

 

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTELE MENSELIJKE VERHOUDINGEN

 

DE GROTE VIERSLAG – (1991/’94)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1 – (1987/’88)

 

Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS – aflevering 32 – (1965)

 

VRAGENCURSUS – (1965/’66)

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHT

 

Kan Macht zich ten goede keren..?

 

Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: De democratie als maatschappelijk stelsel)

 

Uilenspiegel en de MACHT – (1984)

 

Onder macht versta ik…-Klik op de LINK onder BRIEVEN

 

GEHOORZAAMHEID

 

 

 

Terug naar BOVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

…OUDE LINKS …  OF  Terug naar BOVEN

 

KLIK OP BETREFFENDE BLADWIJZER / LINK VOOR MEER INFORMATIE:

HET BLIJFT AKTUEEL..!

 

Vergiftiging van het MILIEU – Klik op bladwijzer voor méér informatie – (1987)

“HET LEVEN” tot aan DE MENS kunnen zich heel goed handhaven en die dus een onmisbare rol in de natuur spelen. Die maken zichzelf niet onmogelijk,

máár die worden door ons, mensen, onmogelijk gemaakt, doordat wij op een toenemend aantal plaatsen de samenhang in de natuur verbreken.

 

[ WETENSCHAPPELIJK CONGRES ] Zie bladwijzers – (1977)

De bedoeling van een wetenschappelijk congres is de discussie; daaruit put het congres zijn kracht dat het de deelnemers aanzet tot het overdenken van nieuwe argumenten. Maar aan dit laatste hebben de gelovigen geen behoefte, gezegend als zij zijn met het bezit van de door god persoonlijk geopenbaarde waarheid, neergeschreven in het heilige boek, de Bijbel. En dus wordt er voor het congres aan de sprekers medegedeeld dat het niet toegestaan is te filosoferen.

 

Wat zijn VIRUSSEN  ?-Klik o.a. op afl. 28 en 29 of op betreffende bladwijzer – (1999)

Wanneer bijvoorbeeld een ééncellig diertje in een sloot geconfronteerd wordt met een onbekende prikkel zoals die van een bepaald landbouwgif,

weet het niet zinvol te reageren zodat het ten onder gaat. Maar, op een tot haar biotoop behorende prikkel kan het effectief reageren,

uiteraard al of niet met uiteindelijk succes. [ WAARDOOR KWAM HET CORONAVIRUS VRIJ..? –  toegevoegd door (rve) ]

 

[ FYSISCHE DEELTJES Lees nrs.28 t/m 34 ] Klik op betreffende bladwijzer – (1989/’91)

DE BASIS VAN DE BOUWSTEEN VINDT PLAATS, DAAR, WAAR HET MODERN WESTERS WETENSCHAPPELIJKE DENKEN AFSLAAT

 

 

[ Deskundigheid of Bekwaamheid B2 ] Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie– (1999)

De begrippen 'deskundigheid' en 'bekwaamheid' mogen in geen geval met elkaar verward worden. Hoe zit dat..?

 

[ HOE BENADERT DE MENS DE WAARHEID ] Zie bladwijzers – (1977)

Het is interessant eens een vergelijking te maken tussen FILOSOFIE, WETENSCHAP en GELOOF en dat komt dan hierop neer dat wij ons af moeten vragen:

[ Hoe benadert de mens de waarheid ]

 

[ DE GROEI van het LEVEN ; Er is maar ÉÉN LEVEN ] Zie bladwijzers – (1977)

Het is inderdaad een feit dat organismen plotseling totaal kunnen veranderen als zij b.v. aan een intensieve straling blootgesteld worden.

Maar deze verandering levert geen organisme van een hogere orde op; meestal is het resultaat een ZIEKELIJK DISHARMONIEUS GEDROCHT en

in het beste geval kunnen wij spreken van een vorm van AANPASSING. Hoe zit dat..?

 

Klik o.a. op bladwijzers [ ELEMENTAIRE BOUWSTENEN nrs. 55 t/m 57 ] en [ Het AANPASSINGSPROCES nrs. 44 t/m 54 ] – (1987/’88)

HET AANPASSINGSPROCES berust op een reageren op de buitenwereld. Dat is echter een zaak van BEWUSTZIJN.

ELEMENTAIRE BOUWSTENEN - De BOUWSTEEN is geen samenstelling. Je wilt iets weten over een

werkelijkheid die volkomen onbepaald is en die bijgevolg geen enkele van je vragen beantwoordt.

Zodra je dat ontdekt hebt ben je geneigd je er niet verder in te verdiepen omdat je toch geen antwoord krijgt.

Maar nu ben je het slachtoffer geworden van je eigen wijze van denken..!

Volgens die denkwijze (de westers wetenschappelijke) houdt nu alles op...

 

Terug naar HOOG en LAAG-(1987) en WIE VERVUILT ER NOU EIGENLIJK..?-(1989) - Zie inhoudsopgave nrs. 01 en 11(1989)

 

 

 

 

 

JE ROL SPELEN – klik op bladwijzer [ doen alsof ] voor méér informatie – (1987/’88)

Doen alsof je De Staatterwille van de bevolking, democratisch bestuurt.

 

 

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. Klik op betreffende bladwijzer-(1989/’91)

Hoe zit het met die menselijke RELATIE en de Solidariteit, Saamhorigheid en gemeenschapszin..?

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

 

Klik o.a. op bladwijzer [ …Het KARAKTER van onze KENNIS… - Lees nrs. 61 t/m 68 ] voor méér informatie - (1985/’87)

Maar vervelend is dat onze kennis in zekere zin buiten onszelf staat en vrijwel geheel aangepraat is. Hoe zit dat..?

 

 

 

Ons hele westerse liefdesleven is nooit anders geweest dan prikkeling - maar het héétte zo natuurlijk niet. Klik op briefnummer 17 – (1970)

Dit betekent dat verschijnselen als SADISME en MASOCHISME en ook verschijnselen als LESBISCHE LIEFDE en HOMOSEXUALITEIT vergeleken met de werkelijke sexu­aliteit AFWIJKINGEN zijn, en wel, in de grond van de zaak, ZIEKELIJKE afwijkingen. Hier heeft het gericht-zijn op het bepaalde, dus op een ONDERDEEL van het geheel dat elke mens is, een ziekelijke vorm aangenomen. Ziekelijk omdat alleen maar dàt bepaalde ONDERDEEL bij machte is de betreffende mens te prikkelen. Ik ben mij ervan bewust dat ik vandaag de dag "mijn kop riskeer" door zo te spreken, maar het is nu een­maal een logische conclusie… dus moet het maar gezegd worden. Natuurlijk is het wèl zo, dat NIEMAND zich met die afwijkingen heeft te bemoeien, zolang er geen misdadigheid aan te pas komt - wat helaas vaak wèl het geval is. De gehele sexualiteit gaat buiten het zelfbewustzijn van de mens om en dus kan een mens er niets aan doen als hij “anders” is. Laat zo iemand dus met rust…maar laten wij er niet toe over gaan die AFWIJ­KINGEN te rangschikken onder de sexuele mogelijkheden. Onder die rubriek behoren zij niet thuis…

 

Een korte schets van de menselijke seksualiteit – (1985/’86)

 

 

De gebruikelijke voorstelling over de mens - nrs. 10/11 – zie bladwijzers – (1984/’85)

 

 

INTROVERT denken vs EXTRAVERT denken-nrs. 25/26 – zie bladwijzers – (1984/’85)

 

 

Geen enkel levend wezen is mogelijk zonder verband met de BUITENWERELD – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1987/’88)

 

 

Klik o.a. op bladwijzers MEDISCHE WETENSCHAP(2x) en met name óók bladwijzer ECOLOGIE voor méér informatie-(1984/’85)

Zowel MANNEN als VROUWEN zijn - in de moderne tijd - het “MANNELIJKE DENKEN” toegedaan. HOE ZIT DAT..?

LET OP..! De [ KENNIS ] breidt zich UIT máár het [ DENKEN ] ONTWIKKELT zich NIET.

Men kan er o.a. NIET het WELZIJN van de mensen bevorderen. HOE ZIT DAT..?

 

VERANTWOORDELIJKHEID     V E I L I G H E I D      V R I J H E I D

 

[ Hitlers agressie tegen het klassieke Westen – o.a. nrs. 14 t/m 19 ] -  [ Het fictieve Wereldbeeld – ( 36 t/m 41 ) ] en [ Wir haben es nicht gewusst. Hoe zit dat.? Nrs.17/19 ]

Klik op betreffende bladwijzers in De ontwikkeling v/d West Europese Cultuur – (1985/’87)

[ Hitlers agressie tegen het Westen ] In Hitlers agressie tegen het Westen lag geen wezenlijke haat tegen het Angelsaksische Westen, voor zover zich dat begon af te tekenen, máár tegen het klassieke Westen. Zijn agressie richtte zich tegen de klassieke Westerse elites,…

[ HET FICTIEVE WERELDBEELD ] Die vreemde moeilijkheid is gelegen in het fictieve karakter van onze cultuur; het loopt door alle verschijnselen heen en is vaak moeilijk te onderscheiden van welbewuste al of niet kwade bedoelingen van machthebbers.

 

 

[ De ZWAKKE MENS in alles STEUNEN..! of tot AANPASSEN dwingen..? ] EN [ Het probleem van het Nationaal Socialisme. Lees nrs. 17 t/m 20 ]..? –Zie betreffende bladwijzers – (1985/’87)

 

 

Ons hele westerse liefdesleven is nooit anders geweest dan prikkeling - maar het héétte zo natuurlijk niet. Klik op briefnummer 17 – (1970)

 

Een korte schets van de menselijke seksualiteit – (1985/’86)

 

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. Klik op betreffende bladwijzer-(1989/’91)

Hoe zit het met die menselijke RELATIE en de Solidariteit, Saamhorigheid en gemeenschapszin..?

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

Dat zijn dus bepaald geen optimale RELATIES.

Een foutieve VOORSTELLING van het begrip RELATIE..?

Als je nu begrepen hebt dat de RELATIE noodzakelijk een uitsluitend karakter heeft en

in zekere zin de kloof tussen het een en het ander bevestigt,

dan begrijp je ook dat de samenhang - (LIEFDE) - op de achtergrond raakt

totdat deze zich langs een andere weg opnieuw gaat laten gelden.

 

 

De STRUCTUUR van de WERKELIJKHEID ofwel de STRUCTUUR van de MENS – Zie inhoudsopgave - (1975)

o.a. DE KOSMOS - DE PLANEET – Oneindig en Eeuwig, De bouwstenen, Beweeglijkheid… - Het evenwicht, Water en leven, Het organisme…

 

 

DE FILOSOOF EN DE POLITIEK

 

 

[ DE ECONOMIE ZELF IS FOUT ] en [ WAT GELDT ER VOOR DE MENS ] – Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie – (1980)

De economie is namelijk een maatschappelijke berekening waarin alle factoren fouten zijn.

Let wel: ik zeg niet dat de factoren fout ingevuld worden. Hoe zit dat..?

 

 

HOE ZIT HET…!

LEVEND-ZIJN|DNA-MOLECUUL

Met het dominant worden van die veelheid van trillingen (het levend-zijn) vervalt, let wel, de maximale regelmatige structuur niet.

 

AANPASSINGSPROCES / CHARLES DARWIN-(1809/’82)

Het aanpassingsproces berust op een reageren op de buitenwereld. Dat is echter een zaak van bewustzijn.

 

ONTSTAAN VAN LEVEN

Onze aarde vertoont vervolgens dan ook nog het verschijnsel dat zij zich tot leven om gaat zetten.

 

WAT IS LEVEN

Leven is afwijkend zijn. We beseffen, dat echt LEVEN in geen geval betekent dat je de voorgeschreven wegen bewandelt.

en

DE FUNDAMENTELE BOUWSTEEN VAN “ DE WERKELIJKHEID ”

Het Jan Visdeeltje - De niet splijtbare BOUWSTEEN – NIET TASTBAAR - een verhouding van 22 beweeglijkheden

Klik o.a. op betreffende bladwijzers in BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1 voor méér informatie: (1987/’88)

EVOLUTIE of CREATIE – Charles Darwin(1809/’82) - [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

 

 

 

Bladwijzers: Het ORGANISME en de ORGANISCHE WERKELIJKHEID – lees o.a. nrs 3 t/m 7 en Het ORGANISME - VACCINEREN nrs.38/39 – (1965/’66)

 

Zie bladwijzers [ DE GROEI van het LEVEN ] en [ De Voorvaderen/Voorouders van de MENS ] – (1977)

Het is inderdaad een feit dat organismen plotseling totaal kunnen veranderen als zij b.v. aan een intensieve straling blootgesteld worden.

Maar deze verandering levert geen organisme van een hogere orde op; meestal is het resultaat een ZIEKELIJK DISHARMONIEUS GEDROCHT en

in het beste geval kunnen wij spreken van een vorm van AANPASSING. Hoe zit dat..?

 

De POSITIE van de MENS in de KOSMOS – Klik op bladwijzer [ De Voorvaderen van de mens..?- Lees o.a nrs. 344 t/m 355 ] – (1997)

Zij zijn de hoger opgeleiden en dus de specifieke representanten van onze, op wetenschap gerichte, cultuur.

Maar, als zodanig zijn zij nu precies degenen van wie de maatschappij en de gemeenschap het uiteindelijk NIET moeten hebben..!

De tegenwoordige theorieën over de opbouw van de maatschappij bijvoorbeeld zijn gevolg van een analyse van de ontstaansgeschiedenis van onze

moderne (westerse) wereld. Op zichzelf is zo'n analyse natuurlijk prima, als men maar niet gaat menen dat de daaruit ontwikkelde theorieën

als MODELLEN voor de opbouw van een nieuwe maatschappij zouden kunnen dienen.

 

Zie bladwijzers [ ECOLOGISCHE SAMENHANG..? - (RAMPEN) ] en [ AANPASSINGSPROCES / Charles Darwin ] –(1987/’88)

WIJ ZIEN ALLES LOS VAN ELKAAR, tenzij er een aanwijsbare verbinding is, een brug, een telefoonlijn of radiogolven.

 

VERGIFTIGING van het MILIEU – Klik op bladwijzer voor méér informatie – (1987)

“HET LEVEN” tot aan DE MENS kunnen zich heel goed handhaven en die dus een onmisbare rol in de natuur spelen. Die maken zichzelf niet onmogelijk,

máár die worden door ons, mensen, onmogelijk gemaakt, doordat wij op een toenemend aantal plaatsen de samenhang in de natuur verbreken.

 

 

Zie bladwijzer: JEZUS

HOE ZIT HET NOU MET GOD?

 

Zie bladwijzer: HET EVANGELIE – (1965)

HET EVANGELIE IS GEEN GELOVIG GESCHRIFT

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – (1989/’91)

 

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. Klik op betreffende bladwijzer-(1989/’91)

Hoe zit het met die menselijke RELATIE, wrijving/spanning en de Solidariteit, Saamhorigheid en gemeenschapszin..?

 

De KUNST van het Filosoferen – (1987/’89)

 

TIJL UILENSPIEGEL – (1968)

o.a. Klaas, vader van Tijl: Hij-Klaas - werkt niet omdat hij om de een of andere reden werken moet,

maar hij werkt omdat hij als mens werken is.

"Soetkin, Klaas' wijf, was een brave, wakkere vrouw, die opstond met de zon, en vlug en vlijtig was als een mier.

Zij en Klaas bebouwden getweeën hunnen akker en spanden zich als ossen voor den ploeg.

Tijl is de verpersoonlijking van de zon, die overwint.

Maar de mensen zelf, de mensen als Klaas..... die sneuvelen om te beginnen.

 

 

 

HET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSUM / HEELAL / KOSMOS T/M HET SLOTACCOORD “DE MENS”

▼WIE ben IK..? en WAT ben IK..?▼

Wat betekent SPINOZA’S ETHIEK voor ons..? - (1977)

 

BEWEGING en VERSCHIJNSEL deel 1, 2 en 3 –(1987/’94)

Klik op bladwijzers: [ECOLOGIE] en De ELEMENTAIRE MATERIE als… [ Brandpunt van Bewegingen ]  ten opzichte van de RUIMTE

 

ONGEHOORZAAMHEID – (1984)

 

MAAKBARE WERELD..? – (1997)

 

WAT GELDT ER VOOR DE MENS – (1980)

 

 

[ Een korte schets van de MENSELIJKE SEKSUALITEIT ]-(1985/’86)

 

Klik op betreffende bladwijzers PSYCHE en BEWUSTZIJN voor méér informatie – ( 1985/’86 )

 

EN VOORTS:

Hoe zit het met die HONGER  naar SEKS..? / SEKSUEEL MISBRUIK (Briefwisseling van Cees Storm en Jan Vis inzake artikel van Emy Kradolfer)

 

STELLIGE UITSPRAKEN werken polariserendhoe zit dat..? – Klik op bladwijzer [ Polariseren-1 ](1996)

 

 ' DESKUNDIGHEID ' en ' BEKWAAMHEID  '(B2) – klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1999)

 

LEVEND-ZIJN – BEWUSTZIJNPSYCHE - De fundamentele Bouwsteen – OERCEL - Het EVOLUTIEPROCES - ECOLOGIE-(1987/’88 )

"BEWUSTZIJN" en o.a óók "PSYCHE" zijn verhoudingen die NIET BIOLOGISCH en NATUURKUNDIG te beschrijven zijn,

maar daarentegen wel FILOSOFISCH. Klik op betreffende bladwijzers.

 

 

[ De drie GRONDPIJLERS van het LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzer - 1974/’75)

 

NIEUWE TELEVISIE TEKSTEN–1990 t/m 1996 – (22 voordrachten)

 

DRIE JAAR TELEVISIE -1987 t/m 89 – (14 voordrachten)

 

RESPECT hebben voor…Klik op betreffende bladwijzer in [ HET GELIJK EN DE DIALOOG ]

 

Het fictieve karakter van onze cultuur – Zie bladwijzers  [ De verdeling van de WELVAART ] en [ Het fictieve wereldbeeld – (36 t/m 41 ) ] (1985/’87)

 

 

 

Lees ook eens: [ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ]. Bladwijzer: [ PRIVACY - VRIJHEID - GRENS ] -(1970/’71)

 

 

In het RECHT gaat het om het op redelijke wijze regelen van zoveel mogelijke MENSELIJKE RELATIES. Zie bladwijzer – (1984/’85)

de KENNIS breidt zich uit máár het DENKEN ontwikkelt zich niet..!

 

 

[Het Jan Visdeeltje( De niet splijtbare Bouwsteen – niet tastbaar – is een verhouding van 22 beweeglijkheden) – Hoe zit dat..? ] – (1987/’88)

Zie o.a. bladwijzers [ De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID ] en [Substantie / SPINOZA ]

 

 

COMMUNICATIE - (1979)     SPINOZA’S ETHIEK - (1977)     Het fictieve karakter van onze cultuur – Zie bladwijzer [WELVAART] – (1985/’87)

 

 

VERDIENEN AAN DE SAMENLEVING – Klik o.a. op afleveringen 01 en 12 voor méér informatie – (2000)

 

Klik op bladwijzers [ ARBEID versus WERKEN – ] en [ ECONOMISCHE GROEI ]in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN – Hoe gaat het hiermee..? Zie afleveringen 57/58-(Privatiseren) (1996/2003)

 

{ ARBEID/BELONING } – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning) – (2015)

 

Klik op bladwijzer [ Verzorging en Recht ] in Waar gaat het in de mensheid nu wezenlijk om? – (1978)

 

 

COMMUNICATIE - (1979)

 

 

Het op een rijtje zetten – In het RECHT gaat het om het op redelijke wijze regelen van… Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie –(1984/’85)

… de KENNIS breidt zich uit máár het DENKEN ontwikkelt zich niet..!

 

[ Het FICTIEVE WERELDBEELD-(nrs 36t/m41) ] Klik op bladw.-(1985/’87)

 

TOETSING VAN ONZE KENNIS..? – (1987)

 

HET KENNEN VAN DE WERKELIJKHEID – (1987/’88)

 

OVERLEVEN, EEN ZAAK VAN WETEN EN KUNNEN….(1995)

 

KENNEN EN KUNNEN DE TECHNOLOCHISCHE MENS – (1995/96)

 

 

HET VERENIGD EUROPA

Klik op:

 

EUROPA -1 - aflevering 2

 

EUROPA -2 – zie bladwijzer (1992)

 

EUROPA – 3 Klik op inhoudsopgave nr. 12 (1992)

 

EUROPA - 4 – nr. 8 (1997)

 

EUROPA – 5 Klik op de LINK [ Op de valreep 2015 ] en vervolgens op betreffende bladwijzer – (2015)

 

[ Multatuli zei reeds: ] “publiek, ik veracht U met grote innigheid". Klik op betreffende bladwijzer – (1964)

 

Vrijdenker Multatuli, wees er in de vorige eeuw al op, dat men kinderen volledig moest voorlichten, omdat,… - (1988)

 

Ben ik een [ DROOGSTOPPEL ..? ] Klik op betreffende bladwijzer..! (1991/’94)

 

KUNSTKENNERS, een DROOGSTOPPEL.? Aflevering 54 – (1996/2003)

 

Het was de eeuw van o.a Darwin, van Marx, van Bakoenin en ook van [ Multatuli ], Domela Nieuwenhuis. Klik op bladwijzer [ MULTATULI ] – ( 1997 )

 

"Niets is zeker", zei Multatuli, "en zelfs dat is niet zeker". Klik op aflevering 9 – (2001 )

 

Hebben niet grote voorgangers als Multatuli, Bolland, Domela Nieuwenhuis, Leo Polak, en Anton Constandse hun ideeën…Klik op inhoudsopgave nr. 22 – (1995)

 

Hitlers agressie tegen het klassieke Westen…Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie – (1985/’87)

 

Zie bladwijzers: [ Menno ter Braak/Anton Constandse ] en van [ Menno ter Braak ]

EEN VERWERPELIJK “BELEID”

 

[ Menno ter Braak ] klik op bladwijzer voor meer informatie

 

Wordt Hitler veroordeeld omdat hij JODEN vermoord heeft..? klik op bladwijzer [ JODEN ] voor meer informatie

 

WESTERSE SLECHTHEID – Klik o.a. op bladwijzer [ Westerse slechtheid ] voor méér informatie..!– (1994/’95)

 

 

{ ARBEID / BELONING } - [ ARBEID vs WERKEN ] en [ ECONOMISCHE GROEI ] Klik op betreffende LINKS

 

VEILIGHEID – [ Arbeid / Werk / Werkgevers ] Klik op betreffende bladwijzer – (1997/’98)

 

WESTERSE EXISTENTIËLE VEILIGHEID – (1994/’95) – Klik op bladwijzer [ CHINA ]

 

TIJL UILENSPIEGEL - Een beschouwing over Vrijheid en Liefde – (1968)

 

UILENSPIEGEL en de MACHT – (1984)

 

De analyse van de WERKELIJKHEID gaat niet verder dan de BOUWSTEEN van het HEELAL,

de aan alles ten grondslag liggende, drie brandpunten omvattende, meest eenvoudige verschijningsvorm van de materie.

 Hoe zit dat..? Klik op bladwijzer [ drie brandpunten omvattende ] voor nadere uitleg..! – (1989/’91)

 

LUCHTVERVUILING – EEN GRENS TE VER(1991) - klik op betreffende LINK voor meer informatie

 

Wetenschapsman versus Kunstenaar en Filosoof – klik op betreffende bladwijzer voor nadere uitleg

 

DE KUNST VAN HET FILOSOFEREN – (1987/’89)

De vraag is niet: 'hoe moet ik zijn', maar de vraag is: 'wie ben ik' – klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie..!

 

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

[ RELATIE-( psychische factoren ) en wrijving/spanning– Lees o.a. nrs. 41 t/m 43 ] [ Betere Wereld-2 ] [ LIEFDE(34/35). nrs. 32 t/m 36 ] [ EENZAAMHEID-nrs.32t/m46 ] - (1989/’91)

 

LIEFDE versus RELATIE / Communicatie(1 en 2) -RELATIEPROBLEMEN/CONFLICTEN - GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN(1989/’91)

Het begrip [ MET RUST LATEN ] betekent dat men zichzelf en elkaar zo goed mogelijk zichzelf laat zijn. HOE ZIT DAT..? Klik op betreffende bladwiizer

Wrijving en spanningen typeren de RELATIES van de mensen, vooral de MODERNE MENSEN.

Dat zijn dus bepaald geen optimale RELATIES.

Een foutieve VOORSTELLING van het begrip RELATIE..?

Als je nu begrepen hebt dat de RELATIE noodzakelijk een uitsluitend karakter heeft en

in zekere zin de kloof tussen het een en het ander bevestigt,

dan begrijp je ook dat de samenhang - (LIEFDE) - op de achtergrond raakt

totdat deze zich langs een andere weg opnieuw gaat laten gelden.

 

 

RELATIEPROBLEMEN – HUWELIJK/LAT-relatie – ( 1985/’86 )     Een verbeterde COMMUNICATIE roept een grotere EENZAAMHEID op-(1979)

 

[ WRIJVING ] en [ SPANNING ] Klik op betreffende bladwijzers voor nadere informatie – (1992/’94)     Vrouw en Wereld – haat tegen het vrouwelijke - (1995/’98)

 

De STRUCTUUR van de WERKELIJKHEID ofwel de STRUCTUUR van de MENS – Zie inhoudsopgave - (1975)

o.a. DE PSYCHE en LIEFDE / SCHOONHEID

RELATIECONFLICTEN – EENZAAMHEID – WAAR LIGT DE OORZAAK..? – EENZAAMHEID - RELATIECONFLICTEN

 

De SAMENLEVING is  gelijk een LICHAAM – Klik op aflevering 34

 

[ Primaire verhoudingen(1) ] en  [ Primaire begrippen/verhoudingen(2) ] Zie bladwijzers – (1989/’91)

Vanuit die primaire verhoudingen nadenkend ontstaat een geheel ander verhaal over de zaken die je in de praktijk aantreft.

Dat verhaal verloopt precies andersom, vergeleken bij de analytische methode. HOE ZIT DAT..?

 

SPINOZA’S ETHIEK – (1977)

 

LIEFDE IS…! – Klik op nr.32 – (1999)

 

[ De CULTUUR van de DOOD- o.a. nrs. 52 t/m 55 e.v. ]  en  [ Compromis-MENS-2-vanaf nr. 46 ]  Zie betreffende bladwijzers  – (1964/’65)

 

"HET GEHEEL IS IETS ANDERS DAN DE SOM DER DELEN” - (1988 )     NIHILISME – De betekenis der dingen is iets geheel anders dan de waarde der dingen

 

KERST – Klik op afl. 06 en 30     De SAMENLEVING is  gelijk een LICHAAM – Klik op aflevering 34      DE MAAGD EN HET KIND

 

[Het Jan Visdeeltje( De niet splijtbare Bouwsteen – niet tastbaar – is een verhouding van 22 beweeglijkheden) – Hoe zit dat..? ] – (1987/’88)

Zie o.a. bladwijzers [ De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID ] en [Substantie / SPINOZA ]

 

Ons DENKEN is een destructief, misdadig, éénzijdig, mannelijk, analytisch, westers DENKEN, ondanks al het moois dat zij voortgebracht heeft.-(1984/’85)

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD).

WREEDHEID komt voort uit MACHT die EIGEN ONDERDANIGHEID HAAT.

 

HET GESREK, STANDPUNTEN, VERSCHILLEN en OVEREENKOMSTEN

 

DE MENSHEID ALS GEHEEL – Klik op betreffende bladwijzer – (1965)

 

 

HOE ZIT HET met..?

[ De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID ]

[ Het Ontstaan van LEVEN ]    [ Wat is LEVEN ] en [ Het AANPASSINGSPROCES / Charles Darwin (1809 - 1882) ]

 

Klik o.a. op betreffende bladwijzers in Beweging en Verschijnsel deel 1 voor méér informatie: (1987/’88)

[Het Jan Visdeeltje( De niet splijtbare Bouwsteen)]

- niet tastbaar - is een verhouding van 22 beweeglijkheden-

ÈN

[ ONTSTAAN VAN LEVEN ], [ WAT IS LEVEN ] en [ Het AANPASSINGSPROCES / Charles Darwin ]

 

HAAT – Klik op betreffende bladwijzer voor nadere informatie     Onvoorwaardelijk recht op zelfmoord – Klik op aflevering nr. 10

 

[ MAATSCHAPPIJ versus SAMENLEVING en Het LEVEN ] ; [ RACISME/DISCRIMINATIE ] en [ EEN GOEDE WERELD ] Zie bladwijzers - (2015)

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – ( 1964 )

Altijd heeft de mens naar zichzelf gevraagd en altijd zal hij dit blijven doen.

 

[Het Jan Visdeeltje( De niet splijtbare Bouwsteen – niet tastbaar – is een verhouding van 22 beweeglijkheden) – Hoe zit dat..? ] – (1987/’88)

Zie o.a. bladwijzers [ De Fundamentele BOUWSTEEN v/d WERKELIJKHEID ] en [Substantie / SPINOZA ]

 

KOSMISCHE achtergrondstraling – Klik op betreffende bladwijzer [ ACHTERGRONDSTRALING ] voor informatie – (1992/’94)

De werkelijkheid is een voortdurend ontstaan en vergaan

 

Ons DENKEN is een destructief, misdadig, éénzijdig, mannelijk, analytisch, westers DENKEN, ondanks al het moois dat zij voortgebracht heeft.-(1984/’85)

HELAAS…! We zullen het een tijdje met dit DENKEN moeten doen.!

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD)-(1984/’85)

WREEDHEID komt voort uit MACHT die eigen onderdanigheid HAAT.

 

 

Wij MENSEN zijn zelf de gehele WERKELIJKHEID-(de NATUUR) – Klik op bladwijzer [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. ] ÈN Het tot LEVEN komen van het verschijnsel – Klik op bladwijzer [ Drievoudige bouwsteen ABC nrs. 28 t/m 34 ] - (1989/’91)

 

[ ARBEID versus WERKEN – VERZORGEN / VERZORGING..! Lees nrs. 172 t/m 178 ] EN [ WRIJVING ] en [ SPANNING ] Zie bladwijzers – (1992/’94)

 

Voor ALLE mensen -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (OUDHEID) of éénzijdig MANNELIJK denken (MODERNE TIJD)-(1984/’85)

 

NIHILISME

De betekenis der dingen is iets geheel anders dan de waarde der dingen.

 

 

[ OP NAAR EEN: [ BETERE WERELD ] Hoe zit dat..? Zie betreffende bladwijzers..!  – (1989/’91)

 

 

MORGEN WORDT HET BETER…Klik op nr. 13 v/d inhoudsopgav-01 t/m 14 – (1989)

 

 

DE MODERNE MENS ALS WERELDBOUWER (1992)

 

 

Een [ BETERE WERELD ] – Klik op betreffende bladwijzers – ( 1991/’94)

 

 

[ EEN GOEDE WERELD ] – Klik op betreffende bladwijzer – (2015)

 

 

[ LIEFDE(34/35) Lees o.a. nrs. 32 t/m 36 ] èn klik ook op bladwijzer [ (RELATIE-psychische factoren ) en wrijving/spanning – nrs. 41 t/m 43  ] – (1989/’91)

Als het over de liefde gaat ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid en de geaardheid van de ander. De liefde is voor elk individu een autonome zaak.

Maar bij een relatie ben je wel degelijk van de ander afhankelijk.

In strijd met het streven in onze cultuur om relaties, op grond van uit de analyse verkregen voorstellingen, aan te knopen,

blijkt het ontstaan van relaties gegrond te zijn op natuurlijke factoren. HOE ZIT DAT..?

 

 

MAATSCHAPPIJ versus SAMENLEVING en LEVEN- en RACISME/DISCRIMINATIE - (2015)

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

LIEFDE – Relatieproblemen! - Huwelijk - Lat-relatie – Hoe zit dat..? – (1985/’86)

Als het over de liefde gaat ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid en de geaardheid van de ander. De liefde is voor elk individu een autonome zaak.

Maar bij een relatie ben je wel degelijk van de ander afhankelijk.

 

[ LIEFDE(34/35) Lees o.a. nrs. 32 t/m 36 ] èn klik ook op bladwijzer [ (RELATIE-psychische factoren ) en wrijving/spanning – nrs. 41 t/m 43  ] – (1989/’91)

Als het over de liefde gaat ben je niet afhankelijk van de aanwezigheid en de geaardheid van de ander. De liefde is voor elk individu een autonome zaak.

Maar bij een relatie ben je wel degelijk van de ander afhankelijk.

 

LIEFDE –Zie aflevering 32 en [ RACISME / DISCRIMINATIE ] Zie nrs. 61- 63 en 66 - (1999)

 

 

ABORTUS PROVOCATUS – (1977)     [ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ] - (1970/’71)     MAATSCHAPPIJ vs SAMENLEVING en LEVEN- (2015)

 

Vormen van [ Synchroniteit / gelijktijdigheid-nrs. 6/7 e.v. ] en [ Ontstaan van LEVEN ]  Klik op betreffende bladwijzers voor méér informatie – (1987/’88)

Het gelijktijdige karakter van het denken komt voort uit de situatie die onze geest is:

 

[ Denken in systemen en denken in begrippen ]-afl.19 ; [ Eigen rechter spelen - Authentiek recht - Het recht en het collectief ]-afl.16 – (januari 2002)

 

Wij MENSEN zijn zelf de gehele WERKELIJKHEID-(de NATUUR) – Klik op bladwijzer [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. ] ÈN Het tot LEVEN komen van het verschijnsel – Klik op bladwijzer [ Drievoudige bouwsteen ABC nrs. 28 t/m 34 ] - (1989/’91)

 

Voor ALLE MENSEN -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (oudheid) of éénzijdig MANNELIJK denken (moderne tijd)- (1984/’85)

 

 

DE SRIJD TEGEN HET VROUWELIJKE – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie – (1985/’86)

 

 

Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en daarna op bladwijzer [ ZELFHAAT ]-(2015) )

 

 

[ Denken in systemen en denken in begrippen ]-afl.19 ; [ Eigen rechter spelen - Authentiek recht - Het recht en het collectief ]-afl.16 – (januari 2002)

 

”OP DE VALREEP – 2015” met nieuwe notities 2015

 

De huidige MOORDPARTIJEN vloeien voort vanuit ons analytische wetenschappelijke DENKEN. Zie bladwijzer: [ Joden, Zigeuners, LATINO’S, etc. o.a. nrs. 171 t/m 195 ] – ( 1998 )

 

JEZUS - De Zoon van GOD/een opstandige Joodse sekteleider of De zoon van de MENS... Hoe zit dat..?-(1991 en 1992)

 

Ieder het zijne of LEVEN en laten LEVEN - een soort van LIBERALISME dus. Voor meer informatie, klik op bladwijzer: Leven en laten leven-(1985/’87)

 

AFHANKELIJKHEIDSRELATIE – (1984/’85)

 

Wij MENSEN zijn zelf “de NATUUR” – Klik op bladwijzers [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. Hoe zit dat..? ] – (1989/’91)

▼Lees óók o.a. onderstaande bladwijzers▼

[ De ETHIEK ] bijvoorbeeld pretendeert het goede aan te raden of zelfs wel voor te schrijven,

maar in feite kan zij slechts proberen duidelijk te maken wat je ZOU MOETEN LATEN.

Er is niet te stellen hoe het moet. Doe je dat toch, dan leg je de zaak vast en daarmee doe je het fout.

Aan de [ drievoudige bouwsteen ABC ] (een verhouding van 22 beweeglijkheden) valt een aantal zaken te bedenken,

die steeds weer een rol blijken te spelen bij zowel het ontstaan van de werkelijkheid als het bestaan ervan.

LIEFDE – Is de concrete beleving van de LIEFDE goed uit te drukken in woorden.? Klik op bladwijzer [ LIEFDE(nrs. 34/35)- o.a pagina’s 32 t/m 36 ]

 

 

SPINOZA’S ETHIEK, Klik op bladwijzer: [ Substantie/god / natuurwetten - nrs. 4 t/m 6 ] voor méér informatie – (1977)

 

 

EENZAAMHEID/Saamhorigheid/Relatie/de Kloof/Samenhang-Zie bladwijzer – Lees nrs. 32t/m46 – (1989/’91)

Uit de voordracht: GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN-(1989/’91)

Men kent het onderscheid tussen samenhang en relatie niet meer en bovendien denkt men uitsluitend in relaties. HOE ZIT DAT..?

 

Meting, meetpunt, on-(meetbaar)-heid - zie bladwijzers - o.a. nrs. 6 en 14/15 - (1970/’71)

En INDERDAAD, daar loopt de door ons GEMAAKTE MENS en HIJ is precies zoals wij HEM hebben WILDEN,

mààr HIJ is WÈL GEK.

 

 

 

SPINOZA’S ETHIEK- klik o.a. op bladwijzer [ SUBSTANTIE / GOD / NATUURWETTEN nrs. 4 t/m 6 ] – voor meer informatie over: (1977)

[ substantie / god ]  [ Gevoelens als VERDRIET, EENZAAMHEID en ONVRIJHEID ]  [ Natuurwetten ]

 

 

EENZAAMHEID - Onvrijheid – Saamhorigheid in de slaafse zin-(1979)     [ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ], [ PRIVACY ] en [ SHELL ]-(1970/’71)

 

EENZAAMHEID/Saamhorigheid/Relatie/de Kloof/Samenhang-Zie bladwijzer – Lees nrs. 32t/m46 – (1989/’91)

Men kent het onderscheid tussen samenhang en relatie niet meer en bovendien denkt men uitsluitend in relaties. HOE ZIT DAT..?

 

Klik op bladwijzer [ WIE en WAT is de MENS ] in BESPIEGELINGEN OVER DE MENS- ( 1964 )

Er bestaat in de KOSMISCHE begrippen geen buiten en binnen; buiten de KOSMOS is een denkconstructie,

die alleen priesters en dominees kunnen verzinnen en die ze overigens ook nog nooit hebben kunnen waar­maken. Dus:

 

De GEBOORTE van EUROPA. Zie bladwijzer [ Het begin, de GEBOORTE van EUROPA, ligt bij de GERMAANSE STAMMEN ]. - (1974/’75)

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – w.o. [ DE RECHTSSTAAT/Verenigde Naties(VN) Lees o.a. nrs. 22 t/m 27 ] - (1985/’87)

 

Zie bladwijzers [ Groeigedachte..? / Economie..? Lees nr. 3 ] [ FICTIES..! ] ÈN [ Éénzijdig mannelijk DENKEN lees nrs. 25 t/m 28 ] voor méér informatie – (1985)

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. [ Wat is SEKSUALITEIT eigenlijk..! ] Èn [ LIEFDE / Relatieproblemen.! Hoe zit dat.? ]  ] (1985/’86)

 

Klik op bladwijzer [ ARBEID vs WERKEN VERZORGEN / VERZORGING..? Hoe zit dat..! ] in Beweging en Verschijnsel deel 3 – (1992/’94)

 

ARBEID/Beloning – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (ARBEID/Beloning)

 

Wij MENSEN zijn zelf de WERKELIJKHEID-(de NATUUR) – Klik op bladwijzer [ Ik BEN de gehele WERKELIJKHEID. Hoe zit dat..? ] – (1989/’91)

 

[ KOSMISCHE WETTEN..! ] De grote wet van de KOSMOS wreekt zich altijd als de mens niet overeenkomstig deze wet leeft ] ( 1964 )

 

Klik o.a. op bladwijzer [ Islamisering/Integratieproces ] onder de LINK ( De islam rukt op ) – (2010)

 

 

Voor ALLE MENSEN -  bij mannen en vrouwen -  geldt éénzijdig VROUWELIJK denken (oudheid) of éénzijdig MANNELIJK denken (moderne tijd)-  (1984/’85)

 

SYNCHRONITEIT – ( EPR experiment ) Klik op bladwijzer [ Synchroniteit ] voor méér informatie – (1987/’88)

 

De Big Bang/Oerknal biedt een begin en een einde en dat schijnt voor veel denkers een rustgevend houvast te zijn. Hoe zit dat..? – (1987/’88)

 

De KUNST van het FILOSOFEREN – (1987/’89)     Op de vlucht voor?DRUGS – (1987)     Klik op bladwijzer [ ROKEN… ] méér informatie?(1965/’66)

 

EUTHANASIE - klik op bladwijzer [ Euthanasie is een vanzelfsprekendheid..! ] voor méér informatie..! – (1985)

 

EUTHANASIE – Menswaardig sterven..! – EUTHANASIE.  Klik op nr. 10 voor méér informatie     BESPIEGELINGEN OVER DE MENS – (1964)

 

WAARHEID put je niet uit DENKEN, maar uit "ZIEN". En dat is iets dat in onze 19e -eeuwse denktraditie niet erkend wordt.

Welke "rol" speelt het denken in het leven? Klik op bladwijzer [ WAARHEID - nrs. 3 t/m 7 ] voor méér informatie – (1985)

 

 

[ ONTSTAAN VAN LEVEN ] - Hoe zit dat..? Klik op betreffende bladwijzer [ Ontstaan van LEVEN ] – (1987/’94)

 

 

Cultuur Filosofische Opmerkingen – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens o.a. op bladwijzer [ RECHTSSTAAT vs WETSTAAT ]

 

 

Klik op o.a. bladwijzer [ WETENSCHAP / WAARHEID / FILOSOFIE ]- (LEVEN..!) voor méér informatie - (1970)

 

HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT – (1985/’87)     Zie bladwijzer: [ DE RECHTSSTAAT/VN… ] – RECHT en WET zijn steeds INSTRUMENTEN… (1985/’87)

 

[ WAT IS EIGENLIJK HET (ná)-DENKEN ] Zie bladw.-(1985)    WETENSCHAP/WAARHEID/FILOSOFIE(1970)     WAT ZIJN [ GENIALE MENSEN ] Zie bladw.-(1990)

 

Conditionering[ Programma’s – vanzelfsprekende “WAARHEDEN” ][ Ons moderne technologische denken ]-(1987)     KENNEN en KUNNEN, de technologische mens-(1996)

 

OVERLEVEN, een zaak van WETEN en KUNNEN. [ WAAR LIGT DE WAARHEID..? ] Waar de MENS is, is de TECHNOLOGIE (1995)

DE WETENSCHAPPEN bestrijken maar ÉÉN GEDEELTE van de WERKELIJKHEID. HOE ZIT DAT..?

 

▼WIE ben IK..? en WAT ben IK..?▼

Het ontstaan van het Universum / Heelal / Kosmos t/m Het Slotakkoord DE MENS. Zie bladwijzers: [ o.a. Lichtsnelheid..?.! en Einstein ] Zie BEWEGING en VERSCHIJNSEL – (1987/’94)

 

GEDACHTEN OVER ONTSTAAN EN BESTAAN – Klik o.a. op bladwijzer [ Samenleving/Maatschappij, lees o.a. nrs. 35 t/m 44 ] – ( 1989/’91 )

 

Klik op bladwijzer [ DE SAMENLEVING, lees o.a. nrs. 22 t/m 26 – De trede op de Maatschappelijke ladder.? ] EN [ KAPITALISME nrs.1 t/m 4 ] voor mééer informatie – ( 1970/’71 )

 

Je verandert de wereld niet..! – De wereld is verandert zodra je… - (1989)

 

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ EN GEZIN – Klik o.a. op bladwijzer [ de Rus/de Russische samenleving, lees o.a. nrs. 26 t/m 34 ] ( 1970/’71 )

 

EUTHANASIE - [ LIEFDE – VRIJHEID OM TE STERVEN – VRIENDSCHAP ] -  EUTHANASIE

 Klik op aflevering 23 voor meer informatie.

 

 

De MENSHEID als GEHEEL-(‘65)    Het Intellectuele proces vs het VerhelderingsPROCES-(‘70)   DE VREDE-(’83)   VRIJHEID..! EEN DUISTER BEGRIP..!-(‘79)   HET GEHEEL-(‘88)

 

[ KOSMISCHE WET..! ] – Zie o.a bladwijzer [ (op)OFFEREN ] De grote wet van de KOSMOS WREEKT zich altijd als de mens niet overeenkomstig deze wet leeft. ( 1964 )

 

Oorsprong v/h LEVEN; Het LEVEN verschijnt niet OP de AARDE, maar de AARDE, de planeet, zet zichzelf om tot LEVEN. Klik op bladwijzer [ Er is maar één LEVEN ] – (1977) ]

 

Het ontstaan van het Universum / Heelal / Kosmos t/m Het Slotakkoord DE MENS. Zie bladwijzers: [ o.a. Lichtsnelheid..?.! en Einstein ] Zie BEWEGING en VERSCHIJNSEL – (1987/’94)

 

Klik op bladwijzers: [ HAAT TEGEN HET VROUWELIJKE ] en [ SEKSUALITEIT- ( 2 en 1 ) ] voor meer informatie – ( 1998 )

 

CONDITIONERING – [ Programma’s ][ Ons moderne technologische denken ] – (1987)     KENNEN en KUNNEN, de technologische mens-(1996)

 

OVERLEVEN, een zaak van WETEN en KUNNEN. [ WAAR LIGT DE WAARHEID..? ] Waar de MENS is, is de TECHNOLOGIE (1995)

DE WETENSCHAPPEN bestrijken maar ÉÉN GEDEELTE van de WERKELIJKHEID. HOE ZIT DAT..?

 

JE VERANDERT DE WERELD NIET..! - DE WERELD IS VERANDERT ZODRA JE.… - (1989)     [ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ]  Zie bladw.-(1984/5)

 

 

De KUNST, het schone verschijnsel – ( 1964 )     Beschouwing over de KUNST – [ Zelfinzicht ]     Filosofie van de KUNST – ( 1976 t/m 1978 )

 

De MENSHEID als GEHEEL - ( 1965)     HET GEHEEL – (1988 )

 

Op het ogenblik is een Derde Wereldoorlog gaande – zie aflevering 63

 

Het essentieel MENSELIJKE is de SEKSUALITEIT… (1986)     HET GEHEEL(1988 )     DE VIER LEVENSBEGRIPPEN- (1994)     Gedachten over Ontstaan  en Bestaan- (1991)

 

Hoe zit het met die [ HONGER  naar SEKS..? ]  [ SEKSUEEL MISBRUIK/Verklaring ]

 

Zie bladwijzer: [ Joden, Zigeuners, LATINO’S, etc. Schuld en Zonde o.a. nrs. 171 t/m 195 ] – ( 1998 )     ”OP DE VALREEP – 2015”- 2015

 

JE VERANDERT DE WERELD NIET..! - DE WERELD IS VERANDERT ZODRA JE.… - (1989)

 

Burqa – Zie bladwijzer

 

DE ELITE – Zie bladwijzers..!     DE GEBOORTE VAN EUROPA – Klik op betreffende bladwijzer voor meer informatie     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

 

▼WIE ben IK..? en WAT ben IK..?▼

Klik op bladwijzer [ Wie en Wat is de mens ] in bespiegelingen over de mens- ( 1964 )

 

Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit. (1985/’86)     HET GEHEEL – (1988 )     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS. Zie nrs 26 t/m 30-(1975)

 

De KUNST, het schone verschijnsel – ( 1964 )     Beschouwing over de KUNST – [ Zelfinzicht ]     Filosofie van de KUNST – ( 1976 t/m 1978 )

 

HET LEVEN verschijnt niet OP de aarde, maar de aarde, de planeet,

zet zichzelf om tot LEVEN, zodat wij kunnen zeggen dat het leven op andere wijze de aarde is. Klik op bladwijzer [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

[ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ]  Zie bladwijzers (1984/5)

Denk ik echter uitsluitend aan de afhankelijkheidsrelatie, dan gaat het niet om het éne GEHEEL, maar om MIJ en mijn belangen

 

OVERLEVEN, een zaak van WETEN en KUNNEN. WAAR DE MENS IS, IS DE TECHNOLOGIE (1995)

DE WETENSCHAPPEN bestrijken máár ÉÉN GEDEELTE van de WERKELIJKHEID. HOE ZIT DAT..?

 

CONDITIONERING – [ Programma’s ][ Ons moderne technologische denken ] – (1987)     KENNEN en KUNNEN, de technologische mens-(1996)

 

 

ABORTUS PROVOCATUS

 

Normverlies/ Fatsoensnormen-Gedragsnormen (1987)

 

HET LEVEN verschijnt niet OP de aarde, maar de aarde, de planeet,

zet zichzelf om tot LEVEN, zodat wij kunnen zeggen dat het leven op andere wijze de aarde is. Klik op bladwijzer [ Er is maar één LEVEN – (1977) ]

 

[ AFHANKELIJKHEIDSRELATIE ] en [ ECOLOGIE ] Zie bladwijzers (1984/5)

Denk ik echter uitsluitend aan de afhankelijkheidsrelatie, dan gaat het niet om het éne GEHEEL, maar om MIJ en mijn belangen

 

OVERLEVEN, een zaak van weten en kunnen (1995)     Conditionering –[ Programma’s ] -  Uitleg - (1987 )     Kennen en kunnen, de technologische mens – (1995/’96)

 

BETEKENIS vs WAARDE – Zie afl.56     NIHILISME     Wat is de PSYCHE en het begrip BETEKENIS nrs 26 t/m 30-(1975)

 

ABORTUS PROVOCATUS     DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR – (1985/’87)     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

RECHT en WET zijn steeds instrumenten, die de machthebbende élites gebruiken om de samenleving te overheersen.

 

POLITIEKE DENKEN – Zie o.a. afleveringen 66 t/m 69..! – (1996 t/m 2003 )

Die essentie van de mens als een 'volstrekt niets' speelt overigens ook een uitermate belangrijke rol in het politieke denken.

 

MACHT- Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: [ Nationaal Socialisme / Verenigd Europa / Europese Unie(EU) ]

In alle tijden hebben schurken met een beroep op iets hogers ( goden, het vaderland, de economie, etc. ) de vrijheid genomen om

de gewone mensen tot ‘onderdanen’ te degraderen om hen vervolgens uit te kunnen buiten.

 

VRIJDENKEN

Identiteitscrisis..? – Vrijdenken     Bedreiging van het Vrijdenken     Vrijdenken- aflevering 46     Het gesprek     Onzekerheid, Vrijdenken en Fantaseren

 

Zijn we niet allemaal “makke lammetjes”(1969) ..? /(Oost)Joden/WEINREB/Zie BRIEVEN nrs. 15 en 19     ISOLEMENT/ Het GESPREK / Lid v/h TEAM..?

 

SAMENLEVING - MAATSCHAPPIJ en GEZIN – (1970/’71)

 

Politieke denken – Zie o.a. afleveringen 66 t/m 69..!

Het politieke denken, dat in feite een uitgesproken machtsdenken is, baseert zich juist op het tegengestelde,

namelijk het geloof dat de mens wèl iets is, namelijk een sociaal dier dat wezenlijk lid van een groep is.

 

LIEFDE / Relatieproblemen..! Hoe zit dat.? Zie bladwijzer in [ Een korte schets van de menselijke seksualiteit ]

ONVREDE / ZICH ONGELUKKIG VOELEN

 

De seksualiteit van de moderne mensen blijft steken in het pornografische – Hoe zit dat..?     Pornografie / Veredelde zelfbevrediging – Hoe zit dat.?

 

LIEFDE / Zie bladwijzer in [ Gedachten over ontstaan en Bestaan ]

 

HET DENKEN - Klik op bladwijzers [ LIEFDE en BIODIVERSITEIT/ECOLOGIE ] in [ De ontwikkeling van het denken ] voor meer informatie

 

ABORTUS PROVOCATUS     CHINA en Wij zijn dus allemaal zelf SHELL(nrs.5/6) – Zie bladwijzers     HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT

 

SAMENLEVING - MAATSCHAPPIJ en GEZIN    SAMENLEVING / MAATSCHAPPIJ aflevering 42 – (2000)

 

HET DENKEN Wij leven in de periode van het [ mannelijke denken ]. Dat is een denken waarbij alles draait om de verzameling.

 

ECOLOGIE EN Mannelijk-/Eenzijdig denken. Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie..!     HET GEHEEL

 

MACHT- Klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ] en vervolgens op bladwijzer: De democratie als maatschappelijk stelsel)

In de politiek en regering gaat het om macht en waar macht is kan geen vrede zijn, want daar heerst de één over de ander.

 

Samenleving – Maatschappij – Gezin – Zie o.a. bladwijzer TAO /  de oude Chinese mens / ontwikkelingsweg / de Russische mens – nrs. 28 t/m 30

 

VRIJHEID..!…EEN DUISTER BEGRIP..!     Ontstaan van leven – Zie bladwijzer     Westerse existentiële VEILIGHEID

 

Fritjof Capra en [ IK ben de gehele werkelijkheid-Zie bladwijzers ]

 

 

Waardering v/d Arbeid – Zie nr. 18     Zie ook eens de bladwijzers: ARBEID – WERKEN en ARBEID(1, 2 en werken)

Iets wat vanzelfsprekend aan de mens meekomt, kan nu eenmaal geen object van handel zijn.!

 

DE WEG NAAR VOLWASSENHEID-(25 t/m 30) – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

 

DE VREDE

Want het gaat in de politiek en regering om macht en waar macht is kan geen vrede zijn, want daar heerst de één over de ander.

HET DENKEN

Wij leven in de periode van het [ mannelijke denken ]. Dat is een denken waarbij alles draait om de verzameling.

 

 

DE FUNDAMENTELE INTOLERANTIE VAN DE GODSDIENST     Zie bladwijzers: [ De weg naar volwassenheid-(25t/m30) ] en [ Culturele Elite-(1 t/m 6) ]

 

OVERLEVEN, EEN ZAAK VAN WETEN EN KUNNEN (1995)     [ De KWALITEIT van de DEMOCRATIE - VERANTWOORDELIJKHEID … ] zie bladwijzer

 

OVEREENKOMST: [ Nationaal Socialisme / Verenigd Europa / Europese Unie(EU) ] Zie bladwijzer voor méér informatie

 

JE VERANDERT DE WERELD NIET..!

Klik op bladwijzer [ De wereld is veranderd zodra je, denkende vanuit..! Lees o.a. de nrs. 45 t/m 51 ] voor méér informatie

De mensheid als geheel gaat echter niet op in een cultuur, die overigens altijd eenzijdig is.

 

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks, iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

MACHT De DEMOCRATIE als maatschappelijk stelsel - Zie LINK   DE VOORVADEREN / VOOROUDERS van de MENS(1977) - Zie bladw.

 

Een hoge graad van existentiële VEILIGHEID in de ATLANTISCHE WERELD. Hoe zit dat.?

Klik op bladwijzer [ BEZUINIGINGEN(o.a nrs 86 t/m 89) ] voor méér informatie

 

Zie bladwijzer [ BEZUINIGINGEN ]     BEZUINIGINGEN – Zie bladwijzer

 

 

POPULISME-Klik op LINK/bladwijzer [Op de Valreep-2015]

 

DE ANGELSAKSISCHE STAAT – Zie bladwijzer

 

NOTRE DAME/Onze lieve Vrouwe-MARIA     Ondersteuning van KERKEN, KUNSTinstellingen..? – Zie bladwijzer

 

 

HET RASSENVRAAGSTUK.!  Zie briefnummer 12

 

 

DWDD van 28-03-2019.! Waarom houdt professor dr. Robertus Henricus Dijkgraaf zich zo vast aan de OERKNAL.? Robbert, klik HIER en laat je bijlezen..!

 

[ SEKSUEEL MISBRUIK ] - Hoe zit het met die  [ HONGER  naar SEKS..? ]  / PRIKKEL – [ SEKSUEEL MISBRUIK ]

 

RACISME..! Hoezó racistisch – Zie bladwijzer     RACISME/Discriminatie/ISLAM – klik op de LINK [ Op de Valreep-2015 ]     RACISTISCHE grondtoon- afl. 66

 

ONS GEWETEN – Klik op afleveringen 74 en 77

 

”Mijn ernstige waarschuwing: Ga niet naar de stembus” – Klik op briefnummer 19

 

Vernietiging van MACHT en een alternatief BESTUUR

Men rekent met fouten zoals ook de theologie rekent met fouten.

Elke ECONOMIE is een inhoudsloze FICTIE.

 

Die eenling gaat weliswaar vanuit zichzelf over tot samenwerken en samenleven met zijn medemensen,

maar dat is geheel iets anders dan bestuurd en geregeerd worden.

 

 

Waarom vluchten zoveel mensen in de DRUGS..? EN in de PORNOGRAFIE..?

 

SEKSUEEL MISBRUIK     HAATDRAGENDE GEESTDRIJVERS

 

Afhankelijk zijn van GEZAGHEBBENDE NORMEN, geeft ELLLENDE     INDIVIDUALISME - (nrs. 242,’3,’4,245,’6,’7,’8)     De Angelsaksische STAAT     Burgerlijke Ongehoorzaamheid

 

 

KWALITEIT VAN HET LEVEN – Klik op aflevering 21

 

Seksueel misbruik.! De R.K. kerk heeft de LIEFDE hoog in zijn vaandel staan. Hebben ze enig idee wat het begrip LIEFDE inhoud.? Laat u bijlezen..!

 

Menselijk Embryo   Genetische manipulatie nr. 41/42 en Biogenetische Wetenschap nr. 28/29   Manipulatie met DNA   Er is maar één LEVEN-(1977)

 

De MENS als WIJSHEID. Zie inhoudsopgave afl. 35/36 (1975)     De Kunst, het schone verschijnsel – [ Het wezenlijke ] –(1964)

 

Kunstmatige Intelligentie (1)     Genetische manipulatie/Experiment: A, B, en C     Klonen(1998) / Kennis(1987)     Kunstmatige Intelligentie (2)

 

Samenwerken en Samenleven – (1992/’94)     HOMOSEKSUALITEIT / SEKSUEEL MISBRUIK    Het wordingsproces ; De Vrouw en de Man – (1968/’70)

 

TOETSING van onze KENNIS (1987)      Kennen en Kunnen, de technologische mens(1995/’96)     Het KENNEN van de WERKELIJKHEID (1987/’88)

 

PHILOSOPHICAL REFLETIONS     AKTUELE VRAGEN (1967)     DE ZIN v/h LEVEN – (1992/’94)     KLIMAATVERANDERINGEN..!(1989/’91)

 

ARBEID vs WERKEN / VERZORGING..? / VEILIGHEID / Kwaliteit van leven

 

Wij mensen zijn zelf de gehele werkelijkheid..! Hoe zit dat..? (1989/’91)

 

Ontstaan van LEVEN – Wat is o.a. LEVEN en wat is die mysterieuze GEEST,  HERSENCEL en BEWUSTZIJN van een MENS – (1987/’94)

Zie o.a. bladwijzers:

De Fundamentele Bouwsteen, Big Bang/Oerknal..?, Denken in begrippen, Hersencel, Samenhang, Relatie, Bewustzijn, Geest, en Het absolute NIETS.

 

De zin van het LEVEN –t/m o.a. nr. 539 – (1999)      De drie grondpijlers v/h LEVEN(1974/’75)     Groei van het Leven [ Op de aarde..? of…! ] (1977)

 

IK ben de GEHELE Werkelijkheid. Hoe zit dat.?Zie bladwijzers

 

Individualisering geeft ELLENDE(lees nr. 498) – Zie bladwijzers – (1999)     POLITIEKE DEBATTEN, zie bladwijzers – (1985)

 

Zie o.a. bladw.: [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56)Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(25t/m 30) ]

 

Hoe herstel je het GEZAG..?     Roken/kanker-injecties/vaccineren - nrs. 38/39 - (1965/’66)

 

Wij mensen zijn zelf de gehele werkelijkheid..! Hoe zit dat..?(1989/’91)

 

DENKEN in BEGRIPPEN - Lees ook eens in [ Filosofische invallen 1 t/m 26 – (2002) ] aflevering 19 -  DENKEN IN BEGRIPPEN voor meer informatie

 

Klik op bladw. [Het begin, de geboorte van EUROPA, ligt bij de Germaanse stammen] (1974/’75)     De Wereldveroveraars(nrs.13t/m 17)-(1984/’85)

 

MILIEU-VERVUILING / MILIEU-BEWEGINGEN     DE ENGELSEN     KUNST – De werkzaamheid in de KUNSTENAAR

 

HOERA, STRAKS HEBBEN WE EEN VERENIGD EUROPA..! Klik op aflevering nr. 02

 

DE ECONOMIE ZELF IS FOUT- Lees artikelen: Toekenning van MACHT 1 en 2 en vervolgens Een alternatief BESTUUR  (1980)     BASISINKOMEN

 

Kunst/Filosofie en Wetenschap – afl. 23 en 26 (Objectief vs subjectief..?(2002/‘03)

 

WIE BEN IK..? Klik onder het kopje [ KUNST… ] de LINK [ HET SCHONE VERSCHIJNSEL ]  aflevering 4 aan. ( HET WEZENLIJKE)

 

DEMOCRATIE - Populisme – Regeren / Besturen – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op betreffende bladwijzer

 

DENKEN in BEGRIPPEN - Lees ook eens in [ Filosofische invallen 1 t/m 26 – (2002) ] aflevering 19 -  DENKEN IN BEGRIPPEN voor meer informatie

 

Klik op bladwijzer -{De mensen moeten socialer worden.!} - (1989/’91)

 

LIEFDE    RELIGIES    MOHAMMED    JEZUS - MOHAMMED    JEZUS    BEKERING – OPLOSSING v/d WANEN

 

Vervreemding 1 t/m 5 – Klik op betreffende bladwijzers – (1995/’98)     SAMENWERKEN en SAMENLEVEN - Klik op betreffende bladwijzer – (1992/’94)

 

De ANARCHIE in het denken; Op naar het DOEL..? Lees pag. 1 – (1974/’75)

 

Hij zag dat het goed was – inhoudsopgave 06-(economische groei)     Racisme..! Hoezó racistisch       - Boerka - Status v/d Islamitische vrouw - Burqa -

 

ONVREDE(1) – Zie bladwijzers – (1964/’65)     Onvrede(2) – Zie bladw.

 

Cultuur filosofische Opmerkingen [ONVREDE – 2015) ]( 1964 t/m heden )

 

HET SOCIALISME IS DOOD... LEVE HET SOCIALISME..! KAPITALISME..! – (1990)     De MENS als 'de' INDIVIDU -afl. 13 -(1997)

 

Kernenergie - Wie zijn de schuldigen..? – (1987)     KUNST, een kwestie van SMAAK..? – (1976/’78)         Energie balans..! – (1986)

 

WAARDEOORDELEN – (1 t/m 6) - Zie bladwijzers voor meer informatie     Immanuel Kant – zie betreffende bladwijzer voor meer informatie

 

EGOÏSME..!?-Afl. 59 en LIEFDE afl. 32 en 65 – (1996/’03     Nihilisme en Anarchisme als basis v/h Atheïsme(1996)

 

Eenzaamheid en Onvrijheid – (1979)     AFHANKELIJKHEIDSRELATIE (1984/5)     De TOEKOMST van de MENSHEID..! (1987)     Waarom vluchten mensen in de DRUGS – (1987)

 

Zie bladwijzers: DE KLOOF in Filosofie v/d Hak op de Tak nr. 3 –(1999) en De kloof in Beweging en Verschijnsel deel 1 –(1987/’94)

 

DE ONTWIKKELING van de WEST EUROPESE CULTUUR

 

Zie o.a. bladwijzers:  [ culturele Elite-(1t/m6) – De MIDDELMAAT-(55/56)Het fictieve wereldbeeld-(36t/m 41) – De weg naar VOLWASSENHEID-(25t/m 30) ]

 

De Werkelijkheid als BEELD – Zie bladwijzers

 

Het [ absolute NIETS ], waarover zoveel denkers zich het hoofd hebben gebroken. Hoe zit dat.? Voor nadere uitleg, klik op betreffende bladwijzer.

 

[ De WERKELIJKHEID als SYSTEEM ]-afl.19 ; [ Eigen rechter spelen - Authentiek recht - Het recht en het collectief ]-afl.16(januari 2002)

 

[ KOSMISCHE WETTEN..! ] De grote wet van de KOSMOS wreekt zich altijd als de mens niet overeenkomstig deze wet leeft ] ( 1964 )

 

[ SAMENLEVING, Maatschappij en Gezin ], [ PRIVACY ] en [ SHELL ]-(1970/’71)

 

SPINOZA’S ETHIEK- klik o.a. op bladwijzer [ SUBSTANTIE / GOD / NATUURWETTEN nrs. 4 t/m 6 ] – voor meer informatie over: (1977)

[ substantie / god ]  [ Gevoelens als VERDRIET, EENZAAMHEID en ONVRIJHEID ]  [ Natuurwetten ]

 

EENZAAMHEID - Onvrijheid – Saamhorigheid in de slaafse zin-(1979)     Het gaat GOED met HET LAND..! Klik op aflevering 21 (column voor goedgelovigen)

 

EENZAAMHEID/Saamhorigheid/Relatie/de Kloof/Samenhang-Zie bladwijzer – Lees nrs. 32t/m46 – (1989/’91)

Uit de voordracht: GEDACHTEN over ONTSTAAN en BESTAAN-(1989/’91)

Men kent het onderscheid tussen samenhang en relatie niet meer en bovendien denkt men uitsluitend in relaties. HOE ZIT DAT..?

 

Mogen de Amerikanen wel her en der militair ingrijpen en is dat aan anderen verboden? Zie bladwijzer [ Consistent GEDRAGDubbelhartigheid ]- (1991)

 

 

”OP DE VALREEP – 2015” [ Cultuur Filosofische Opmerkingen ] - met nieuwe notities 2015

 

Onderwerpen: MILIEU - VERVUILING – ECOLOGIE - VEILIGHEID / MILIEU-BEWEGINGEN

 

Onderwerpen: ECOLOGIE / (LUCHT)-VERVUILING / VEILIGHEID

 

Zie bladwijzer: JEZUS

HOE ZIT HET NOU MET GOD?

 

Zie bladwijzer: HET EVANGELIE – (1965)

HET EVANGELIE IS GEEN GELOVIG GESCHRIFT

 

Bladwijzers: Het ORGANISME en de ORGANISCHE WERKELIJKHEID – lees o.a. nrs 3 t/m 7 en Het ORGANISME - VACCINEREN nrs.38/39 – (1965/’66)

 

Zie bladwijzers [ ECOLOGISCHE SAMENHANG..? - (RAMPEN) ] en [ AANPASSINGSPROCES / Charles Darwin ] –(1987/’88)

WIJ ZIEN ALLES LOS VAN ELKAAR, tenzij er een aanwijsbare verbinding is, een brug, een telefoonlijn of radiogolven.

 

 

Lees óók

 

 

Naar o.a. Onderwerpen - Artikelen    …E I N D E…     Naar reeds geplaatste LINKS

 

 

Terug naar BOVEN

 

…S L O T…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis