Universele beschrijvingen van DE WERKELIJKHEID

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden -  j.vis29@chello.nl

Homepage van Rob van Es – E-mail: rwvanes@planet.nl

Kunstenaars, w.o. creatieve filosofen, “wetenschappers”, schrijvers, schilders, etc. zijn de mokers van het bevroren zelfbewustzijn..!

 

Hoe zit het met ons INZICHT in de WERKELIJKHEID..?     Definities: Cultuur – Ideologie en Gewone mensen + een paar extra LINKS

 

 

SPINOZA’S ETHIEK

SPINOZA stelt vast dat gevoelens als verdriet, eenzaamheid en onvrijheid niet voortkomen uit de omstandigheden waarin men leeft,

ook al zijn die bij gelegenheid erbarmelijk te noemen, maar dat zij voortkomen uit het niet-begrijpen van zichzelf en van de werkelijkheid.

Het niet-blijmoedig zijn van een mens komt dus door zijn eigen ònbegrip, ongeacht de al of niet slechte omstandigheden.

Welnu, aan dat INZICHT zijn de meeste mensen nog lang niet toe.

Elke dag weer blijkt dat vrij­wel iedereen zonder enig voorbehoud aan de buitenwereld de schuld geeft van zijn eigen falen.

Altijd hebben de "anderen" het gedaan - zijn dit niet de "kapita­listen", dan zijn het de "communisten".

Citaat uit: SPINOZA’S ETHIEK van Jan Vis, creatief filosoof. Voordracht op 27 februari 1977

 

SPINOZA – lees nrs. 32, 45 en 53

 

Wij MENSEN zijn zelf DE WERKELIJKHEID - KLIK op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Op een helder, genuanceerde wijze, wordt Het ontstaan v/h HEELAL, t/m het slotaccoord de MENS uiteengezet. Voorts maakt u kennis

met de fundamentele verhoudingen in de Werkelijkheid.(1987/’94) KLIK op bladw. ‘Het Jan Visdeeltje’ (DE niet splijtbare BOUWSTEEN)

 

Cultuur filosofische Opmerkingen.          Artikelen, hoorcolleges van Jan Vis, filosoof

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z     Aanvullingen trefwoorden

 

EXTRA LINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks of iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

▼INFO▼

Met het plaatsen v/h trefwoord [ het jan visdeeltje ] – de niet splijtbare bouwsteen v/d Kosmos - in de u bekende zoekmachines,

brengt u o.a. bij de LINK “Beweging en Verschijnsel deel 1” en/of “Universele beschrijvingen van de Werkelijkheid”

voor méér informatie over het ontstaan v/h HEELAL/UNIVERSUM. Veel leesplezier..!

 

Een vruchtbare bodem voor AGRESSIE / terrorisme en vijandschap- KLIK op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

ANGST VOOR DE ISLAM- KLIK op betreffende LINK voor méér informatie

 

Het ontstaan van RELIGIES in de WERELD..! Hoe zit dat..?

KLIK op betreffende bladwijzer [ Religies ] voor méér informatie

 

Wij MENSEN zijn zelf DE WERKELIJKHEID - KLIK op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

SPINOZA’S ETHIEK

SPINOZA stelt vast dat gevoelens als verdriet, eenzaamheid en onvrijheid niet voortkomen uit de omstandigheden waarin men leeft,

ook al zijn die bij gelegenheid erbarmelijk te noemen, maar dat zij voortkomen uit het niet-begrijpen van zichzelf en van de werkelijkheid.

Het niet-blijmoedig zijn van een mens komt dus door zijn eigen ònbegrip, ongeacht de al of niet slechte omstandigheden.

Welnu, aan dat INZICHT zijn de meeste mensen nog lang niet toe.

Elke dag weer blijkt dat vrij­wel iedereen zonder enig voorbehoud aan de buitenwereld de schuld geeft van zijn eigen falen.

Altijd hebben de "anderen" het gedaan - zijn dit niet de "kapita­listen", dan zijn het de "communisten".

Citaat uit: SPINOZA’S ETHIEK van Jan Vis, creatief filosoof. Voordracht op 27 februari 1977

 

SPINOZA – lees nrs. 32, 45 en 53

 

De PSYCHOLOGIE zou pas wat zijn, als zij wist WIE en WAT de MENS is, zodat zij van daaruit zou weten, dat de mens onberekenbaar is.

Bladwijzers: [ WIE EN WAT IS DE MENS..!(1964/’65) ], wat zegt de [ PSYCHOLOGIE hierover.?(1 en 2 ) ] èn

[ de mens vraagt dus altijd naar zichzelf ]

Klik HIER en vervolgens op de betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Voor een leesbare uiteenzetting van het begrip [ PSYCHE ] klikt U op betreffende bladwijzer in:

Beweging en Verschijnsel deel 1 en [ Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit(Het HUWELIJK) ]

 

Psychische verwarring. Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie..!

 

Op een helder, genuanceerde wijze, wordt Het ontstaan v/h HEELAL, t/m het slotaccoord de MENS uiteengezet. Voorts maakt u kennis

met de fundamentele verhoudingen in de Werkelijkheid.(1987/’94) KLIK op bladw. ‘Het Jan Visdeeltje’ (DE niet splijtbare BOUWSTEEN)

 

Wat is de OVEREENKOMST tussen o.a. : SPORT, SPEL, OORLOG, LOTERIJEN..? Juist [ WINNEN ]

Waar leidt dit naar toe..? Het in stand houden van [ WAARDEOORDELEN..! ]

Meer weten? Klik o.a. op: NIHILISME-01 en vervolgens op:

 

NihilismeNihilisme en Anarchisme als basis van het ATHEISMEDat verrekte Nihilisme

 

[ Einstein - E=mc2 ] – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Extreemrechtse Duitse leider Alexander Gauland noemt Hitlers daden slechts “Vogelpoep”.

Herkende men de misdadigheid louter en alleen aan de nationaal socialistische mentaliteit en eventueel aan de ideologie?

Het antwoord moet zijn neen.! Klik op bladwijzer [ Waarom nu juist in Duitsland ] voor méér informatie.

 

VERTROUWEN – Klik op betreffende LINK [ VERTROUWEN-B ]

 

Sociaal zijn is een 'bereidheid' v/d volwassen individuele mens, en wel om zonder morren en voorbehouden de aanwezigheid van de ander

te erkennen, te accepteren en waar nodig te verdedigen.  De mens is een intelligent verschijnsel ; De mens is als enige op aarde

een volstrekt onberekenbaar en onvoorspelbaar verschijnsel.

Meer weten? Klik op: De mens een sociaal dier.? Zie no. 07 Èn [ Wat zegt de  PSYCHOLOGIE hierover.?(1 en 2 ) Zie bladwijzers ]

 

De volwassen mens – Klik op betreffende LINK [ volwassen worden ] voor méér informatie

 

Wat doet MACHT met MENSEN..? Klik op de LINK [ Onder Macht versta ik ] voor méér informatie.!

 

Het ONTSTAAN van het BREIN.! Lees Beweging en Verschijnsel deel 1, 2 en 3

Lees eerst de inhoud onder de LINK de [ VERANTWOORDING ]

 

Vanwaar al die RELIGIES in de WERELD..? Hoe zit dat..?

KLIK op bladwijzer [ Religies ] in  “ Hoe zit het nou o.a. met GOD..? ” voor méér informatie

Èn

ISLAM’S SUCCES.! Klik op de LINK [Lezing voor de Vrijmetselaars]      Denk ik nu zelf na.? Klik op bladw. voor méér informatie

 

VRIJHEID – Klik op bladwijzer [ DEUGDZAAMHEID ]

 

VOORINGENOMENHEID..!

De TEGENSTELLING tussen DE ENKELING en DE GEMEENSCHAP..? - Vooringenomenheid.! Klik op aflevering 33

 

[ LIEFDE ] – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie ( Iets over het HUWELIJK)

 

ERKENNING, VEILIGHEID en ZELFSTANDIGHEID - Klik op aflevering 07 en 60(Israëliërs vs Palestijnen) voor méér informatie

 

Wisselwerking tussen De Westerse wereld en De wereld v/d Islam – Klik op de LINK [ Lezing voor DE VRIJMETSELAARS ]

 

SALARIS/BELONING - Maatschappelijke waarde..?- Hoe zit dat..? Klik op bladwijzer [ SALARIS ]

 

Arbeid/Beloning – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning)

 

Klik op bladwijzer  [ Beloning ] in Filosofie van de Hak op de Tak nr. 1

 

Klik op bladwijzer  [ Beloning ] in Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2

 

Klik op bladwijzer  [ Beloning ] in De kunst van het Filosoferen

 

NAVO-Europa: Klik HIER en op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en daarna op bladw. ( Samenzweringen ) voor méér informatie

 

NAVO-Europa: Klik HIER en op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer ( KARL MARX ) voor méér informatie

 

RELATIEPROBLEMEN; Hoe ontstaat een OPTIMALE RELATIE..? KLIK op bladw.[MET RUST LATEN.!.?…] voor méér informatie

 

VRIJHEID..?..!

De huidige MENS is géén realist maar een fantast, vol van verbeelding

Onze eigen voorstelling van VRIJHEID: Vrijheid is een zo gering mogelijke onvrijheid. Is dat VRIJHEID..?

 

De Joden – De papieren Waarheid – Weinreb - klik op nrs. 15 en 19

 

FANTASEREN – LANG LEVE DE FANTASIE – FANTASEREN…

 - mei 1991 – reactie op onderstaand artikel

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJKAANGETOOND WORDT… - februari 1991

 

Hoe is het HEELAL in BEWEGING gekomen..? Klik op bladwijzer [ Oerknal..? ]

 

DENKVERMOGEN versus LEERVERMOGEN.! Klik HIER en daarna op bladwijzer [ onthouden van kennis-Lees o.a. nrs. 99 t/m 101 ] voor méér informatie.

 

[ Depressies/Neurosen-Individu vs Persoonlijkheid. Lees o.a. nrs. 126 t/m 130 ](1987/’89) Zie bladwijzer voor méér informatie

 

Waar leidt ons [ Tegennatuurlijk ] gedrag naar toe..? Ziektes..?

Depressies/Neurosen/Burn-out. (Iets om over nà te denken..!)

Klik eens op betreffende bladwijzers in Beweging en Verschijnsel deel 2 voor méér informatie

 

Uit hoeveel punten ( beweeglijkheden ) “bestaat” de [ “Niet splijtbare bouwsteen” ] v/h UNIVERSUM..? Hoe zit dat..?

Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

HOE ZIT HET NOU MET GOD?

 

De MENS ontkennende GRONDSLAG van de ISLAM(2015) Klik HIER  en op LINK [ De ISLAM RUKT OP ] voor méér informatie

 

Hoe wapen je je tegen DE MACHTEN..? Lees [ Uilenspiegel en de MACHT.! ]

 

Zijn de oorspronkelijke Joodse en de Christelijke godsdiensten gelijkwaardig aan die van de Islam? Klik op de LINK [ Koran en Bijbel ]

 

De WIL nader tot elkaar te komen, vergroot de KLOOF tussen de mensen.(1989/’91). Hoe zit dat.?

Zie bladwijzers o.a. [ De Kloof-1 ] en [ Met rust laten…] .

 

Het menselijke GEDRAG begrijpen(1984/’85)–zie o.a. bladwijzers [ Met rust laten ] en [ Het menselijke GEDRAG begrijpen ]

 

[ Experiment van Einstein, Podolsky en Rosen uit 1935 ](1987/’88) Klik HIER en op betreffende bladwijzer voor méér informatie..!

 

De mensheid als één geheel (1964/’65); Zie bladwijzer. [ De mensheid als GEHEEL ]

 

MULTINATIONALS als MAATSCHAPPELIJKE WAARDE..? Klik op bladwijzer [ Maatschappelijke Waarde ] voor méér informatie

 

Het begrip 'BETEKENIS' – Klik op aflevering 56 voor méér informatie

 

De BETEKENIS van een uitspraak – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

De grondslagen van Jodendom, Christendom en Islam - Lees o.a. de nrs. 142 t/m 146 – Zie bladwijzers

 

RUSLAND; wat is er cultureel/menselijk aan de hand(1996/2003) - afl. 12     De Romein Pilatus: “Wat is Waarheid” afl. 26

 

[ De mens vraagt dus altijd naar zichzelf ]. (1964/’65) Klik op betreffende bladwijzer.

 

Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

Klik op bladwijzer [ Het ontstaan van de roomse kerk ](1974/’75)

 

DE VIER LEVENSBEGRIPPEN..! w.o. COMMUNISME (1994) Hoe zit dat..?..!

 

Er waart een spook door de wereld, het spook van de wanhoop!

 

Ook het begrip  [ VERANTWOORDELIJKHEID 1, 2 en 3 ] wordt door ons VERKEERD gedacht. [ 1994 ] Zie bladwijzers

 

Evolutie en aanpassing..!- Klik op aflevering nr. 28     Oerknal en Evolutie / het begrip EVOLUTIE-Zie bladwijzers

 

De WERKELIJKHEID bestaat uit [ niet splijtbare bouwstenen..! ] (1987/’94. Hoe zit dat.? Zie betreffende bladwijzer.

 

[ Depressies / neurosen e.d. Hoe zit dat.? Lees o.a nrs. 129/130 ] Wat is hiertegen te doen..? Klik op betreffende bladwijzer

 

MENS ONTKENNENDE ISLAM.(2015) Klik HIER  en op LINK [ Over de Islam ] voor méér informatie

 

Onvermijdelijk toeval* / Misdaad als begin van iets nieuws - aflevering 24

 

 

 

▲…Zoek  Uw ONDERWERP uit bovenstaande LINKS …▲

 

Terug naar BOVEN

…S L O T…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis