Universele beschrijvingen van DE WERKELIJKHEID

AUTEUR: Jan Vis, creatief filosoof - artikelen/voordrachten/hoorcolleges vanaf 1964 t/m heden -  j.vis29@chello.nl

Homepage van Rob van Es – E-mail: rwvanes@planet.nl

HOE ZIT HET met ons INZICHT in de WERKELIJKHEID..?     KUNSTENAARS zijn de mokers van het bevroren zelfbewustzijn..!

 

Definities: Cultuur – Ideologie en Gewone mensen + EXTRA LINKS

 

▼Klik op betreffende bladwijzer/link voor meer informatie:▼

HET BLIJFT AKTUEEL..!

 

SEKSUEEL MISBRUIK / kwestie van ALLÉÉN Macht..?     Psychische nood     Protesteren wij eigenlijk tegen onze eigen cultuur..!   

 

“Zich onthouden van het kwade” en “Vermijden van het kwaad”. Klik op nrs 70 en 71

 

[ Psychische verwarring ] – (Het zelfbewustzijn heeft géén schuld)

 

[ DEPRESSIES/Neurosen - Individu vs Persoonlijkheid. Lees o.a. nrs. 126 t/m 130 ](1987 / ’89) Klik op bladwijzer voor méér informatie

 

[OnverschilligheidPsyche - Wie ben ik..! - Tegennatuurlijk gedrag].

Klik eens op de betreffende bladwijzers in Beweging en Verschijnsel deel 2(1989/’91) voor méér informatie

 

Cultuur filosofische Opmerkingen.          EXTRA LINKS          Artikelen, hoorcolleges van Jan Vis, filosoof

 

Trefwoorden: A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z     Aanvullingen trefwoorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is: de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.

Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden.

De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

 

Gewone mensen, zijn mensen waarbij de twijfel zijn rol blijft spelen, die zich niet beroepen op iets hogers,

iets goddelijks of iets koninklijks of op hogere geestelijke vermogens die maatgevend zouden zijn.

 

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling

hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

▼Klik op betreffende bladwijzer/link voor meer informatie:▼

 

Softe Multiculties: Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en daarna op bladwijzer. ( Softe “Multiculties ) ( 2015 )    

 

Multi-culturele denkers – Klik op de LINK [ Lezing voor de Vrijmetselaars 2008 ] en vervolgens op bladwijzer ( Multi-culturele denkers ) ( 2008 )

 

De Multiculturele samenleving-nr. 36     De Westerse cultuur is de verwerkelijking van “de wereld”. nr. 27

 

Onvoorwaardelijk RECHT op ZELFMOORD – Klik op nr. 10     Het enige perspectief - nr. 31 ( Uitzichtloze “culturen” )    

 

EVOLUTIE of CREATIE – [ Er is maar één LEVEN ]     

 

ABORTUS PROVOCATUS [ ER IS RECHT ALS ALLE MENSEN BEZIT ZIJN VAN ZICHZELF ]

 

Protesteren wij eigenlijk tegen onze eigen cultuur..!    SEKSUEEL MISBRUIK / kwestie van alléén Macht..?

 

SEKSUEEL MISBRUIK / kwestie van alléén Macht..?     SOCIALISME     De GRONDSLAGEN van o.a. Het CHRISTENDOM    

 

[ DE VRIJE WIL ] en [ ROKEN..!/VACCINEREN..! ]

 

VEILIGHEID     [ Met rust laten ] – Zie bladwijzer     BESCHERMINGSRECHT     VRIJHEID, een duister begrip

 

Wat doet MACHT met MENSEN..? Klik op de LINK [ Onder Macht versta ik… ] voor méér informatie.!

 

VRIJHEID, een duister begrip     Wie de MACHT heeft bepaalt het RECHT - Klik op nr. 10     BESCHERMINGSRECHT

 

Onverschilligheid     Psyche     Psychische nood   Wie ben ik..!     [ Psychische verwarring ] – (Het zelfbewustzijn heeft géén schuld)

 

“Zich onthouden van het kwade” en “Vermijden van het kwaad”. Klik op nrs 70 en 71

 

HOE WAPEN JE JE TEGEN DE MACHTEN     ONDER MACHT VERSTA IK…

 

Het Maatschappelijk Belang, zoals o.a. het christendom en óók haar waardevolle NORM vóór de samenleving

 

De [ VRIJE WIL ] van de mens, hoe zit dat..? Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie (1965/’66)

 

Op een helder, genuanceerde wijze, wordt Het ontstaan v/h HEELAL, t/m het slotaccoord de MENS uiteengezet.

U maakt kennis met de fundamentele verhoudingen in de Werkelijkheid.- (1987/’94)

 

AMERIKA versus RUSLAND

Ligt het BELANG bij de AFZETMARKT..? of bij De STAAT..?Emigranten..! - Lees o.a 04 t/m 07 - (1967)

 

NAVO-Europa: Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en daarna op bladwijzer. ( EUROPA een begeerlijk object ) voor méér informatie ( 2015 )

 

NAVO-Europa: Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en daarna op bladwijzer. ( Poetin-Putin/EU/VE/ NAVO-EUROPA ) ( 2015 )

 

 

Nadenken over wetenschap – Zie aflevering 20     Mensen kunnen niet buiten kennis en wetenschap. Zie aflevering 23

 

Zie bladwijzers in (A) [ GOD IS LIEFDE pag. 142 t/m 144 ] Hoe zit dat..?  èn in  (B) [ GOD is hetzelfde als GEEST ] Hoe zit dat..?

 

Landsbelang (1987)     ROBOT DENKEN (1987)

 

De mens ontkennende islam / RACISME / Belediging. Klik HIER  en daarna op de LINK [ Over de Islam ] voor méér informatie. (2010)

 

AMERIKA versus RUSLAND; Ligt het belang bij de afzetmarkt.? of De Staat.? – Emigranten..! - Lees o.a 04 t/m 07 - (1967)

 

Een verschil tussen het Russische en het Westerse zelfbewustzijn - [ Waarin is dit verschil gelegen? ] Klik op betreffende bladwijzer (1967)

 

Het enige perspectief-nr. 31 ( Uitzichtloze “culturen” )     BESPIEGELINGEN OVER DE MENS (1964/’65)

 

BEROERING in de POLITIEK ( EVENWICHT ) – KLIK op betreffende  bladwijzer..! (1967)

 

Kunstmatige intelligentie bestaat niet..! – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Intelligentie wil zeggen dat de werkelijkheid zich, in de gedaante van de mens,

gelden laat als een niet-geprogrammeerde toestand. Meer weten? Klik op: De mens een sociaal dier.? Zie no. 07

 

DENKVERMOGEN versus LEERVERMOGEN.!

Klik HIER en daarna op bladwijzer [ onthouden van kennis-Lees o.a. nrs. 99 t/m 101 ] voor méér informatie.

 

WIE EN WAT IS DE MENS..! (1964/’65)

 

DE KUNST, HET SCHONE VERSCHIJNSEL (1964)

 

BESPIEGELINGEN OVER DE MENS (1964/’65)

 

DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS (1964/’65)

 

VRAGENCURSUS (1965/’66)     ACTUELE VRAGEN (1967)

 

DE STRUCTUUR VAN DE WERKELIJKHEID(1975)

( Hoe zit het o.a. met de begrippen “oneindige” / “eeuwige” en haar “betekenis” )

 

SAMENLEVING, MAATSCHAPPIJ en GEZIN(1970/’71)

DE MENS IN DE MODERNE BESCHAVING(1974/’75)     DE VROUW EN DE MAN( 1968 – 1970)

 

Vrije Wil..!..?     Het zelfbeschikkingsrecht(A)     Het zelfbeschikkingsrecht(B)

 

Een mens een kuddedier.? Zie no. 07

 

De organisatie van het leven- Definitie van het leven..! - klik op inhoud  en vervolgens op aflevering 14

 

Kennen en Kunnen DE technologische MENS     Het KENNEN van de WERKELIJKHEID

 

Filosofie van de Hak op de Tak. afl. 1(kennen en weten)     [ Wat is LEVEN..? ] Leven is afwijkend zijn..! Klik op bladwijzer voor méér info.

 

Hoe zit het o.a. met kanker, roken en vaccineren..? Klik op betreffende bladwijzer voor méér INFO

 

Wij MENSEN zijn zelf DE WERKELIJKHEID - KLIK op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

ANGST VOOR DE ISLAM- KLIK op betreffende LINK voor méér informatie

 

Het ontstaan van RELIGIES in de WERELD..! Hoe zit dat..?

KLIK op betreffende bladwijzer [ Religies ] voor méér informatie

 

Belangenverhoudingen..! WAARDE HECHTEN AAN..! Een boekenkast maken, werkgelegenheid, het grote goed v/d democratie’.

Hoe zit dat..? Klik op: [ NIHILISME-01 ] - Lezing voor de Leidse Studentenvereniging SSR-L-(13 mei 1986) voor méér informatie)

 

Een WAARDEoordeel ontstaat als je het één met het ander vergelijkt. Meer weten?

Klik op: [ NIHILISME-01 ] - Lezing voor de Leidse Studentenvereniging SSR-L-(13 mei 1986)  en op o.a. :

 

NihilismeNihilisme en Anarchisme als basis van het ATHEISMEDat verrekte Nihilisme

 

Godsdienstige terreur/Salonpacifisme – Klik op afl. 27 en 28

 

Een vruchtbare bodem voor AGRESSIE / terrorisme en vijandschap- KLIK op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

WAT BETEKENT SPINOZA’S ETHIEK VOOR ONS..?

De "zichzelf begrijpende goede mens" leeft volgens de wetten van de ethiek. Dit moeten wij goed verstaan.

Want hier is de ethiek als leer van het "zedelijk-zijn" géén voorschrift, máár een conclusie.

Het blijkt namelijk dat àlles in de werke­lijkheid verloopt volgens een strenge noodzakelijkheid.

Citaat uit: SPINOZA’S ETHIEK van Jan Vis, creatief filosoof. Voordracht op 27 februari 1977

 

SPINOZA – lees nrs. 32, 45 en 53     In de westerse wereld – WAARDE – Klik op bladwijzer [ SALARIS ]

 

De PSYCHOLOGIE zou pas wat zijn, als zij wist WIE en WAT de MENS is, zodat zij van daaruit zou weten, dat de mens onberekenbaar is.

Bladwijzers: [ WIE EN WAT IS DE MENS..!(1964/’65) ], wat zegt de [ PSYCHOLOGIE hierover.?(1 en 2 ) ] èn

[ de mens vraagt dus altijd naar zichzelf ]

Klik HIER en vervolgens op de betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Voor een leesbare uiteenzetting van het begrip [ PSYCHE ] klikt U op betreffende bladwijzer in:

Beweging en Verschijnsel deel 1 en [ Een korte schets van de MENSELIJKE seksualiteit(Het HUWELIJK) ]

 

Psychische verwarring. Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie..!

 

Op een helder, genuanceerde wijze, wordt Het ontstaan v/h HEELAL, t/m het slotaccoord de MENS uiteengezet. Voorts maakt u kennis

met de fundamentele verhoudingen in de Werkelijkheid.(1987/’94) KLIK op bladw. ‘Het Jan Visdeeltje’ (DE niet splijtbare BOUWSTEEN)

 

[ Einstein - E=mc2 ] – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

Herkende men de misdadigheid louter en alleen aan de nationaal socialistische mentaliteit en eventueel aan de ideologie?

Het antwoord moet zijn neen.! Klik op bladwijzer [ Waarom nu juist in Duitsland ] voor méér informatie.

 

VERTROUWEN – Klik op betreffende LINK [ VERTROUWEN-B ]

 

Sociaal zijn is een 'bereidheid' v/d volwassen individuele mens, en wel om zonder morren en voorbehouden de aanwezigheid van de ander

te erkennen, te accepteren en waar nodig te verdedigen.  De mens is een intelligent verschijnsel ; De mens is als enige op aarde

een volstrekt onberekenbaar en onvoorspelbaar verschijnsel.

Meer weten? Klik op: De mens een sociaal dier.? Zie no. 07 Èn [ Wat zegt de  PSYCHOLOGIE hierover.?(1 en 2 ) Zie bladwijzers ]

 

De volwassen mens – Klik op betreffende LINK [ volwassen worden ] voor méér informatie

 

Het ONTSTAAN van het BREIN.! Lees Beweging en Verschijnsel deel 1, 2 en 3

Lees eerst de inhoud onder de LINK de [ VERANTWOORDING ]

 

Vanwaar al die RELIGIES in de WERELD..? Hoe zit dat..?

KLIK op bladwijzer [ Religies ] in  “ Hoe zit het nou o.a. met GOD..? ” voor méér informatie

Èn

ISLAM’S SUCCES.! Klik op de LINK [Lezing voor de Vrijmetselaars]      Denk ik nu zelf na.? Klik op bladw. voor méér informatie

 

VRIJHEID – Klik op bladwijzer [ DEUGDZAAMHEID ]

 

VOORINGENOMENHEID..!

De TEGENSTELLING tussen DE ENKELING en DE GEMEENSCHAP..? - Vooringenomenheid.! Klik op aflevering 33

 

[ LIEFDE ] – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie ( Iets over het HUWELIJK)

 

ERKENNING, VEILIGHEID en ZELFSTANDIGHEID - Klik op aflevering 07 en 60(Israëliërs vs Palestijnen) voor méér informatie

 

Wisselwerking tussen De Westerse wereld en De wereld v/d Islam – Klik op de LINK [ Lezing voor DE VRIJMETSELAARS ]

 

SALARIS/BELONING - Maatschappelijke waarde..?- Hoe zit dat..? Klik op bladwijzer [ SALARIS ]

 

Arbeid/Beloning – Klik op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer (Arbeid/Beloning)

 

Klik op bladwijzer  [ Beloning ] in Filosofie van de Hak op de Tak nr. 1

 

Klik op bladwijzer  [ Beloning ] in Filosofie van de Hak op de Tak nr. 2

 

Klik op bladwijzer  [ Beloning ] in De kunst van het Filosoferen

 

NAVO-Europa: Klik HIER en op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en daarna op bladw. ( Samenzweringen ) voor méér informatie

 

NAVO-Europa: Klik HIER en op de LINK [ Op de Valreep 2015 ] en vervolgens op bladwijzer ( KARL MARX ) voor méér informatie

 

RELATIEPROBLEMEN; Hoe ontstaat een OPTIMALE RELATIE..? KLIK op bladw.[MET RUST LATEN.!.?…] voor méér informatie

 

VRIJHEID..?..!

De huidige MENS is géén realist maar een fantast, vol van verbeelding

Onze eigen voorstelling van VRIJHEID: Vrijheid is een zo gering mogelijke onvrijheid. Is dat VRIJHEID..?

 

De Joden – De papieren Waarheid – Weinreb - klik op nrs. 15 en 19

 

FANTASEREN – LANG LEVE DE FANTASIE – FANTASEREN…

 - mei 1991 – reactie op onderstaand artikel

ALS HET BESTAAN VAN GOD  WETENSCHAPPELIJKAANGETOOND WORDT… - februari 1991

 

Hoe is het HEELAL in BEWEGING gekomen..? Klik op bladwijzer [ Oerknal..? ]

 

[ DEPRESSIES/Neurosen - Individu vs Persoonlijkheid. Lees o.a. nrs. 126 t/m 130 ](1987 / ’89) Klik op bladwijzer voor méér informatie

 

Waar leidt ons [ Tegennatuurlijk gedrag ] naar toe..? Ziektes..? DEPRESSIES/Neurosen/Burn-out. (Iets om over te denken..!)

Klik eens op betreffende bladwijzers in Beweging en Verschijnsel deel 2(1989/’91) voor méér informatie

 

Uit hoeveel punten ( beweeglijkheden ) “bestaat” de [ “Niet splijtbare bouwsteen” ] v/h UNIVERSUM..? Hoe zit dat..?

Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

HOE ZIT HET NOU MET GOD?

 

De MENS ontkennende GRONDSLAG van de ISLAM(2015) Klik HIER  en op LINK [ De ISLAM RUKT OP ] voor méér informatie

 

Zijn de oorspronkelijke Joodse en de Christelijke godsdiensten gelijkwaardig aan die van de Islam? Klik op de LINK [ Koran en Bijbel ]

 

De WIL nader tot elkaar te komen, vergroot de KLOOF tussen de mensen.(1989/’91). Hoe zit dat.?

Zie bladwijzers o.a. [ De Kloof-1 ] en [ Met rust laten…] .

 

Het menselijke GEDRAG begrijpen(1984/’85)–zie o.a. bladwijzers [ Met rust laten ] en [ Het menselijke GEDRAG begrijpen ]

 

[ Experiment van Einstein, Podolsky en Rosen uit 1935 ](1987/’88) Klik HIER en op betreffende bladwijzer voor méér informatie..!

 

De mensheid als één geheel (1964/’65); Zie bladwijzer. [ De mensheid als GEHEEL ]

 

MULTINATIONALS als MAATSCHAPPELIJKE WAARDE..? Klik op bladwijzer [ Maatschappelijke Waarde ] voor méér informatie

 

Het begrip 'BETEKENIS' – Klik op aflevering 56 voor méér informatie

 

De BETEKENIS van een uitspraak – Klik op betreffende bladwijzer voor méér informatie

 

De grondslagen van Jodendom, Christendom en Islam - Lees o.a. de nrs. 142 t/m 146 – Zie bladwijzers

 

RUSLAND; wat is er cultureel/menselijk aan de hand(1996/2003) - afl. 12     De Romein Pilatus: “Wat is Waarheid” afl. 26

 

[ De mens vraagt dus altijd naar zichzelf ]. (1964/’65) Klik op betreffende bladwijzer.

 

Begrippen GODSDIENST en GELOOF (1986)

 

Klik op bladwijzer [ Het ontstaan van de roomse kerk ](1974/’75)

 

DE VIER LEVENSBEGRIPPEN..! w.o. COMMUNISME (1994) Hoe zit dat..?..!

 

Er waart een spook door de wereld, het spook van de wanhoop!

 

Ook het begrip  [ VERANTWOORDELIJKHEID 1, 2 en 3 ] wordt door ons VERKEERD gedacht. [ 1994 ] Zie bladwijzers

 

Evolutie en aanpassing..!- Klik op aflevering nr. 28     Oerknal en Evolutie / het begrip EVOLUTIE-Zie bladwijzers

 

De WERKELIJKHEID bestaat uit [ niet splijtbare bouwstenen..! ] (1987/’94. Hoe zit dat.? Zie betreffende bladwijzer.

 

[ Depressies / neurosen e.d. Hoe zit dat.? Lees o.a nrs. 129/130 ] Wat is hiertegen te doen..? Klik op betreffende bladwijzer

 

Onvermijdelijk toeval* / Misdaad als begin van iets nieuws - aflevering 24

 

 

 

▲…Zoek  Uw ONDERWERP uit bovenstaande LINKS …▲

 

Terug naar BOVEN

…S L O T…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website analysis
website analysis