Vrijheid van Godsdienst uit de grondwet..!

 

Naar het begin

 

Terug naar : De Startpagina

Help mee om deze site te promoten. Vertel het uw…!

(Adres luidt: http://home.planet.nl/~rwvanes )

 

 

Naar andere artikelen:

 

Abortus, de christelijke praktijken ;  geen god, wat dan? ; hoe zit het nou met god? ; Godsdienst en Geloof ; God bestaat niet ; De verdedigers van de Godsdienst ; Evolutie of Creatie ; het zelfbeschikkingsrecht. ; Een korte schets van de “Menselijke Seksualiteit” ; De verloedering van de seksualiteit ; Briefwisseling -Incest ; Het toenemend belang van het Atheďsme ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheďsme ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ; Ongewenst atheďsme- zie afl. 32 ; Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; Het milieu ; Is er dan toch nog een GOD..? Hoe zit dat..? ; Voor welke vrijheid kiest U..? ; De Overheid is de dienaresse van God-zie nr. 40 ; De Kunst; het schone verschijnsel ; Samenleving, Maatschappij en Gezin ; Filosofie van de Kunst ; De KUNST van het FILOSOFEREN ; Onvrijheid ; Veiligheid ; Het toenemend belang van het Atheďsme ; *Over de ISLAM, de vrije MENINGSUITING en het BELEDIGEN – aug. 2010 ; Reciteren van heilige schriften- nr. 23 ;

 

 

 

 

 

 

11-10-2004

 

Beste heer Vis,

 

Al enige jaren geleden heb ik een aantal stukken van u gelezen, betreffende de godsdienst. Zelf ben ik al 4 jaar bezig mijn visie van de mens, hun verziekte wereld, hun godsdienst en dergelijke op papier te zetten. Momenteel bevat mijn manuscript 164 op A4-formaat, 3 hoofdstukken, ca. 162 verschillende onderwerpen, 6 wetenschappelijke richtingen, waarom ik vind dat 90% van de mensheid niet goed bij zijn of haar hoofd is. Dat de mens nemers zijn, dat de mens precies hetzelfde is als een virus, dat het in extreme mate zich blijft voortplanten een wereld dat nu een groot konijnenhok is geworden. Nu spelen heden ten dage de gelovigen een zeer smerig spelletje om hun verworven succes op de 1ste plaats te behouden. Nu is in onze grondwet de vrijheid van godsdienst opgenomen, die de gelovige beschermd tegen hun gevaarlijke religieuze denkstelsels met de bedoeling de wereld onder hun heerschappij te brengen, want hun wil is hun wet. Het maakt niet uit of we te maken hebben met het christendom, jodendom, islam. Ze zijn allemaal het zelfde: er is een god en alle ongelovige moeten bekeerd en onderworpen worden. Nu ben ik voorstander om de vrijheid van Godsdienst uit de grondwet te krijgen. Een nog duidelijke scheiding tussen staat en kerk. Nu heb ik een vraag aan u: vindt u dat de vrijheid van godsdienst uit de grondwet gehaald moet of mag worden? En hoe zou dat plaats kunnen vinden?, gezien de hevige tegenstand!

 

Met vriendelijke filosofische groet,

 

Alexander

 

 

13-10-2004

 

Beste Alexander,

Men handhaaft nog steeds het rechtsbeginsel van de 'Vrijheid van godsdienst' omdat men het beoefenen van een godsdienst als een essentiële menselijke cultuuruiting beschouwt. Inderdaad is het dat, maar alleen voor zover de mensen nog onvolwassen zijn. In feite is het helemaal geen cultuuruiting, maar volstrekte flauwekul, een hersenspinsel dat buitengewoon gevaarlijk is, omdat gelovigen zich erdoor gaan verbeelden vertegenwoordigers en handhavers te zijn van een absolute macht waaraan iedereen zich behoort te onderwerpen. Tirannie kan dus per definitie niet uitblijven. Vroeg of laat steekt het de kop op en dan blijkt dat de gelovigen alles geoorloofd is, zelfs, zoals op het ogenblik bij de moslims blijkt, niets en niemand ontziende terreur....

Als de grondwet dergelijke rampzalige overtuigingen respecteert en zelfs een garantie geeft voor de vrije uitoefening ervan, is er wezenlijk iets fout. Overigens ook omdat godsdienst geen maatschappelijk instituut behoort te zijn. Het is alleen maar een particuliere overtuiging, en dan ook nog een dwaze.

Dat blijkt onder andere uit het resultaat: die zogenaamde vrijheid wordt door de gelovigen steevast misbruikt, namelijk als rechtvaardiging van hun tirannieke gedrag ten opzichte van niet-gelovigen en andersdenkenden. Steeds verschuilen zij zich achter die grondwettelijke vrijheid als zij weer eens anderen verketteren.

Ik ben dus met jou van mening van het betreffende artikel uit de grondwet zou moeten, maar het is vergeefse moeite om het te proberen.

Rest je alleen nog bij alle mogelijke gelegenheden je mening te verkondigen:

 

"VRIJHEID VAN GODSDIENST IS VRIJHEID VAN WANGEDRAG".


Groeten, Jan Vis

 

Naar andere artikelen:

 

Abortus, de christelijke praktijken ;  geen god, wat dan? ; hoe zit het nou met god? ; Godsdienst en Geloof ; God bestaat niet ; De verdedigers van de Godsdienst ; Evolutie of Creatie ; het zelfbeschikkingsrecht. ; Een korte schets van de “Menselijke Seksualiteit” ; De verloedering van de seksualiteit ; Briefwisseling -Incest ; Het toenemend belang van het Atheďsme ; De fundamentele intolerantie van de Godsdienst ; Bedreiging van het vrijdenken en het atheďsme ; Waarom is de Islam als godsdienst tegen de Westerse Wereld..? zie no. 27. ; Toch nog een Theocratie- zie afl. 18 ; Ongewenst atheďsme- zie afl. 32 ; Een grens te ver (Israël) ; Verbieden van de godsdienst..?-zie afl. 21 ; Discrimineert / onderdrukt de Westerse Cultuur..? zie aflevering 60 / 61 ; De Islam ; Het staat in de Koran- zie aflevering 36 ; De heilige wet-De Sjari’a ; Burqa, volg bladwijzer ; Kunnen moslims zich invoegen in de Moderne cultuur..? – aflevering no. 37 ; Het milieu ; Is er dan toch nog een GOD..? Hoe zit dat..? ; Voor welke vrijheid kiest U..? ; De Overheid is de dienaresse van God-zie nr. 40 ; De Kunst; het schone verschijnsel ; Samenleving, Maatschappij en Gezin ; Filosofie van de Kunst ; De KUNST van het FILOSOFEREN ; Onvrijheid ; Veiligheid ; Het toenemend belang van het Atheďsme ; *Over de ISLAM, de vrije MENINGSUITING en het BELEDIGEN – aug. 2010 ; Reciteren van heilige schriften- nr. 23 ;

 

 

 

 

Terug naar : De Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een cultuur is:

de gestolde neerslag van een bepaalde fase van de ontwikkeling van het zelfbewustzijn. Er worden allerlei dingen vastgelegd, als norm gesteld, die tijdens die fase duidelijk zijn geworden. De neerslag van zo’n fase stolt tot cultuur.

Onder een ideologie versta ik: een overheersend cultuurdenkbeeld dat gebaseerd is op de voorstelling hoe de werkelijkheid zou moeten zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar : De Startpagina

 

 

Bovenkant document

 

website analysis
website analysis

website analysis
online hit counter