Home

Muscle monitoring

Goal

Aware

Weblog

Kinesiologie 
in Nederland

MP3 Download No Adware Past Life Regression After Meditation K/liteGOLD FileSharing

 

  OrthoKin ... 

Welcomes you [heet je welkom]

  Ortho means "straight, plain"

Kin is the abbreviation of Kinesiology. Which on it self is an abbreviation of that part of kinesiology that is called Specialized Kinesiology.
 

Specialized Kinesiology uses muscle monitoring as its diagnostic tool. 

At OrthoKin muscle monitoring signals the beginning and the end of a session.

Ortho betekent "recht, simpelweg".

Kin is de afkorting voor Kinesiology. 
Wat op zichzelf weer een afkorting is van dat deel van kinesiology dat Gespecialiseerde kinesiologie genoemd wordt.

Gespecialiseerde kinesiologie gebruikt spiertesten als diagnostische middel.

Bij OrthKin geeft spiertesten het begin en het eind aan van een sessie

The correction [De correctie]
  Between the beginning and the end lies the correction. 

After the correction has taken place  you check the outcome to see if there is a change.

OrthKin has found that when an energetic disturbance takes place in specific brain areas and you correct this with what you have at hand you will find a brainsequence you have to complete to make the correction effective and lasting. Just like falling dominostones.

At OrthoKin the favorite correction is the enegertic/acupressure correction and bodywork.

Tussen het begin en het eind liggen de correcties.

Nadat de correctie aangebracht is, controleer je of er een verandering heeft plaatsgevonden.

OrthoKin heeft ontdekt dat als een energetische onbalans plaats vindt in specifieke hersengedeelten en je corrigeert dit met dat wat je tot je beschikking hebt je zult merken dat een bepaalde volgorde van hersenonderelen afgerond moet worden om de correctie effectief te laten zijn en blijvend. Vergelijk het omvallende dominostenen.

Bij OrthoKin is de favoriete correctie de energetische/acupressuur correctie en lichaamswerk.

Make it lasting [Maak het blijvend]
 

Changes can be for now or ... for ever.

You correct an issue for now and sometimes when you recheck after a tap on the shoulder the changes you have made are undone.

You have to correct it again. 

At Three in One Concepts it is called a problem with centering. This has something to do with gait, cloacles or hyoid unbalance. And ultimately with problems in time.

The favorite correction at OrthoKin for this is the timeline correction from Tad James. Which I adjusted to my standards.

Veranderingen kunnen tijdelijk zijn of ... voor altijd.

Je corrigeert een probleem en soms als je nacheckt na aan tikje op de schouder kun je herkennen dat de correcties die je gemaakt hebt weer ongedaan zijn.

Je zult het weer moeten corrigeren. 

Bij Three in One Concepts wordt dit een probleem met centreren genoemd. Het heeft te maken met loopproblemen, een cloacle- of met een hyoid onbalans. En uiteindelijk met problemen in de tijd.

De favoriete correctie bij OrthoKin hiervoor is de tijdlijncorrectie van Tad James, die naar eigen standaarden is aangepast.

Just lay down [Alleen maar liggen]

For 1 to 1.5 hours all you have to do is lay down and experience the muscle monitoring and the corrections.

And all that for just EURO 45,- per session.

Je hoeft alleen maar op tafel te liggen gedurende 1 to 1,5 uur en het spiertesten en de correcties te ervaren,

En dat alles voor maar EURO 45,- per sessie.

Basic test must pass [Basistesten moeten voldoen]
 

As is stated muscle monitoring signals the beginning and the end.

Basically a session is completed when  basic tests has stood the test.

Zoals gezegd spiertesten geeft het begin en het eind aan van de spiertestsessie.

Maar niet eerder dan de basistesten naar behoren functioneren.

 

< Question/Comment/Contact  [Vraag/Opmerking/Contact] >

May 2004

Linken:

Sharpen your senses
Kinesiologie in Nederland (NL)
Abdominal Brain
Weblog OrthoKin

AltNed - Alternatieve Geneeswijzen
Antenna.nl
Health Kinesiology
Kinesiology.net
Kinesiologie.startpunt.com
ki-net.nl
Netzwerk Kinesiologie-Rhein-Main
Personalhealthzone.com
Thehealingspectrum.com

Curriculum Vitae *since 1989*

Touch for Health *Instructor
Three in One Concepts *Facilitator
Haptonomie
Biokinesiologie
Edukinesiologie I & II
Cranio Sacral
Body Polarity Reflex Analysis
Gateway Initiation Procedure

Applied Physiology *Teacher
DNA I & II
Blueprint I, II & III
Time Cycles
Hyperton X
NOT I & II

Reiki I & II
Vascular Autonomic Signal (VAS)

Ortho-Bionomy
Neuro Lingual Testing
HypnoTherapy *CH

Symbolic Modelling

[ Huib Salomons ]