Bovenstaande tekst is een gedeelte uit een boekje van 14 pagina's van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Felix Libertate was een joodse patriottische sociėteit die werd opgericht in 1795 na de vorming van de Bataafse Republiek. Het belangrijkste doel was om op te komen voor gelijke burgerrechten voor joden. Aangezien joden in andere sociėteiten werden geweerd, werd een eigen sociėteit opgericht. De sociėteit bestond uit ongeveer honderd leden die in de Franse Revolutie hun grote voorbeeld zagen.

Met "aanspraak" wordt een rede of  toespraak bedoeld. 

De bovenstaande aanspraak werd uitgesproken door Ezechiėl Schabracq, op 29 juli van hetzelfde jaar hield hij een tweede aanspraak waarvan hier het voorblad te zien is.  

tweede aanspraak

terug naar de stamboom van de familie Schabracq