POST SCRIPTUM

 

 

 

HOE KUNT U LID WORDEN VAN ONS KOOR?

 

Ons koor is toegankelijk voor een ieder die het leuk vindt om te zingen of om te gaan zingen. Leeftijd is onbelangrijk, men hoeft geen geschoolde stem te hebben en noten kunnen lezen is een pré maar geen must. Liefde voor muziek in een gemoedelijke sfeer, dat is waar het om draait!

 

De repetitieavond is iedere dinsdag van 20.15 uur tot 22.30 uur. Wij repeteren in de Gildezaal van Partycentrum Hercules, Rijtseweg 1 te Diessen.

 

De contributie bedraagt voor 2007 €. 135,- per jaar.

 

Voor meer informatie:

Gemengde Zangvereniging Zang & Vriendschap, t.a.v. Mevrouw Gerry Schilders, Molenstraat 28, 5087 BN Diessen, tel.013-5042205.

 

 

VRIENDEN VAN ZANG & VRIENDSCHAP

 

Bij het uitvoeren van grote koorwerken met solisten en orkest,

speelt het geld helaas vaak een beslissende rol.

Omdat alle kosten voor een orkest stijgen, omdat solisten en

orkestleden recht hebben op een honorarium, omdat de

overheid drastisch bezuinigt op subsidies en omdat de

entreegelden van de uitvoeringen zelden kostendekkend zijn,

zoeken wij ‘fans’, die Vriend willen worden van Zang &

Vriendschap Diessen.

 

Wat kunt u als Vriend verwachten?

 

*korting op de toegangskaarten bij al onze concerten.

 

*gratis toezending van een of meerdere Nieuwsbrieven van

 Zang & Vriendschap.

 

Wat verwacht de vereniging van u als Vriend?

 

*een jaarlijkse bijdrage van €20,- €.25,-, €.30,- of meer.

 

*anderen enthousiasmeren om ook Vriend te worden.

 

*anderen stimuleren tot bezoek aan de uitvoeringen van Zang

 & Vriendschap.

 

Wanneer u onze vereniging een warm hart toedraagt en U wilt

steunen kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Vrienden van Zang en Vriendschap

t.a.v.Mevr.Gerry Schilders, Molenstraat 28, 5087 BN Diessen,

Tel.nr.013-5042205 

 

INTERESSANTE LINKS

 

Kijkt u voor andere interessante pagina’s over koren,

verenigingen en muziek ook eens op de volgende sites:

 

http://www.koorbegeleidingen.nl/RBO Sinfonia

 

http://koren.allepagina's.nl

 

http://www.koorzangers.nl

 

http://koormuziek.pagina.nl  .

 

http://www.snk.nl

 

http://www.nbkzo.nl

 

http://home.wxs.nl/~cmr/haydn

 

http://www.bachcantates.nl/links.htm

 

http://componisten.pagina.nl

http://www.anniebank.nl