Hoe & Wat P.O.K.

Op initiatief van de Bossche Orgel en Keyboardclub werden op 18 mei 1996 de haar bekend zijnde orgelclubs in Nederland uitgenodigd voor een bijeenkomst. 

Op deze 1e vergadering waren 6 van de huidige 10 verenigingen aanwezig, vertegenwoordigd door hun voorzitters en/of secretarissen.
De doelstelling van het POK werd opgesteld: Het verbeteren van het imago van het orgel als instrument in de meest ruime zin van het woord, door het gezamenlijk bundelen van de krachten van de clubs. Ook worden bij deze bijeenkomst een 20-tal suggesties naar voren gebracht, die de doelstelling moeten ondersteunen. Tevens worden er typische clubgegevens uitgewisseld zoals ledental, contributie, kosten van clubavonden, enz.

Op de volgende vergadering  op 31 augustus 1996 zijn er al 8 verenigingen aanwezig en worden de doelstellingen nader uitgewerkt. Hierbij wordt gesproken over het benaderen van de media, inventarisatie van de activiteiten van de aangesloten verenigingen, benaderen van importeurs en handelaren en benaderen van artiesten, zowel nationaal als internationaal.

Op de Music & Harmony beurs van 1996 wordt het POK voor het eerst door een aantal enthousiaste vrijwilligers in een stand vertegenwoordigd. Er worden vele contacten gelegd en er wordt hard aan de bekendheid van de aangesloten O&K clubs gewerkt.

Tijdens de volgende vergadering wordt het voorlopige (en huidige secretariaat/penningmeesterschap) vastgesteld.

Op 4 oktober 1997 wordt de 1e Landelijke Orgel en Keyboard Manifestatie in Motel Vianen georganiseerd: nu de krachten van alle clubs verenigd waren meende het POK te tijd rijp om iets voor haar clubleden te organiseren. Motel Vianen werd afgehuurd, alle clubleden uitgenodigd en zoveel mogelijk importeurs werden benaderd om zich op deze manifestatie te presenteren. Het bleek een meer dan uitstekend idee: zonder veel reclame te maken trekt de manifestatie zo'n 1000 geïnteresseerden. De leden van de bij het POK aangesloten verenigingen hebben gratis toegang, maar niet-leden zijn tegen een zeer geringe entree ook welkom.
De formule: overdag demo’s en 's avonds concerten, heeft tot nu zijn vruchten afgeworpen. De importeurs en het publiek zijn uitermate tevreden, zoals blijkt uit de enquêtes die regelmatig door de organisatie worden gehouden.
Tijdens het avondconcert treden de volgende demonstrateurs op: Aart van Asseldonck (General Music), Dany Dayn (Technics), Mina Nakagawa (Yamaha), Peter Baartmans (Roland) en Mark Whale (Wersi).

De 2e Orgeldag wordt gehouden op 10 oktober 1998 eveneens in Motel Vianen. De belangstelling van de importeurs, de pers en de clubleden is nog groter geworden. Ook de klassieke orgelmerken worden dit jaar benaderd. De artiesten die tijdens het avondconcert optreden zijn: Wim Verschoor (Johannus), Patrick Holleeder (Wersi), Dirkjan Ranzijn (Böhm) en last but sure not least: George Fleury (Yamaha).

Een commissie wordt in het leven geroepen om de oprichting van een vereniging of stichting voor te bereiden voor het POK.

Op 21 januari 1999 worden de statuten van het POK vastgesteld, waardoor het een officiële vereniging wordt.

In 1999 geeft de Hammond Toonwielorgelvereniging aan “slapend lid” te willen blijven.

De uitwisseling van informatie tussen de verschillende verenigingen is inmiddels significant verbeterd en er vinden ook diverse bezoeken van de ene club aan de clubavonden van een andere club plaats. Het familiegevoel groeit...
Dit blijkt ook wel op de 3e Landelijke Orgel en Keyboard Manifestatie (2 oktober 1999 in Motel Vianen): tot deze manifestatie had iedere club zich apart in een stand gepresenteerd, maar vanaf deze keer presenteren ze zich in een gezamenlijke stand.
De jaarlijkse manifestatie heeft nu definitief een plaats in de orgel en keyboard wereld (en de diverse agenda's) veroverd. Het aantal importeurs groeit, het publiek groeit en de belangstelling van de pers en overige detailhandel (bladmuziek, midifiles e.d.) groeit. Kortom: de manifestatie is in 2000 uit Motel Vianen gegroeid (letterlijk en figuurlijk) en het POK gaat op zoek naar een nieuwe locatie...(zie verder 4e Landelijke Orgel en Keyboard Manifestatie). De demonstrateurs die tijdens de concertavond van de 3e manifestatie optreden zijn: Albert v.d Hoeven (Content), Stefano Veglia uit Italië (Solton), Leon Kuypers (Hammond), Hadi Wolff uit Duitsland (Wersi) en Ralf Schink uit Duitsland (Roland). De geplande artiestenlijst moest wat aangepast worden (Peter Baartmans had juist een overstap van Roland naar Yamaha gemaakt en Mark Whale zijn orgel begaf het in de vroege ochtend) maar het concert bleef van een onverwacht hoog niveau.

To be continued...