Reddingshond

 

Start Nieuws cursussen Aktiviteiten Fotogalerij Links Reddingshond Gastenboek
W a t   h o u d t   h e t   r e d d i n g s h o n d e n   w e r k   i n ?

(onderstaande informatie is met toestemming overgenomen van de website van Ben de Lange;
Sardogs (Reddingshonden in Nederland)
waarvoor onze hartelijke dank!


 

Algemeen

Er zijn diverse reddingshondengroepen actief in Nederland. De meeste groepen trainen in het zoeken naar vermiste personen in het bos of in het veld (vlaktewerk) of na aardbevingen/explosies (puinwerk). Sommige groepen trainen ook in het speuren naar en het opsporen van drenkelingen. Reddingshonden worden de laatste tijd steeds vaker ingezet, maar in het algemeen wacht men toch te lang met het inzetten van reddingshondenteams. Aan het inzetten van reddingshonden zijn in principe geen kosten verbonden. Het is allemaal vrijwilligerswerk. In principe is elke hond die graag speelt en voor zijn baas wil werken, geschikt om te worden opgeleid tot reddingshond. Er zijn wel wat praktische beperkingen. Een teckel bijv. zal niet geschikt zijn als reddingshond, al kan hij nog zo goed ruiken. Op het puin zal hij grote problemen ondervinden en tijdens vlaktezoeken zal hij geen grote afstanden kunnen afleggen. In het algemeen zal een middelgrote behendige hond geschikt zijn, zoals Duitse, Nederlandse en Belgische herders, Labradors en Golden Retrievers. Een reddingshond hoeft niet speciaal een rashond te zijn, ook kruisingen kunnen prima reddingshonden zijn.


Puintraining

Het is moeilijk goede locaties te vinden voor puintraining. Als we weten dat er ergens een gebouw wordt gesloopt, vragen we toestemming om er in het weekend te mogen trainen. Wij houden ons aanbevolen voor informatie over sloopwerken. Als alternatief wordt er soms op een puinkrakerij getraind. Puintraining is niet ongevaarlijk. Beschermende kleding is noodzakelijk. Daarom worden veiligheidsschoenen, een helm en handschoenen gedragen. Ook is kennis van materialen belangrijk.

 

 

Avi_Niksy2.jpg (57522 bytes)

Edwin met ruwharige Hollandse herder 'Niksy' vindt het slachtoffer (Paul)


Vlaktezoeken (vermiste personen zoeken)

Bij het zoeken naar vermiste personen in het bos, op de heide, in de duinen of in bergachtige gebieden moet de hond het slachtoffer vinden, maar hij moet ook aan de geleider duidelijk maken dat hij iemand gevonden heeft. Dit kan gebeuren door te blaffen bij het slachtoffer of doordat de hond tegen de geleider opspringt en deze naar het slachtoffer leidt. Een veel gebruikte methode is het bringselen. Een bringsel is een leren kokertje dat de hond aan zijn halsband draagt, als de hond iemand heeft gevonden, pakt hij het bringsel in zijn bek en brengt het naar de geleider. Deze ziet nu dat de hond iemand heeft gevonden, neemt het bringsel van de hond aan en zegt: laat maar zien. De hond brengt nu de geleider terug bij het slachtoffer. Een Noors bringsel is een wat andere uitvoering van een bringsel. Het voordeel van een Noors bringsel is dat de hond het wat minder makkelijk uit zijn mond laat vallen.

 


Speuren

Speuren is het volgen van een spoor dat door iemand is achtergelaten. Zo'n spoor bestaat uit platgetrapte planten, verstoorde grond en geur en huidschilfers die een persoon verliest. Speuren wordt in de praktijk door weinig reddingshondengroepen gedaan. De politie beschikt over goede speurhonden en is vaak het eerst ter plaatse.
speuren.jpg (50772 bytes)

Fred met Witte Herder 'Kanzy' tijdens het speuren.

 Lawine Training

Er zijn geen bergen in Nederland, dus hebben we ook niets te maken met het fenomeen lawines. Toch is lawinehondentraining een nuttige aanvulling op de vlakte- en puintrainingen. Het is bovendien heel leuk voor baas en hond. Soms organiseren reddingshondengroepen trainingen in Oostenrijk.

 


Water zoeken

Tot in de jaren 80 werd er in Europa aangenomen dat honden niets konden ruiken dat zich onder water bevond. In deze tijd kwam het waterzoekwerk wel van de grond in Amerika. In november 1991 werd in Berlijn het Reddingshondencongres van de IRO (International Rescuedog Organisation) gehouden. Hier werd een demonstratie gegeven met zogenoemde waterzoekhonden. Zelfs na deze overtuigende demonstratie bleven sommige mensen volhouden dat honden niets konden ruiken dat zich onder water bevond. Men "wist" toch dat een crimineel politiehonden kan misleiden als hij door het water loopt! Toch werden naar aanleiding van deze demonstratie op diverse plaatsen in Europa en ook in Nederland honden getraind om verdronken personen te zoeken. Ook het Veterinair Reddingshonden Team (VRT) heeft zulke honden opgeleid. In Nederland bestaat nog geen certificering voor waterzoekhonden maar het VRT gebruikt voor waterzoeken alleen honden die minimaal gecertificeerd zijn voor het Koninklijk Nederlands Politie Hond reddingshondenexamen puinzoeken of vlaktezoeken.

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@hettwickelerveld.nl.
Laatst bijgewerkt: 16 december 2004