cursussen

 

Start Nieuws cursussen Aktiviteiten Fotogalerij Links Reddingshond Gastenboek

C u r s u s s e n

"Van Pup tot Reddingshond"

 

Diverse cursussen voor Baas & Hond.

De groepen bestaan maximaal uit 8  combinaties. Er wordt individueel les gegeven. Iedere cursist doet de oefening alleen met zijn of haar hond terwijl de andere cursisten toekijken. Op deze manier krijgt u de maximale aandacht van de instructeur.

De volgende cursussen worden gegeven:

- Pupcursus

- Basiscursus

- Gevorderd 1

- Gevorderd 2

- Gehoorzame Hond 1

- Gehoorzame hond 2


I n l i c h t i n g e n   

J. Stegehuis, Loerhazenweg 150 7548 PE Enschede


Tel.  053-4281540 / 06-51513720    email: rhg.twente@planet.nl

 

Hans_instructeur.jpg (92219 bytes)

 

 

 

 

Pupcursus

Deze cursus is tevens de opstap naar de Basiscursus.

De cursus is bedoeld voor pups vanaf  8 weken tot ongeveer  4˝ maand oud en  jonge honden.

De eerste 15 minuten van elke les ravotten de pups  met elkaar en worden daardoor spelenderwijs gesocialiseerd.

 

cursus_puppy1.jpg (72076 bytes)

 

De nadruk ligt op het bijbrengen van de basiscommando's en oefeningen zoals "komen", "zitten" en "af". Ook wordt geleerd met de baas aan de lijn mee te lopen zonder trekken.

De hindernissen, zoals wip, tunnel en kattenloop maken van uw pup een veelzijdige hond.   

10 lessen  € 60,00

omhoog

 

 

Basiscursus

Deze cursus is tevens de opstap naar Gevorderd 1.

De cursus is bedoeld voor jonge honden vanaf ongeveer 5 maanden die de pupcursus hebben gevolgd.

De basisoefeningen "komen", "zitten" en "af" worden geperfectioneerd. De oefeningen "af" en "blijven" worden toegevoegd.

 

cursus_gev1.jpg (34232 bytes)

 

Het apporteren wordt een belangrijk onderdeel. De honden moeten leren bij de baas vandaan te worden gestuurd. Om een veelzijdige hond te krijgen blijven de hindernissen favoriet.


10 lessen  € 60,00

omhoog

 

 

Gevorderd 1

Deze cursus is tevens de opstap naar Gevorderd 2.

De cursus is bedoeld voor honden die de basiscursus hebben gevolgd. We gaan dieper  in op het gedrag van de hond.

Het apporteren gaat een stapje verder, richting het slachtoffer. Er wordt een voorzichtig begin gemaakt met het  "volgen". Uw hond leert terug plaats te worden gestuurd en "af" op afstand.

Aan de al bekende hindernissen wordt het lopen over de ladder toegevoegd.

 

Numa_ladder_rhg2.JPG (77184 bytes)

 

De cursus wordt afgesloten met een proef voor baas en hond.


10 lessen  € 60,00

omhoog

 

 

Gevorderd 2

Hierna kunnen hond en baas eventueel deelnemen aan de  reddingshond opleiding.

In deze cursus worden de puntjes op de "i"  gezet. Tenslotte wordt er naar een examen toe gewerkt.

Tijdens het vrij volgen, in een parcours, moet de hond vlot "zitten" en "af" gaan. Bovendien moet de hond op commando "staan". De hond wordt naar 2 plaatsen gedirigeerd en apporteren gebeurd nu met minimaal 3 voorwerpen.

 

cursus_gev2_zitblijf.jpg (43323 bytes)
Zit en blijf ...Het examen wordt afgesloten met een vrije oefening van hond en baas samen. 

De cursus wordt afgesloten met een clubexamen.


10 lessen  € 60,00

omhoog

 

 

Gehoorzame hond 1

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het, soms negatieve, beeld van de hond heeft Cynophilia een examenprogramma "Gehoorzame Hond". Dit programma is bedoeld om vast te stellen of de verstandhouding tussen baas en hond zodanig is dat de hond op een sociaal verantwoorde wijze in onze maatschappij plaats kan innemen. Dit wil zeggen: met een minimum aan overlast.

Tijdens deze cursus wordt de verstandhouding tussen baas en hond sterk benadrukt. Hiermee hopen wij dat de hond op een sociaal verantwoorde wijze een plaats in onze maatschappij kan innemen. Tijdens deze afwisselende cursus leert u op welke manier u met uw hond overal naar toe kunt gaan zonder dat anderen last van uw hond hebben.

De cursus bestaat uit ca. 12 praktijk lessen inclusief een aantal  theorielessen.

De lessen duren gemiddeld 1 uur.

Er wordt een proefexamen georganiseerd om te kijken of u al zover bent om examen te doen.

De cursus wordt afgesloten met het officiële Cynophilia examen.

 

Foto's proefexamen GH 2002

 

omhoog

 

       

Gehoorzame hond 2

 

De cursus bestaat uit ca. 10 praktijk lessen in deze cursus is geen theorie opgenomen. Om aan deze cursus deel te nemen moet men in het bezit zijn van het GH 1 diploma.

De lessen duren gemiddeld 1 uur.

De cursus wordt afgesloten met het officiële Cynophilia examen

 

omhoog

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@hettwickelerveld.nl.
Laatst bijgewerkt: 09 februari 2005