Website Sake Wagenaar (Planet Internet)

Startpagina

Pagina's

Stamboompagina Sake Wagenaar
Deze site is verplaatst naar een ander domein (https://stamboompagina.wordpress.com/)! De site is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg.

Los spul

Experimenten met Google Maps
Experimenten met weergave van aantal keren dat plaatsen worden vermeld in genealogische overzichten (met cirkels):
1) Aantal vermeldingen per plaats in kwartierstaten grootouders (oppervlakte)
2) Aantal vermeldingen per plaats in kwartierstaten grootouders (diameter)
3) Aantal vermeldingen per plaats in parenteel Sicke Nammes
4) Aantal vermeldingen per plaats in parenteel Sicke Nammes (met selectie land)
5) Aantal vermeldingen per plaats in 10 generaties voorouders
6) Aantal vermeldingen per plaats in kwartierstaten voorouders (met selectie kwartierstaat)