Deze pagina is gegenereerd met Haza-21.

Overzichten stamboomgegevens Sake Wagenaar

Startpagina

Deze pagina geeft toegang tot een selectie uit mijn stamboomgegevens. De families van mijn grootouders staan daarbij centraal.
Die woonden met name in de Friese gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland.

© 2017 Sake WagenaarAlgemeen

 Register van familienamen

Kwartierbladen

 Sake Wagenaar (1903-1977)
 Lokke van der Meulen (1904-1990)
 Geert de Haan (1888-1975)
 Tjimkje Simons Luimstra (1893-1970)

Stamreeksen in mannelijke lijn

 Sake Wagenaar (1903-1977)
 Lokke van der Meulen (1904-1990)
 Geert de Haan (1888-1975)
 Tjimkje Simons Luimstra (1893-1970)

Genealogieën

 Hendrik Siedses (1766-1806)
         (Wagenaar/Wagner)
 Bouwe Hylkes van der Meulen (1750-1819)
         (Van der Meulen)
 Durk Jelles (1736-1778)
         (De Haan)
 Symen IJes Luimstra (1731-1815)
         (Luimstra)

 Sake Jans van der Kloet (1740-1826)
         (Van der Kloet)
 Sijtse Jitses
         (Dijkstra/Sytsma/Scheidema)
 Anne Ottes (1740-1797)
         (Pykstra/Piekstra A)
 Jan Hendriks Pykstra (±1758-1808)
         (Pykstra/Piekstra B)
 Aafke Annes Piekstra (1787-1870)
         (Pykstra/Piekstra C)
 Hendrik Jans (±1735-1804)
         (Bakker)

Meer informatie: Stamboompagina Sake Wagenaar