Enkele beeld-tekst fragmenten uit de stamboom Tellings

Let op! De fragmenten zijn niet compleet, ik heb bij enkele familieleden interessant beeldmateriaal opgenomen.

Constantia Geertruda Tellings   tr.   Jan Adam Wilhelmus Oxenaar.

6.76  

Constantia Geertruda Tellings 
Zij werd geboren te Salatiga (Semarang) N.O.I., 17 maart 1856, overleden te 's-Gravenhage, 20 september 1932, begraven te Ginneken (prov. NB), kerkhof Ned. Herv. Gemeente, dochter van Joseph Eduard Tellings (zie 5.24) en Jacoba Wilhelmina Sineck. 
Zij trouwde te Salatiga (Semarang) N.O.I., 17 maart 1875 met Jan Adam Wilhelmus Oxenaar, geboren te Breda, 27 juli 1853, Militair, Kolonel tit. der Cavalerie O.I.L., overleden te Breda (Teteringen), 19 april 1926, begraven te Ginneken (prov. NB), kerkhof Ned. Herv. Gemeente, zoon van Jan Adam Oxenaar en Cornelia Christina van Overbeek.

Kinderen:        

1-2-1876

  -  

4-11-1954

 

Cornelia Henriette Wilhelmina Christina Oxenaar ('Cor')  [7.146]

 

12-1-1877

  -  

10-8-1964

 

Wilhelmus Hendrik Rudolf Oxenaar  [7.147]

 

25-5-1878

  -  

5-2-1960

 

Karel Albert Oxenaar  [7.148]

 

12-4-1881

  -  

4-2-1945

 

Jan Joseph Oxenaar  [7.149]

 

26-1-1885

  -  

5-2-1960

 

Adriaan Filip Oxenaar  [7.150]

 

17-8-1886

  -  

8-6-1966

 

Geertruida Christina Emilie Oxenaar  [7.151]

 

10-5-1889

  -  

1-1-1969

 

Christina Charlotte Oxenaar  [7.152]

 

18-10-1895

 

        

 

Herman Filip Deodaat Oxenaar  [7.153]

          klik om de foto te bekijken. klik om de advertentie te bekijken. klik om de advertentie te bekijken. klik om de advertentie te bekijken. klik om de advertentie te bekijken.

7.146  

Cornelia Henriette Wilhelmina Christina Oxenaar ('Cor') 
Zij werd geboren te Kedoe Magelang N.O.I, 1 februari 1876, overleden te 's-Gravenhage, 4 november 1954, dochter van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Zij trouwde te Soerabaja N.O.I., 9 december 1895 met August Menno Bruno Tergast, geboren te Weltevreden N.O.I., 30 januari 1870, Militair, Kolonel der Cavalerie K.N.I.L. b.d., overleden te 's-Gravenhage, 22 juli 1945, begraven te 's-Gravenhage, begraafplaats 'Oud Eik en Duinen', zoon van Bruno Johannes Tergast en Albertine Ernestine de Torbal.

Kinderen:        

2-10-1896

  -  

12-12-1974

 

August Ernst Menno Johannes Tergast ('Nes')  [8.135]

 

7-2-1901

  -  

24-4-1968

 

Gerard Constant Willem Christiaan Tergast ('Ping')  [8.136]

          klik om de foto te bekijken. Advertentie, Cornelia H. W. C. Oxenaar getr. met August_M_B) Tergast, overleden 4-11-1954. 

7.147  

Wilhelmus Hendrik Rudolf Oxenaar 
Hij werd geboren te Kedoe Magelang N.O.I, 12 januari 1877, Machinist op de suikerfabriek Gedaran, overleden te Utrecht, 10 augustus 1964, begraven te Ginneken (prov. NB), kerkhof Ned. Herv. Gemeente, zoon van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Hij trouwde met Ccile Bernardine Dezentj, geboren te Hazana Anom N.O.I., 6 november 1884, overleden te Amsterdam, 7 augustus 1951, dochter van Gaston Francois Dezentj en Wilhelmina Louise Doppert.

Kinderen:        

14-12-1907

 

        

 

Jan Arnoud Wilhelmus Oxenaar  [8.137]

 

15-8-1909

 

        

 

Willem Gaston Carel Oxenaar  [8.138]

 

19-8-1921

 

        

 

Wilhelmina Cecile Bernardine Geertruida Karla Oxenaar ('Karla')  [8.139]

          Wilhelmus Hendrik Rudolf Oxenaar, geboren 12-1-1877, vermelding in Naamlijst+BS N-I 1878. Advertentie, Wilhelmus Hendrik Rudolf Oxenaar, geboren 12-1-1877. Advertentie, Wilhelmus Hendrik Rudolf Oxenaar getr. met Cecile B. Dezentje, overleden 10-8-1964.

7.148  

Karel Albert Oxenaar 
Hij werd geboren te Salatiga N.O.I., 25 mei 1878, Gep. inspecteur der N.-I. Spoorweg-Mij, overleden te 's-Gravenhage, 5 februari 1960, zoon van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Hij trouwde te Rotterdam, 12 maart 1908 met Christine Elizabeth van der Wouden, geboren te Rotterdam, 14 juli 1886, overleden te 's-Gravenhage, 14 maart 1934, begraven te 's-Gravenhage, begraafplaats 'Oud Eik en Duinen', dochter van Johannes Willem van der Wouden en Maria Margaretha Verloove. 

          Advertentie, Karel A. Oxenaar getr. met Christine E. van der Wouden. Advertentie, Karel A. Oxenaar getr. met Christine E. van der Wouden, overleden 5-12-1960. Advertentie, Karel A. Oxenaar getr. met Christine E. van der Wouden, overleden 5-12-1960. Advertentie, Christine Elizabeth van der Wouden getr. met Karel Albert Oxenaar overleden 14-3-1934

7.149  

Jan Joseph Oxenaar 
Hij werd geboren te Salatiga (Semarang) N.O.I., 12 april 1881, Administrateur suikerfabriek, overleden te Vught, 4 februari 1945, zoon van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Hij trouwde met Corrij Louisa Elisabeth Bennewitz, geboren te Poerworedjo N.O.I., 20 december 1883, overleden na 4 februari 1945, dochter van Hugo Oskar Eugne Bennewitz en Jeane Marie van Sprew.

Kinderen:        

9-6-1913

 

        

 

Jan Oxenaar  [8.140]

 

12-9-1914

 

        

 

Willem Oxenaar  [8.141]

 

3-10-1917

 

        

 

Louis Oxenaar  [8.142]

 

15-4-1923

 

        

 

Geertruida Wilhemina Oxenaar  [8.143]

 

21-8-1925

 

        

 

Luszy Oxenaar  [8.144]

          Overlijdensakte, Jan Joseph Oxenaar getr. met Corrij Louisa Elisabeth Bennewitz, overleden 22-5-1945.

7.150  

Adriaan Filip Oxenaar 
Hij werd geboren te Salatiga N.O.I, 26 januari 1885, Militair, Cadet Sergeant der Artillerie v. h. O.I.L., overleden vr 5 februari 1960, zoon van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 

         Adriaan Filip Oxenaar, geboren 26-1-1885, vermelding in Naamlijst+BS N-I 1886. Advertentie, Adriaan Filip Oxenaar, voldaan aan eis van toelating Technische School,1e studiejaar 27-7-1901. Advertentie, Adriaan Filip Oxenaar eervol ontslag mil. dienst 1-2-1920.

7.151  

Geertruida Christina Emilie Oxenaar 
Zij werd geboren te Soerakarta N.O.I., 17 augustus 1886, overleden te Den Haag, 8 juni 1966, begraven te Rotterdam, N.H. begraafplaats Hilligersberg, dochter van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Zij trouwde te Teteringen, 29 augustus 1907 met Theodorus Willem Nicolaas de Brouwer, geboren te 's-Gravenhage, 1 december 1882, Militair, Kapitein bij de Infanterie b.d., overleden te Brussel (Be), 16 juni 1934, begraven te Rotterdam, N.H. begraafplaats Hilligersberg, zoon van Jacobus Theodorus de Brouwer en Theodora Gerarda Stort.

Kinderen:        

10-2-1908

 

        

 

Theodora Gerharda Geertruida Christina de Brouwer ('Doreentje')  [8.145]

 

19-7-1910

 

        

 

Wilhelmina Maria Theodora Jacoba de Brouwer ('Willy')  [8.146]

 

24-12-1915

 

        

 

Theodorus Jacobus Willem Jetse de Brouwer ('Theodoor')  [8.147]

 

4-1-1919

 

        

 

Christina Hendrika Fernanda Theodora de Brouwer ('Tinneke')  [8.148]

         Geertruida Christina Emilie Oxenaar geboren 17-8-1886, vermelding in Naamlijst+BS N-I 1887. Huwelijksakte van Theodorus Willem Nicolaas de Brouwer getr. 29-8-1907 met Geertruida Christina Emilie Oxenaar. Advertentie, Geertruida Christina Emelie Oxenaar getr. met T. W. N. de Brouwer overleden 8-6-1966

7.152  

Christina Charlotte Oxenaar 
Zij werd geboren te Ginneken en Bavel, 10 mei 1889, overleden te 's-Gravenhage, 1 januari 1969, dochter van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Zij trouwde te Teteringen, 28 november 1912 met Willem Herman Brandenburg, geboren te Meester Cornelis N.O.I., 1 juli 1886, Gep. hoofdingenieur der B.O.W. in Ned.-Indi, overleden te 's-Gravenhage, 1 augustus 1958, begraven te Velsen, zoon van Paul Justus Brandenburg en Lucie Frederique Louise Boers.

Kinderen:        

9-9-1913

 

        

 

Willem Brandenburg  [8.149]

 

9-5-1916

 

        

 

Geertruida Wilhelmine Brandenburg  [8.150]

          Geboorteakte van Christina Charlotte Oxenaar , geboren 10-5-1889.

7.153  

Herman Filip Deodaat Oxenaar 
Hij werd geboren te Salatiga N.O.I., 18 oktober 1895, Militair, Kapitein reserve bij de Grenadiers en Jagers, zoon van Jan Adam Wilhelmus Oxenaar en Constantia Geertruda Tellings (zie 6.76). 
Hij trouwde met Wilhelmina Johanna Maria Hendriksz, geboren te Maastricht, 5 december 1899, dochter van Daniel Hendriksz en Emelie Marie Louise Hellwig. 

         Herman Filip Deodaat Oxenaar, geboren 18-10-1895 Naamlijst+BS N-I 1897.

8.135  

August Ernst Menno Johannes Tergast ('Nes') 
Hij werd geboren te Salatiga (Semarang) N.O.I., 2 oktober 1896, overleden te 's-Gravenhage, 12 december 1974, zoon van August Menno Bruno Tergast en Cornelia Henriette Wilhelmina Christina Oxenaar (zie 7.146). 
Hij trouwde te Soerabaja N.O.I. met Joanna Xenia Tuyl Schuitemaker, geboren te Bandjarmassin, Borneo, N.O.I., 5 april 1903, overleden te 's-Gravenhage, 30 juni 1989, dochter van nn Tuyl Schuitemaker en nn NN.

Kinderen:        

5-1924

 

        

 

Ineke Tergast ('Ineke')  [9.66]

 

8.136  

Gerard Constant Willem Christiaan Tergast ('Ping') 
Hij werd geboren te Kota Radja N.O.I., 7 februari 1901, Ingenieur Koloniale Landbouw, overleden te Bennekom, 24 april 1968, begraven te Dieren, zoon van August Menno Bruno Tergast en Cornelia Henriette Wilhelmina Christina Oxenaar (zie 7.146). 
Hij trouwde te Renkum, 21 maart 1928 met Maria Elisa van Embden, geboren te Oosterbeek, 11 november 1901, overleden te Bennekom, 23 juni 1987, begraven te Dieren.

Kinderen:        

25-6-1930

 

        

 

Maria Eliza Tergast ('Marlies')  [9.67]

 

21-7-1932

 

        

 

Augusta Cornelia Geertruida Tergast  [9.68]

 

2-12-1935

 

        

 

Maria Elly Tergast  [9.69]

         Gerard Constant Willem ChristiaanTergast, geboren 7-2-1900 Naamlijst+BS N-I 1902. Advertentie, Gerard_C_W_C Tergast getr. 21-03-1928 met Maria Elisa van Embden. Advertentie, Tergast Gerard C. W. C. Tergast benoemd 9-7-1928 tot landbouwconsulent.