Nakomelingen van Johann Daniel Gottfried Schmidgall

 

GENERATIE I

 
1.1  Johann Daniel Gottfried Schmidgall 
Hij werd geboren te Plattenhardt (Würtmberg), overleden te Semarang, Java, N.O.I., 5 januari 1807. 
Hij trouwde met nn von Knecht.
Kinderen:        1797  -  1-9-1883 Christiaan Frederik Schmidgall  [2.1]
 

GENERATIE II

 
2.1  Christiaan Frederik Schmidgall 
Hij werd geboren te Semarang, Java, N.O.I., 1797, overleden aldaar, 1 september 1883, zoon van Johann Daniel Gottfried Schmidgall (zie 1.1) en nn von Knecht. 
Hij trouwde (1) te Semarang, Java, N.O.I., 1824 met Johanna Engelina Donkel, overleden te Soerabaja N.O.I., 31 januari 1842. 
Hij trouwde (2) te Soerabaja N.O.I., 27 augustus 1842 met Rosalina Barbara Kolmus, geboren te Soerabaja N.O.I., 1824, overleden te Semarang, Java, N.O.I., 8 januari 1857.
Kinderen:        15-9-1843  -  9-4-1894 Frederik Schmidgall  [3.1]
24-3-1849  -  2-5-1920 Alphonse Schmidgall  [3.2]
 

GENERATIE III

 
3.1  Frederik Schmidgall 
Hij werd geboren te Soerabaja N.O.I., 15 september 1843, Commies 2e kl. Post- en Telegraafdienst in N.O.I., overleden te Pasoeroean N.O.I., 9 april 1894, zoon van Christiaan Frederik Schmidgall (zie 2.1) en Rosalina Barbara Kolmus. 
Hij trouwde met Francine Christine Lubeck, geboren te Pasoeroean N.O.I., 20 april 1853, overleden te Soerabaja N.O.I., 12 januari 1910.
Kinderen:        3-9-1873  -  23-1-1874 Frederik Albert Schmidgall  [4.1]
28-12-1874  -  26-6-1946 Rosaline Christine Caroline Schmidgall  [4.2]
20-12-1877  -  20-12-1884 Marie Schmidgall  [4.3]
1-12-1880  -  16-1-1900 Jeanne Christine Schmidgall  [4.4]
8-3-1882  -  23-11-1950 Friedrich Wilhelm Schmidgall  [4.5]
8-1-1884  -  19-2-1961 Marie Elisabeth Schmidgall  [4.6]
                 Dochter  
4-8-1890  -  7-6-1936 Hermine Schmidgall  [4.8]
 
3.2  Alphonse Schmidgall 
Hij werd geboren te Soerabaja N.O.I., 24 maart 1849, Opziener 1e kl. bij het boswezen in N.O.I., overleden te Singosari, 2 mei 1920, zoon van Christiaan Frederik Schmidgall (zie 2.1) en Rosalina Barbara Kolmus. 
Hij trouwde te Salatiga (Semarang) N.O.I., 26 juni 1873 met Catharina Wilhelmina Regensburg, geboren te Salatiga (Semarang) N.O.I., 13 juli 1853, overleden te Malang (Pasoeroean) N.O.I., 19 november 1927, dochter van Kolijn Eduard Klerks Regensburg en Christina Wilhelmina Sineck.
Kinderen:        26-1-1875         Ellenor Schmidgall  [4.9]
24-11-1877         Ernestine Schmidgall  [4.10]
 

GENERATIE IV

 
4.1  Frederik Albert Schmidgall 
Hij werd geboren te Indrapoera (Atjeh) N.O.I., 3 september 1873, gedoopt te Batavia N.O.I., overleden te Bantam N.O.I., 23 januari 1874, zoon van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
 
4.2  Rosaline Christine Caroline Schmidgall 
Zij werd geboren te Serang (Bantam) N.O.I., 28 december 1874, overleden te Malang (Pasoeroean) N.O.I., 26 juni 1946, dochter van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
Zij trouwde te Pasoeroean N.O.I., 23 juni 1897 met Robert Adolf Abels, geboren te Soerabaja N.O.I., 31 mei 1866, overleden te Bondowoso (Besoeki) N.O.I., 4 november 1919.
Kinderen:                         Zoon  
 
4.3  Marie Schmidgall 
Zij werd geboren te Sidoardjo (Soerabaja) N.O.I., 20 december 1877, overleden te Soerabaja N.O.I., 20 december 1884, dochter van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
 
4.4  Jeanne Christine Schmidgall 
Zij werd geboren te Bandjarnegara (Banjoemas) N.O.I., 1 december 1880, overleden te Pasoeroean N.O.I., 16 januari 1900, dochter van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
 
4.5  Friedrich Wilhelm Schmidgall 
Hij werd geboren te Bandjarnegara (Banjoemas) N.O.I., 8 maart 1882, overleden te Amsterdam, 23 november 1950, begraven te Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats, zoon van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
Hij trouwde te Palembang N.O.I., 15 maart 1920 met vrouw.
Kinderen:                         Zoon  
                 Zoon  
 
4.6  Marie Elisabeth Schmidgall 
Zij werd geboren te Soerabaja N.O.I., 8 januari 1884, overleden te Amsterdam, 19 februari 1961, begraven te Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats, dochter van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
Zij trouwde te Batavia N.O.I., 7 februari 1914 met man. 
 
4.8  Hermine Schmidgall 
Zij werd geboren te Loemadjang (Probolinggo) N.O.I., 4 augustus 1890, Onderwijzeres, overleden te Malang (Pasoeroean) N.O.I., 7 juni 1936, dochter van Frederik Schmidgall (zie 3.1) en Francine Christine Lubeck. 
Zij trouwde te Soerabaja N.O.I., 20 april 1922 met Jacob Hendrik Leidelmeijer, geboren te Semarang, Java, N.O.I., 17 juni 1890, Ambtenaar 1e kl. inkomende en uitgaande rechten en accijnzen N.O.I., overleden te Bandoeng N.O.I., 15 maart 1939, zoon van Pieter Lodewijk Leidelmeijer en Johanna Christina de Rooij. Hij was eerder getrouwd met Sara Maria Lammers. Later trouwde hij met Jacoba Helena Theodora Leidelmeijer. 
 
4.9  Ellenor Schmidgall 
Zij werd geboren te Salatiga (Semarang) N.O.I., 26 januari 1875, dochter van Alphonse Schmidgall (zie 3.2) en Catharina Wilhelmina Regensburg. 
 
4.10  Ernestine Schmidgall 
Zij werd geboren te Salatiga (Semarang) N.O.I., 24 november 1877, dochter van Alphonse Schmidgall (zie 3.2) en Catharina Wilhelmina Regensburg.