Kop

Ga via deze link terug naar de Jul. Terlingen-site

Selectie van tekeningen in Het Utrechtsch Nieuwsblad (periode 1933-1936)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
14 okt 1933
 
pdf
Kinderen lijken op elkaar Bij de tekening werd deze tekst geplaatst
18 okt 1933
 
pdf
Het vleesch wordt duurder Sociaal betrokken tekening over de crisis
30 november 1933
 
pdf
Fockema Andreae Portret van de vertrekkende burgemeester
11 december 1933
 
pdf
Politiek marionettenspel De eerste keer dat Stalin opduikt in opa's tekeningen; voorpagina-tekening
16 december 1933
 
pdf
Ter Pelkwijk Portret van de nieuwe burgemeester
3 mei 1934
 
pdf
Met twee handen sturen! Eén van de verkeerstip-tekeningetjes
5 mei 1934
 
pdf
Prikkebeen (artikel) Over het Prikkebeen-verhaal, waarvan hij ook enkele poppen maakte
11 mei 1934
 
pdf
Kasteel de Haar Naar aanleiding van overlijden Baron van Zuilen van Nijevelt
14 mei 1934
 
pdf
Waarom geeft men den Menschen niet... Eén van de kleine oproepen voor het Crisiscomité
28 mei 1934
 
pdf
Een 'kleintje' brengt uitkomst Eén van de kleine UN-reclames
31 mei 1934
 
pdf
Karikatuur van Slotemaker de Bruine Minister van Sociale Zaken
16 juni 1934
 
pdf
Karikatuur van Hitler Hitler is dan anderhalf jaar Rijkskanselier
4 juli 1934
 
Het Roode Kruis rouwt Prins Hendrik is overleden
5 november 1934
 
pdf
Voetbalhallucinatie Fantasie over bejaarde voetballers
3 september 1935
 
pdf
Zout water (artikel) De eerste aflevering van zijn serie 'Badgast onder de badgasten'
10 september 1935
 
pdf
Zonnige kijkjes op het leven (artikel) De tweede aflevering van zijn serie 'Badgast onder de badgasten'
21 september 1935
 
pdf
En de regeering doet niets... (artikel) De derde aflevering van zijn serie 'Badgast onder de badgasten'; over de visserij
30 september 1935
 
pdf
Het is de zee die hen trekt (artikel) De laatste aflevering van zijn serie 'Badgast onder de badgasten'; over de visserij
3 oktober 1935
 
pdf
De film draait: wij kijken (artikel + tekening) Bijschrift: hoe Jules Terlingen de bioscoopbezoekers ziet
11 november 1935
 
Madame la Mode in Abessynië Tekening naar aanleiding van een tentoonstelling (?)
8 februari 1936
 
Nederland, let op Uw saeck! De titel is een verwijzing naar een tekst van Valerius uit 1626, toen een waarschuwing tegen het Spaans bedrog
25 februari 1936
 
Le Carnaval des Animaux De titel verwijst naar een stuk van de Franse componist Saint-Saëns (1835-1921), dat in 1922 werd uitgegeven; in de tekening staat abusievelijk 'Animeaux'
13 mei 1936
 
Pax Romana... Musollini als wreed dictator (het thema dictator op een berg lijken, gebruikt hij later ook bij Stalin)
24 december 1936
 
Kerst 1936 Compilatie van tekeningen in het UN

 

Selectie van tekeningen in De Volkskrant - dagblad van de RK Werkliedenverbond (periode 1936-1940)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
10 maart 1936
 
Die wacht am Rhein Zijn eerste tekening in De Volkskrant
21 april 1936
 
Albarda vroeger en nu Albarda was van 1925-1939 fractievoorzitter van de SDAP
25 april 1936
 
Stalin: Spaanse kerken als brandoffer voor 't communisme Tekening over de Spaanse burgeroorlog
6 mei 1936
 
Een keizer verlaat zijn land Italie, onder Mussolini, valt Ethiopië binnen, waarna keizer Haile Selassie (in de krant 'De Negus' -de koning- genoemd) vlucht naar het Verenigd Koninkrijk
23 mei 1936
 
De communisten trokken voorbij
Dezelfde tekening verschijnt later in 1936 in St. Eloy en in 1937 in Herstel
13 juni 1936
 
De Franse arbeider (Stalin)
 
14 juli 1936
 
Leon Blum komt te laat!
Blum is een socialistische politicus, die in 1936 premier werd van Frankrijk
21 juli 1936
 
Spaanse doden-dans
 
1 augustus 1936
 
Danzig - een vrije stad
 
31 oktober 1936
 
Göring spreekt...  
1 december 1936
 
pdf
Het Duits-Japans verbond  
14 september 1938
 
pdf
In naam van het zelfbeschikkingsrecht... Duitse dreiging naar aanleiding van de plek van Sudeten-Duitsers in Tsjechoslowakije
24 september 1938
 
pdf
Chamberlains laatste poging Chamberlain probeert oorlog te voorkomen
28 september 1938
 
pdf
1 oktober ! Of: vanmiddag 2 uur ? Wordt het oorlog? (Nee, dan niet; er komt een verdrag van München. De Duitsers nemen wel Sudetenland in)
1 oktober 1938
 
pdf
Mussert voor één keer achter Colijn  
11 oktober 1938
 
pdf
Wenen - Duitse mol De Duitser Julius Streicher is een fanatieke nazileider en journalist. Rechts in de tekening staat "Met verontschuldiging aan alle fatsoenlijke mollen"
10 oktober 1939
 
pdf
Stalin aan de Oostzee  
23 december 1939
 
pdf
Kerstmis aan het front  
30 december 1939
 
pdf
Het nieuwe jaar Deze tekening verscheen onderaan de voorpagina
11 januari 1940
 
pdf
De Wal-Rus Zijn laatste politieke tekening in de Volkskrant. En hij gebruikt voor het eerst zijn Jul-signatuur bij een politieke tekening in De Volkskrant
3 februari 1940
 
pdf
Aan de startlijn! Tekening bij reclamepagina voor de bond. Ondertekend met J.T.


Selectie van tekeningen in De Opmarsch/De Opmars - tweewekelijks verschijnend propagandablad van de RKSP/KVP (periodes 1936-1940 en 1945-1946)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
14 mei 1936
 
De bouw van den Duitschen Staat
Zijn eerste tekening in De Opmarsch. 'Michel' is een personificatie voor de Duitse gewone man (zoals John Bull dat in Engeland is)
28 mei 1936
 
Het Grootste Gevaar
 
15 oktober 1936
 
Gold Rush 1936  
10 december 1936
 
De valsche piet  
18 februari 1937
 
Een zevenkoppige draak sluipt over de wereld Tekening bij een brief van de bisschop van Roermond
4 maart 1937
 
Het oprukken van een wereldbeschouwing Kritische visie op het nationaal-socialisme (verschijnt later ook in St. Eloy)
2 februari 1939
 
Het monsterverbond Kritiek op de Nederlandse pers
16(?) november 1939
 
pdf
De muis en de beer Over de opmaat naar de Fins-Russische oorlog: 30 november 1939 – 13 maart 1940
28 december 1939
 
pdf
Wereldvijand no. 1 Portret van Stalin op de voorpagina
30 april 1940
 
pdf
Het Gerucht Eerste versie van deze tekening (in september 1940 verschijnt de tweede, in Herstel)
8 november 1945
 
pdf
We bouwen (...) aan Neerlands Herstel Zijn eerste tekening in De Opmarsch na de oorlog
12 januari 1946
 
pdf
Nieuwe naam voor een nieuwe koers De RKSP heet nu KVP en De Opmarsch heet nu De Opmars
4 mei 1946
 
pdf
Bedreiging van het communisme Zijn laatste tekening - bij een artikel over het thema ' Mussert of Moskou' uit 1937Selectie van tekeningen in St. Eloy - tweewekelijks blad van de RK Metaalbewerkersbond (periodes 1936-1941 en 1945-1951?)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
29 augustus 1936
 
pdf
Communisten trokken voorbij Dezelfde tekening verscheen eerder al in De Volkskrant en komt in 1937 in Herstel
28 augustus 1937
 
pdf
Werkers voor! Kritische visie op het nationaal-socialisme (verscheen eerder al in De Opmarsch)
20 november 1937
 
pdf
De dictator Stalin als wreed dictator (het thema dictator op een berg lijken, gebruikte hij eerder ook al eens bij Mussolini)
8 januari 1938
 
pdf
Vernieuwing St. Eloy is vernieuwd, met Jul. als vaste tekenaar
22 januari 1938
 
pdf
De vloed komt op, de dijk moet hooger! Campagne voor nieuwe leden tegen achtergrond van de oorlogsdreiging
19 februari 1938
 
pdf
De Afgod der Godloozen Stalin (favoriet thema van Jul.)
eind 1938
 
pdf
Over caricaturen (artikel) Zonder eigen tekeningen erbij
16 juni 1951
 
pdf
In de Sowjet-Unie hebben arbeiders hun lapje grond Kritische tekening over het communistische regimeSelectie van tekeningen in De Wandelaar (periode 1936-1939)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
december 1936
 
pdf
De stil geworden wereld Een paginagrote tekening in Japanse stijl
maart 1937
 
pdf
De Veluwe Hoofdredacteur A.V. Fey schreef een beschouwend stuk bij deze tekening uit 1934
augustus 1937
 
pdf1 - 2 - 3
Een stervend beroep Verhaal én tekeningen van Jul (zie de Jul-site: Opa's tekeningen 1935-1940)
december 1937
 
pdf
Op de Veluwsche Markt Hoofdredacteur A.V. Fey schreef een beschouwend stuk bij deze tekening uit 1934
november 1938
 
pdf
Bulldog Rubriek 'Makker op de wandeling'
maart 1939
 
pdf
Bloedhond Rubriek 'Makker op de wandeling'

 

Selectie van tekeningen in Herstel - weekblad van het RK Werkliedenverbond/Katholieke Arbeiders Beweging (periodes 1937-1941 en 1945-1952)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
7 januari 1937
 
Gebed  
4 februari 1937
 
Wie niet naar Stalins pijpen danst...  
9 september 1937
 
pdf
Communisten trokken voorbij Dezelfde tekening verscheen in 1936 al in De Volkskrant en in St. Eloy
24 februari 1938
 
pdf
De oude stiel  
10 maart 1938
 
pdf
Moedertje Rusland - Vadertje Stalin  
24 maart 1938
 
pdf
Geen Franse eenheid zonder communisten Uitspraak van Blum
31 maart 1938
 
pdf
God zegene Oostenrijk Na de 'Ansluss' van Oostenrijk
28 april 1938
 
pdf
Satan bewaakt de werkeloosheid  
16 juni 1938
 
pdf
Musserts portuur Nav uitspraak van NSB'er Woudenberg
18 augustus 1938
 
pdf
Duitse volbloeds in Italië De volbloeds 'rassisme' en 'anti-semietisme'
15 september 1938
 
pdf
Mars wordt geprikkeld De dreiging van oorlog
6 oktober 1938
 
pdf
Nu het geweer kan rusten... Hoopvolle prent: geen oorlog
13 oktober 1938
 
pdf
De aap uit de bruine mouw Commentaar op Duitse uitlatingen, drie weken voor de Kristallnacht
17 november 1938
 
pdf
De Jodenvervolging Deze tekening verscheen een week na de Kristallnacht
1 december 1938
 
pdf
Naar de Nieuwe Gemeenschap Dit was de naam van een campagne van het Werkliedenverbond: een pleidooi voor een andere sociaal-economische politiek en een roep om versterking van de moraal
8 december 1938
 
pdf
Kaïn  
15 december 1938
 
pdf
De wereld van vandaag...  
22 december 1938
 
pdf
De genade gods... Mensen van alle rassen rondom het pasgeboren Kind
9 september 1939
 
pdf
Oorlog! Sterke dreigende prent na inval van Tsjechoslowakije door Duitsland
8 december 1939
 
pdf
Sovjet-Rusland naar West-Europa  
19 april 1940
 
pdf
Nederland Paraat Elke weken voor de inval in Nederland van Duitsland
14 juni 1940
pdf
Ook na de storm... Herstels eerste grote tekening na de inval
21 juni 1940
 
pdf
Ter overpeinzing Met de tekst: de aarde...nietig in het heelal
27 september 1940
 
pdf
Het gerucht "een vreeslijck groot gedrocht" Een her-tekening van zijn 'Het Gerucht' uit april 1940 in De Opmarsch (pdf is de hele Herstel, 8 pagina's)
4 oktober 1940
 
pdf
De Drift... Deze pdf geeft deze hele Herstel weer (twaalf pagina's)
29 november 1940
 
pdf
Tegenstellingen Sinterklaas versus Oorlog
21 februari 1941
 
pdf
Tien jaren Nationaal Verbond J.W. Onderaan de tekeningen de kerken van Utrecht, Den Bosch, Roermond en Breda
28 maart 1941
 
pdf
Als hij moe gewerkt is... Deze pdf geeft deze hele Herstel weer (twaalf pagina's)
27 juni 1941
 
pdf
Onze kracht is onze eenheid De laatste Herstel tijdens de bezetting - in opdracht van de bezetter moest bij opa's tekening zijn naam staan
19 juli 1945
 
pdf
De tranentrein Herstels eerste tekeningetjes na de oorlog (pdf geeft hele Herstel weer; 4 pag)
9 augustus 1945
 
pdf
De onsterfelijke Ouwe Taaie Deze pdf geeft deze hele Herstel weer (vier pagina's)
22 april 1948
 
pdf
Zonnekoning Stalin: L'Europe c'est moi!  
17 juni 1948
 
pdf
Stalin als Sneeuwwitje  
2 december 1948
 
pdf
Stalin als 'spin' Tekening bij een fel anti-communistisch artikel
3 januari 1950
 
pdf
De kop van de KAB Karikatuur van de KAB-top nav 25 jaar KAB
4 april 1950
 
pdf
Ja, hij is waarlijk verrrezen PasenSelectie van tekeningen in R.K. Bouwvakarbeider - wekelijks blad van de Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph (periode 1939-1940)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
9 februari 1939
 
pdf
Allereerste voorpagina in de Bouwvakarbeider Tekeningen over Wijk C die eerder al gepubliceerd zijn in de Katholieke Illustratie
9 maart 1939
 
pdf
Voorpagina met drie tekeningen  
28 september 1939
 
pdf
Oefening in loopgraven De redactie neemt licht afstand van 'de teekenaar'
4 april 1940
 
pdf
Sprinters Bij een artikeltje over een ledenpropaganda-actieSelectie van tekeningen in De Mijnwerker - tweewekelijks blad van het Katholieke Mijnwerkersbond (periode 1946-1960?)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
3 augustus 1946
 
pdf
Reclame voor huisbezoek Zijn eerste tekening in De Mijnwerker na de oorlog
3 december 1949
 
pdf
St. Barbara Patrones van de mijnwerkers
26 september 1950
 
pdf
Stalin Bijna gelijk aan de 'Wereldvijand no 1'-tekening
22 september 1951
 
pdf
Vergelijkingen met nazi's Problemen op staatsmijn Maurits
19 februari 1953
 
pdf
Red mij, O God Na de watersnoodramp
15 november 1955
 
pdf
Kinderbijslag wordt verhoogd! Mooi katholiek thema
15 maart 1958
 
pdf
PvdA steekt dolk in rug mijnwerkers Krachtige, venijnige tekening op voorpagina met stevige woorden
december 1959
 
pdf
St. Barbara Paginagrote tekening op voorpagina St. BarbaranummerSelectie van tekeningen in Op de Steiger - wekelijks blad van het Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph (periode 1948-1956) - opvolger van R.K. Bouwvakarbeider
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
2 juli 1948
 
pdf
40.000 - Steeds hoger vlucht Kleurige voorpagina
12 oktober 1951
 
pdf
Steen voor steen omhoog! Naar de 50.000! Zwart-wit kopie van voorpagina
 
   Selectie van tekeningen in Voorrang - wekelijks blad van het Katholieke Spoor- en Trampersoneel (periode 1949?-1958)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
14 november 1949
 
pdf
Propagandakoorts Voorpagina met vijf tekeningetjes
april 1953
 
pdf
Het dagelijks bestuur koerst naar het 75-jarig bestaan  
1 februari 1958
 
pdf
Pensioenpuzzel  
         Selectie van tekeningen in Ruim Zicht - tweewekelijks blad van de Katholieke Arbeiders Beweging (periode 1952-?) - opvolger van Herstel
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
15 december 1952
 
pdf
Stalin steekt lont aan Illustratie bij artikel over de CPN
15 oktober 1953
 
pdf
Loonbeleid Illustratie bij column van 'Barend'
         

 

Selectie van tekeningen in Geestelijk Weerbaar - weekblad van de Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland (periode 1964-1969)
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
mei 1965
 
pdf
Rotterdam herdenkt Voorpagina van speciale uitgave
dec 1966
 
pdf
"Ik verkondig U grote blijdschap" Voorpagina van kerstnummer
mei 1967 (?)
 
pdf
Het Oranje Hotel Tekening over deze strafgevangenis in Scheveningen
mei 1968
 
pdf
20 jaar strijd om de rechten van de mens Voorpagina van bevrijdingsnummer, deels in kleur
mei 1968
 
pdf
Eleanor Roosevelt Portret van deze mensenrechtenactiviste
dec 1969
 
pdf
Vrede op aarde (...) onder de mensen van goede wil Voorpagina van kerstnummer, deels in kleur
         Selectie van tekeningen in Basis - tweewekelijks blad van Stichting Geestelijk Weerbaar (periode 1972) - opvolger van Geestelijk Weerbaar
Afbeeldingdatum
 
Afbeelding
Titel/omschrijving
Commentaar
dec 1972
 
pdf
"Ik verkondig U grote blijdschap" Dezelfde tekening als in Geestelijk Weerbaar in december 1966